ردیف کردن و زیبا کردن دندانها با روکشهای جدید

  خدا زیباست وزیباییها را دوست می دارد.   ردیف کردن دندانها یا ارتودنسی و یا روکش های زیبای نه تنها باعث زیبای و اعتماد به نفس بلکه عمر دندان را بیشتر وبیمار را برای حفظ بهداشت بیشتر دندان میکند با آمدن روکشهای جدید که نیاز کمتری به تراش دندان دارد هم از نظر زمان…

image

 

خدا زیباست وزیباییها را دوست می دارد.   ردیف کردن دندانها یا ارتودنسی و یا روکش های زیبای نه تنها باعث زیبای و اعتماد به نفس بلکه عمر دندان را بیشتر وبیمار را برای حفظ بهداشت بیشتر دندان میکند با آمدن روکشهای جدید که نیاز کمتری به تراش دندان دارد هم از نظر زمان وهم از نظر زیبایی بسیار بهتر است وبیمار در مدت زمان کمی صاحب دندانهای زیبای مى شود عکس های نمای قبل وبعد از عمل را نشان  می دهد که با روشهای قدیمی نیاز به چند سال درمان داشت ودر روش جدید طی چند روز مشکل بیمار حل می شود واز منظر زیبایی بسیار بسیار بهتر است زندگی زیباست وخودمان را دوست داشته باشیم تا دیگران را هم  تا آنها نیز ما را دوست بدارند

 

image

    ۹۵/۰۴/۲۵

    ۲۲:۳۱


    به اشتراک بگذارید: