روانکاوی لکانی (گفتگوی میان لکان و کلاین)۵ Lacan & Klein Dialogues

چندی پیش برای سخنرانی در یک کلینیک روانکاوی و روان درمانی که روانکاوان کلاینی در آن مشغول به ارائه خدمات درمانی و آموزشی هستند، به انجام یک سخنرانی دعوت شدم. این گروه، که همگی افراد آن در مرکز تویستاکTavistock Centre  لندن تعلیم دیده بودند، گروهی مشتاق با ذهنی جویا بود که به شناخت مفاهیم لکانی علاقه بسیاری نشان می داد.

برگردان فارسی این سخنرانی را در زیر و در چند مقاله آتی خواهم آورد. امیدوارم خوانندگان فارسی زبان از گفتگوی میان دو مکتب روانکاوی لکانی-کلاینی بهره ببرند. باید این نکته را نیز اضافه کنم که تاکید من در این مجال بیشتر معرفی ابتدایی کلینیک روانکاوی لکانی به جمعی بود که در رویکرد کلاینی مشغول به کار بودند. بنابراین تاکید من بر تشریح تئوریهای لکانی بیش از کلاینی بود. در حالی که همکار دیگر من در این مباحثه، از نقطه نظر کلاینی صحبت کردند که برای من منتشر کردن بخش مربوط به ایشان امکانپذیر نیست.

توصیه می کنم مقاله شماره ۱ را از این سری مقالات، پیش از خواندن متن زیر مطالعه کنید.

آنچه که اساس روانکاوی لکانی را از روش کلاینی متمایز می کند، نحوه مدیریت ترانسفرانس و نیز تفسیر آنالیتیک است. مدالیته تفسیر روانکاوانه در بالین لکانی، می تواند از طرقی به غیر از واسطه کلامی باشد. مثلا با مانور بر روی طول جلسات و یا هزینه پرداختی. اتفاقا در باب تفسیر روانکاوی، لکانی ها به کم گویی و گزیده گویی شهرت دارند.

نکته اساسی تر در باب تمایز این دو رویکرد بالینی، تفسیر ترانسفرانس است. ترانسفرانس روانکاوی شونده بر گرفته از هر فانتزی نا خودآگاه ذهنی که باشد، تفسیرش در بالین نوروز نه تنها راه را بر کنکاش بیشتر می بندد، مقاومت درمانی را نیز دامن می زند. گویی فرد بدون آنکه ماهیت سوژه ای خود را در طول روانکاوی به نحوه دلخواه خود ببافد، در قفسی از تعابیر و معانی صرفا توصیفی و پیش پا افتاده زنجیر گردد.

مبحث دیگر، مفهوم کانتر ترانسفرانس است. کلاینی ها باور دارند که این پدیده در مقابل ترانسفرانس فرد نوروتیک برای روانکاو پیش می آید. گویی به سان بازی پینگ – پونگ مفهوم ترانسفرانس و کانتر ترانسفرانس میان سوژه و روانکاو در جریان باشد. حال آنکه در رویکرد لکانی، این مفهوم از اساس زیر سؤال است. ماهیت این پدیده همان ترانسفرانس است که زائیده ترانسفرانس روانکاوی شونده نیست بلکه، پدیده ای ست از سمت فانتزی نا خودآگاه خود روانکاو که می بایست در روانکاوی شخصی اش مورد بررسی قرار گیرد. برخی از لکانی ها هم درست بر همین استدلال از پروسه پاس طرفداری می کنند.

در مقالات آتی به بررسی دو رویکرد کلاینی – لکانی بیشتر پرداخته خواهد شد.

    ۹۶/۰۴/۲۷

    ۰۱:۲۰

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: