روانکاوی در فرهنگ عامه (۲)

سه مورد زیر در ادامه مقاله پیشین از دسته باورهای رایج ولی اشتباه بوده که به بررسی مختصر هر یک از آنها می پردازیم:

۱ـ روانکاوی همان گفتار درمانی است که هر کسی می تواند با کمی ذکاوت و تجربه زندگی آن را انجام دهد!

گفتار درمانی خود تخصص ویژه ای بوده که به افراد که مشکل تکلم به دلایل فیزیکی و ذهنی دارند کمک می کند تا قدری توانایی خود را دریابند. درست است که روانکاوی در حقیقت کاوش ذهن از طریق کلام است ولی این بدان معنا نیست که در کل پروسه درمان، صحبت کردن منجر به تخلیه روانی شده و بس٫ بلکه قرار است با تحلیل کلام، فرد مراجعه کننده آن چه را که تا به آن لحظه یا نمی شنیده و یا به گونه ای متفاوت و پر مغلطه می شنیده است، گوش دهد تا کم کم ایجاد تغییر برایش میسر گردد. روانکاوی و یا روان درمانی به هیچ وجه قابل قیاس با همدردی و هم صحبتی با دوستان و معتمدان نیست. اگر بر همین باور غلط باشیم، پس باید بگوییم که کشیشان کاتولیک از قدیمی ترین روان درمانان بوده و هستند!

۲ـ مراجعه به پزشک اعصاب و روان صرفا به مفهوم گرفتن دارو بوده که خوردن آن نیز در میان عوام عیب و نقص محسوب می شود.

تا آنجایی که من از نحوه کار بالینی بسیاری از روانپزشکان سراغ دارم، تنها روش برخوردشان  با مشکلات افراد صرفا تجویز دارو نیست. اگرچه برخی همکاران ترجیح می دهند فقط در همین حوزه فعالیت نمایند. توصیه من به افرادی که تمایل به صحبت کردن دارند و احساس می کنند این آمادگی را در آن مقطع زمانی خاص به دلایلی دارا هستند از روانپزشک مربوطه نحوه رویکرد درمانیش را سوال کنند. بسیاری از روانشناسان بالینی و مشاوران که در یک زمینه خاص از صحبت درمانی تربیت شده اند، به مراجعانی که تمایلی به دارو درمانی ندارند می توانند کمک کنند. اگر داروی روانپزشکی برایتان تجویز شده است، مهم است که برای بهبودی نسبی طبق تجویز عمل کرده و باور فرهنگی غلط در مورد مصرف داروهای روانپزشکی را کنار گذارید.

۳ـ از میان انواع و اقسام روانکاوی و روان درمانی نمی دانیم کدام بهتر است: روانکاوی یا شناخت رفتار درمانی؟ روانکاوی لکانی یا یونگی؟ و …

همانطور که بارها در مقالاتم بدان اشاره کرده ام، هیچ روش درمانی بر آن دیگری ارجحیت ندارد وقتی پای انتخاب شخصی و شرایط خاص هر فردی پیش می آید.

در میان عامه افراد و نیز حتی میان همکارانی که در وادی صحبت درمانی فعالیت می کنند، این باور غلط رایج است که هر کسی آن چه را خود تجربه کرده و یا آموخته بهترین می داند. حال آنکه در نهایت تمامی رویکردها بر اساس صحبت کردن است و در بسیاری از آنان باور وجود ضمیر نا خودآگاه وجود دارد. اگر کسی بخواهد بیشتر بداند و ریشه یابی کند تا در طول زمان در خود تغییر ایجاد کند، قطعا روانکاوی برایش مناسب تر است ولی اگر بخواهد از روش نشانه زدایی برای رهایی فوری و ترمیم سریع بهره برد، شاید بهتر باشد از روش دیگری مانند شناخت رفتار درمانی استفاده کند. هر کسی شرایط مناسب برای روانکاوی شدن ندارد و هر روانکاوی شونده ای هم تاب سپری کردن تمام مسیر را نخواهد داشت.

    ۹۵/۰۵/۱۵

    ۲۱:۱۵

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: