روانکاوی در فرهنگ عامه (۳)

در این مقاله به دو مورد زیر که در باب نحوه گرفتن درمان روانکاوی میان افراد مطرح می شوند خواهیم پرداخت:

 

۱ـ بهتر نیست به جای مراجعه حضوری و فردی به روانکاو و یا روان درمانگر از برنامه های تلویزیونی، سمینار ها و یا کتاب های خود درمانی استفاده کرد؟

 

خیر. مراجعه حضوری برای درمان در تمامی ساختارهای ذهنی اعم از نوروتیک و سایکوتیک لازم و حتمی بوده مگر آن که منظور استفاده از منابع دیگر، صرفا جهت یافتن آگاهی بیشتر در حوزه اعصاب و روان باشد. اینکه امروزه در سراسر دنیا مسئله برگزاری سمینارهای خود درمانی رایج بوده و افراد گمان می کنند با شرکت کردن در این گردهمایی ها راه درمان خود را می یابند، رویکرد صحیحی به سلامت روان لزوما نیست. هر چند اصل شرکت در این جلسات خود تلاشی برای مبارزه با رنجش های روحی بوده ولیکن به منزله درمان نیست. فقط این نکته اساسی را باید در نظر داشت که سخنران و یا منابع اطلاع رسانی اساس علمی داشته باشند. این که با تکیه بر برنامه های تلویزیونی که معمولا منابع موثقی در باب روان درمانی و روانکاوی نیستند می توان راه حل مناسب خود را یافت در مورد همگان صادق نیست. باز هم تاکید می کنم که ضمن گزینشی عمل کردن نسبت به برنامه های موثق، صرفا جهت آگاهی یافتن بیشتر و بهتر در خصوص مشکلات روانی از این برنامه ها استفاده شود.

در مورد کار بالینی با ساختارهای ذهنی سایکوتیک، همکاران به این مسئله اشراف دارند که اگر سیستم خاصی ولو غیر معمول و یا غیر علمی برای بیمار کار می کند، نمی بایست آن سیستم را نفی کرد. به عنوان مثال، انواع روشهای فرا درمانی را که اساس علمی نداشته ولی برای یک فرد سایکوتیک به مانند سیستم حمایتی کمک می کند، لازم نیست که زیر سؤال برده شوند.

۲ـ با وجود اینترنت و لوازم ارتباطی در دنیای مجازی،آیا انجام جلسات غیر حضوری با کمک گرفتن از این شرایط جدید امکان پذیر است؟

وقتی صحبت به جلسات آنلاین، تلفنی و از این دست می رسد، شخصا به عنوان روانکاو بسیار محتاط به این قضیه نگاه می کنم. به این معنی که درست است که این گونه امکانات از بسیاری جهات باعث سهول ارتباطات جمعی شده اند ولی در حوزه روانکاوی، قرار و اصل درمان لزوما بر سهولت نیست! اینکه در چه شرایط خاصی فرد مراجعه کننده از این روش ارتباطی دائما و یا موقتا برای انجام روانکاوی و یا روان درمانی استفاده می کند، از سمت درمانگر باید به دقت بررسی شود. اولین سوالی که در این باره از مراجعه کننده می بایست پرسید این است که چرا در آن مقطع زمانی تصمیم به جلسات آنلاین با یک روانکاو خاص را گرفته است؟ نهایتا این که به راحتی و فورا بدون هیچ بررسی بالینی نمی بایست پاسخ مثبت به چنین درخواستی داد. صرفا این که فرد در شهر و یا کشور دیگری زندگی می کند و انجام سفر به طور منظم برایش وجود ندارد، شرط لازم و کافی برای جلسات روانکاوی نیست. گاها از روش آنلاین در برخی موارد می شود حتی بهتر از جلسات حضوری در بالین سایکوز استفاده کرد.

    ۹۵/۰۵/۲۲

    ۱۶:۵۵

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: