روابط صمیمی بین زوج

ادامه بحث ایجاد صمیمیت بین زوج
از راههای ایجاد صمیمیت مشخص شدن نقاط عطف بین دو زوج و تقویت آن است
به عنوان مثال هر زوج باید مواردی که باعث شادی همسرش می شود را بداند
و تلاش کند ان عمل شادی اور را تقویت کند.مثلا همسرش با هفته ای یکبار به سینما رفتن شاد می شود یا پیاده روی دونفره برای او شادی اور است.
تکنیک شادی سازی زوج باعث ایجاد صمیمیت و تقویت رابطه می شود.

    ۹۵/۰۵/۲۶

    ۲۳:۱۸

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: