روانکاوی لکانی (گفتگوی میان لکان و کلاین)۳ Lacan & Klein Dialogues

چندی پیش برای سخنرانی در یک کلینیک روانکاوی و روان درمانی که روانکاوان کلاینی در آن مشغول به ارائه خدمات درمانی و آموزشی هستند، به انجام یک سخنرانی دعوت شدم. این گروه، که همگی افراد آن در مرکز تویستاکTavistock Centre  لندن تعلیم دیده بودند، گروهی مشتاق با ذهنی جویا بود که به شناخت مفاهیم لکانی علاقه بسیاری نشان می داد.

برگردان فارسی این سخنرانی را در زیر و در چند مقاله آتی خواهم آورد. امیدوارم خوانندگان فارسی زبان از گفتگوی میان دو مکتب روانکاوی لکانی-کلاینی بهره ببرند. باید این نکته را نیز اضافه کنم که تاکید من در این مجال بیشتر معرفی ابتدایی کلینیک روانکاوی لکانی به جمعی بود که در رویکرد کلاینی مشغول به کار بودند. بنابراین تاکید من بر تشریح تئوریهای لکانی بیش از کلاینی بود. در حالی که همکار دیگر من در این مباحثه، از نقطه نظر کلاینی صحبت کردند که برای من منتشر کردن بخش مربوط به ایشان امکانپذیر نیست.

توصیه می کنم مقاله شماره ۱ را از این سری مقالات، پیش از خواندن متن زیر مطالعه کنید.

لکان در ادامه سمینارهای سالیانه خود که هر کدام یک تم مخصوص در طول سال را دنبال می کرد، در سال ۱۹۶۴ ایده کارتل های آموزشی Cartel را ارائه کرد. کارتل، گروه پژوهشی کوچکی متشکل از ۴ الی ۵ نفر بود که معمولا یک شخص با تجربه تر Plus-un وظیفه رهبری گروه  را در خوانش و بررسی متون مربوطه عهده دار بود. امروزه کارتلها به همراه یک نفر عضو سرگروه، متون تدریس شده لکان را به عنوان پروژه پژوهشی مورد مطالعه و تحقیق قرار می دهند.

در سال ۱۹۶۷ لکان روش پاس La pass را در پروسه عضویت روانکاوان مطرح کرد. در این فرایند، دو نفر از روانکاوان با تجربه تر مرکز Passeurs به عنوان کسانی که گزارش شخصی فرد داوطلب passant بدانها ارائه می گردید انتخاب می شدند. هدف داوطلبی که وارد این پروسه می شود یعنی passant، این است که به عضویت مرکز درآید. وی از مراحل شکل گیری خود به عنوان روانکاو La formation با رجوع به تجربه خود در روانکاوی شخصی اش و نیز وضعیت فعالیت کلینیکی خود گزارش می دهد. در نهایت دو نفر Passeurs، خروج وی از این مرحله را تایید و یا رد می کنند. در حال حاضر این پروسه در بسیاری از مدارس روانکاوی لکانی اجباری نیست و گذار از آن هم لزوما نشانه کفایت روانکاو مذکور نخواهد بود. هدف لکان از معرفی یک چنین فرایندی این بود که پایان روانکاوی کسی که در این عرصه فعالیت بالینی دارد به نحو مؤثری مورد بررسی قرار گیرد. هدف وی هیچگاه صرفا ایجاد یک سیستم امتحانی که قدرتی مطلقه را در دست نگاه دارد نمی بود. چرا که در آموزش به سبک لکانی، صرفا داشتن دانش کافی نیست و قرار است جایگاه روانکاو از عرصه سمبلیک به امر حقیقی برسد که در آن قدرت طلبی بر سر دانش و تجربه بی معنا ست. در این باره در مباحث لکانی، آرزومندی و یا خواست روانکاو به دقت و به تفصیل بررسی شده است.

دو فرایند بالا تنها در روش لکانی و بر خلاف رویکرد کلاینی مرسومند. در سری مقالات آتی از روش لکانی در تقابل با روش کلاینی بیشتر خواهید خواند.

    ۹۶/۰۴/۲۷

    ۰۰:۱۶

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: