راهنمای نشانی و تلفن معاونت درمان، مدیریت درمان و مراکز بهداشتی و درمانی سازمان تامین اجتماعی درسراسر کشور


 

مجموعهای که در پیش رو دارید حاوی آخرین اطلاعات در زمینه نشانی، شماره تلفن و نمابر ستاد مرکزی، مدیریت های درمان و مراکز درمانی تأمین اجتماعی در سراسر کشور است. ممکن است در مواردی شماره تماس و آدرس تغییر کرده باشد.

حوزه معاونت درمان
معاونت مدیر عامل در امور درمان
( تهران، خیابان آزادی، ساختمان ۳۴۵ (کد ۰۲۱
معاونت ۶۶۹۳۰۰۱۹
نمابر ۶۶۵۸۰۶۳۷
اداره کل درمان مستقیم
۶۶۴۲۹۸۲۶، تلفن مستقیم ۶۶۵۸۰۶۵۲
نمابر ۶۶۵۸۰۵۷۱
اداره کل درمان غیرمستقیم
تلفن مستقیم ۶۶۵۸۰۶۸۱
نمابر ۶۶۵۸۰۶۸۰
اداره کل پشتیبانی درمان
تلفن مستقیم ۶۶۹۳۲۸۲۰
نمابر ۶۶۹۳۱۶۱۴
اداره کل درمان و دفتر رسیدگی به اسناد
پزشکی استان تهران
اداره کل درمان و دفتر اسناد
خیابان کارگر شمالی، روبروی پارک لاله ، جنب فروشگاه
( اتکا، ساختمان ۲۵۴ (کد ۰۲۱
۶۶۴۲۵۲۸۴ ، ریاست ۶۶۴۳۱۱۴۹
نمابر ۶۶۹۴۴۶۰۹
۶۰۹۸۲۶۱۱، روابط عمومی ۶۰۹۸۲۶۳۴
ریاست اسناد ۶,۶۴۳,۷۶۹,۶۶۶,۹۴۲,۹۴۰
نمابر اسناد ۶۶۹۴۲۹۲۱
۶۰۹۸۲۶۴۵ ، مرکز تلفن اسناد ۶۰۹۸۲۴۰۰
اداره کمیسیون های پزشکی و طب کار
خیابان قزوین، میدان شمشیری، نرسیده به سه راهی بوتان،
ساختمان بعثت
ریاست ۶۶۶۴۵۲۴۵
نمابر ۶۶۶۴۵۲۴۴
تلفن گویا ۶۶۶۱۸۸۰۶
بیمارستان آیت الله کاشانی
بزرگراه بعثت، فلکه دوم خزانه بخارایی
ریاست ۵۵۳۱۰۸۳۶
نمابر ۵۵۰۷۷۰۱۷
مرکز تلفن ۵۵۰۶۱۱۳۱
بیمارستان شهیدمهدی شریعت رضوی
مهرآبادجنوبی، روبروی پایگاه یکم شکاری
۶۶۶۲۴۶۳۳ ، ریاست ۶۶۶۳۶۸۰۸
نمابر ۶۶۶۱۲۱۳۱
مرکز تلفن ۶۶۶۳۶۸۰۱
بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش
جاده قدیم کرج، خیابان خلیج، جنب کارخانه ویتانا
۶۶۲۵۰۷۴۲ ، ریاست ۶۶۲۵۳۷۳۷
نمابر ۶۶۲۵۰۷۴۳
مرکز تلفن ۶۶۲۵۰۷۴۳
بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد
خیابان پاسداران، بوستان نهم، کدپستی ۱۶۶۶۶
۲۲۵۴۸۰۴۳ ، ریاست ۲۲۵۴۵۱۲۷
نمابر ۲۲۵۴۹۰۳۹
مرکز تلفن ۲۳۶۰۱
بیمارستان شهید دکتر معیری
میدان شهدا، سه راه مجاهدین اسلام
ریاست ۷۷۵۳۲۱۴۳
نمابر ۷۷۵۳۵۱۱۶
مرکز تلفن ۷۷۵,۳۵۰,۸۸۷,۷۵۳,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمارستان هدایت
خیابان شهید دکتر شریعتی، دوراهی قلهک، خیابان یخچال،
خیابان هدایت
۲۲۵۶۲۰۱۱ ، ریاست ۲۲۵۴۴۱۶۱
نمابر ۲۲۵۴۱۱۸۴
مرکز تلفن ۲۲۵۴۴۱۷۳
بیمارستان شهید دکتر سیدمحمدباقرلواسانی
چهارراه تهرانپارس، اتوبان شهید یاسینی، جنب پایانه
اتوبوسرانی
ریاست ۷۷۳۱۲۰۱۰
نمابر ۷۷۳۱۲۰۱۶
مرکز تلفن ۷۷۳۱۱۰۱۱
بیمارستان امام رضا (ع) اسلامشهر
کیلومتر ۲۰ جاده تهران ساوه، اسلامشهر، شهرک سعیدیه
( (کد ۰۲۱
مدیریت ۵۶۱۲۱۲۹۹
ریاست ۵۶۱۲۱۳۹
نمابر ۵۶۱۲۱۰۹۹
۵۶۱۴۰۰۱۳، ۵۶۱۴۰۰۱۲، مرکز تلفن ۵۶۱۴۰۰۱۱
بیمارستان شهدای پانزده خرداد ورامین
جاده تهران- ورامین، نرسیده به میدان ولیعصر(عج)
( (کد ۰۲۱
ریاست ۳۶۲۳۳۴۳۹
مدیریت ۳۶۲۳۳۷۴۳
نمابر ۳۶۲۳۴۹۲۲
مرکز تلفن ۳۶۲۳۴۹۲۳
بیمارستان میلاد
ریاست ۸۲۰۳۴۰۰۰
نمابر ۸۸۰۶۲۰۰۵
۸۲۰۳۶ -۳۹ ، مرکز تلفن ۸۶۶۲۱۱۵۵
نوبت دهی ۸۲۰۳۹
بیمارستان شهریار
( سه راه اندیشه، شهرک اداری شهریار (کد ۰۲۱
ریاست ۶۵۲۲۶۷۴۰
نمابر ۶۵۲۲۶۰۵۱
مدیریت ۶۵۲۲۹۸۵۵
روابط عمومی ۶۵۲۲۰۱۵۰
۶۵۲۲۶۷۴۱، ۶۵۲۲۵۰۱۴، مرکزتلفن ۶۵۲۲۸۰۳۰
بیمارستان ۱۲ بهمن
کیلومتر ۱۷ جاده قدیم، روبروی شهرک کاوسیه
ریاست ۴۶۸۵۳۳۱۳
نمابر ۴۶۸۴۸۱۰۰
تلفن ۴۶۸۴۸۱۰۱
دی کلینیک و پلی کلینیک ابوریحان
خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، نبش خیابان شهید
نظری(سزاوار)
مدیریت ۶۶۹۵۰۸۲۶
نمابر ۶۶۴۶۹۴۴۰
مرکز تلفن ۶۶۹۵۰۸۲۳_۴ ،۶۶۴۶۹۸۲۱
پلی کلینیک خاندان حکیم
خیابان قزوین، دوراهی قپان، خیابان امین الملک
مدیریت ۵۵۷۴۶۳۵۸
نمابر ۵۵۷۲۰۰۲۹
۵۵۷۲۲۵۲۵ ، مرکز تلفن ۵۵۷۰۰۷۰۰
پلی کلیینک شهید حیدری
خیابان ولیعصر(عج)، خیابان نوفل لوشاتو، چهاراه امیراکرم
ریاست ۶۶۴۰۰۲۳۷
نمابر ۶۶۴۶۶۲۲۱
۶۶۴۰۸۹۴۰ ، ۶۶۴۰۱۳۰۶ ، مرکز تلفن ۶۶۴۰۲۷۰۰
نوبت دهی ۶۶۹۶۴۷۰۷
پلی کلینیک فدائیان اسلام
خیابان فدائیان اسلام، جنب کارخانه ممتاز
ریاست ۳۳۷۵۴۵۷۶
نمابر ۳۳۳۷۱۶۰۶
۳۳۷۶۱۶۰۵ ، مرکز تلفن ۳۳۷۴۰۰۴۶
کلینیک ۱۳ آبان
، خیابان شهید رجائی، ایستگاه ورزش جنب شهرداری منطقه ۱۶
ایستگاه ورزش
ریاست ۵۵۳۳۸۰۷۰
نمابر ۵۵۳۳۸۰۸۹
مرکز تلفن ۵۵۰۶۱۱۲۳
پلی کلینیک جشنواره
فلکه دوم تهرانپارس، خیابانجشنواره،روبروی فرهنگسرای
اشراق، نبش خیابان درختی
ریاست ۷۷۳۳۱۱۱۵
نمابر ۷۷۳۲۶۰۶۵
مرکز تلفن ۷۷۳۴۴۰۰۹
دی کلینیک شهید سلیمانی
خیابان فدائیان اسلام، نرسیده به سه راه ورامین، مقابل پمپ
بنزین
ریاست ۵۵۹۱۰۰۰۲
نمابر ۵۵۹۰۰۷۶۴
مرکز تلفن ۵۵۹۰۰۰۱۱
درمانگاه طوس
خیابان کارگر، بالاتر از میدان قزوین، خیابان طوس
ریاست ۵۵۴۲۱۴۰۴
نمابر ۵۵۴۱۴۴۴۱
۵۵۴۰۶۵۷۵ ، مرکز تلفن ۵۵۴۱۲۳۸۳
پلی کلینیک قدس شریف
خیابان شهیدمسعودبخت ازاد، خیابان دماوند،خیابان سبلان
ووحیدیه،روبروی انتشارات بین المللی حافظ پلاک ۷۳۸
ریاست ۷۷۲۵۲۰۷۵
نمابر ۷۷۸۱۷۰۴۰
۷۷۸۱۷۰۴۰، مرکز تلفن ۷۷۲۵۲۰۷۵
پلی کلینیک شماره ۱
کیلومتر ۱۴ اتوبان تهران- کرج، پیکانشهر
ریاست ۴۴۱۹۳۳۳۸
نمابر ۴۴۱۹۷۴۰۰
مرکز تلفن ۴۴۱۹۶۲۷۰
درمانگاه شماره ۱۵
خیابان شهید مدنی(نظام آباد) چهار راه شهید مدنی، کوچه
شهید شعبانی
مدیریت ۷۷۵۹۶۰۱۶
نمابر ۷۷۵۹۶۰۱۶
مرکز تلفن ۷۷۵۷۵۹۵۹
درمانگاه شماره ۱۷
میدان شمشیری ، اول خیابان بوتان گاز، ساختمان بعثت
ریاست ۶۶۶۹۹۸۲۸
نمابر ۶۶۶۹۹۸۲۹
۶۶۶۹۹۸۲۳ ، مرکز تلفن ۶۶۶۹۹۸۲۰
درمانگاه شماره ۱۹
نرسیده به میدان خراسان، خیابان شهید عجب گل( جهان
پناه)، پلاک ۹
ریاست ۳۳۷۲۵۶۸۸
نمابر ۳۳۷۲۵۶۸۸
مرکز تلفن ۳۳۷۲۶۶۸۸
درمانگاه شماره ۲۱
فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت الله کاشانی، بلوارفردوس،خیابان
ولی عصر(عج)، خیابان تقدیری پلاک ۴۵ و ۵۰
ریاست ۴۴۰۴۶۰۰۰
نمابر ۴۴۰۸۲۶۰۴
مرکز تلفن ۴۴۰۸۲۶۰۴
درمانگاه شماره ۲۲
ابتدای بلوارفردوس، ۲۰ متری ولیعصربه سمت ایستگاه
مترووخیابان شهید تقدیری غربی
ریاست ۴۴۰۸۲۸۱۱
نمابر ۴۴۰۸۲۸۱۲
مرکز تلفن ۴۴۰۷۴۳۰۰
درمانگاه آزادی
کیلومتر ۲جاده مخصوص کرج، مقابل شهرک اکباتان
۴۴۶۳۲۰۲۴ ، ریاست ۴۴۶۳۱۹۲۸
نمابر ۴۴۶۳۱۸۳۲
مرکز تلفن ۴۴۶۳۱۸۳۲
درمانگاه ۲۲ بهمن
خیابان آزادی، روبروی سازمان مرکزی
ریاست ۶۶۸۶۷۱۴۴
نمابر ۶۶۸۷۵۶۸۰
مرکز تلفن ۶۶۸۶۷۱۴۴
درمانگاه شهدای دخانیات
خیابان قزوین، جنب دخانیات
ریاست ۵۵۴۱۶۹۷۲
نمابر ۵۵۴۱۶۹۷۳
مرکز تلفن ۵۵۴۱۶۹۷۲
درمانگاه شهید مفتح
کیلومتر ۱۰ جاده ساوه، چهاردانگه،خیابان فارسیان،جنب
حسینیه
ریاست ۵۵۲۷۸۸۸۸
نمابر ۵۵۲۷۸۷۸۷
مرکز تلفن ۵۵۲۷۸۸۸۰
درمانگاه شهید عباسی باقرشهر
جاده قدیم قم، باقر شهر، اول ۲۴ متری طالقانی، جنب مرکز
مخابرات شهید مختاری
ریاست ۵۵۲۰۳۴۶۴
نمابر ۵۵۲۰۳۴۶۴
۵۵۲۰۳۴۷۴ ، مرکز تلفن ۵۵۲۰۳۴۸۴
پلی کلینیک شهید لبافی نژاد
( خیابان پاسداران،ابتدای بوستان ۹ (کد ۰۲۱
ریاست ۲۲۵۵۳۸۷۸
نمابر ۲۲۵۵۳۵۰۵
مرکز تلفن ۲۳۶۰۱
پلی کلینیک شهید آیت الله اشرفی اصفهانی( ورامین)
( ورامین، خیابان باهنر، روبروی کارخانه قند (کد ۰۲۱
ریاست ۳۶۲۴۳۰۲۱
نمابر ۳۶۲۴۳۰۵۱
مرکز تلفن ۳۶۲۴۳۰۳۰
پلی کلینیک شهید آیت اللهدستغیب(ورامین)
قرچک، خیابان امام، ابتدای خیابان تامین اجتماعی
( (کد ۰۲۱
ریاست ۳۶۲۷۱۱۰
نمابر ۳۶۱۴۵۰۴۰
۳۶۱۲۸۰۳۳، مرکز تلفن ۳۴۱۴۵۶۸۰
درمانگاه نسیم شهر(اکبرآباد)
کیلومتر ۲۲ جاده ساوه، نسیم شهر، خیابان امام، جنب اتوبان
( آزادگان، ساختمان اوقاف ( کد ۰۲۱
ریاست و نمابر ۵۶۷۵۱۶۹۷
پشتیبانی ۵۶۷۵۱۶۹۸
مرکز تلفن ۵۶۷۵۳۷۴۴
درمانگاه فیروزکوه
فیروزکوه، کیلومتر ۵جاده قائم شهر، خیابان ۴۵ متری
( (کد ۰۲۲۱
ریاست ۶۲۲۴۷۲۲
نمابر ۶۲۲۸۳۰۱
مرکز تلفن ۶۲۲۸۳۰۰
درمانگاه مرحوم دکتر امانی پاکدشت
( ورامین، خیابان خاوران، جنب شهرداری (کد ۰۲۱
ریاست ۳۶۰۳۴۸۷۷
مرکز تلفن ۳۰۳۴۸۷۷
مرکز طب کار شرق
جاده دماوند، چهارراه تهرانپارس، اتوبان شهید یاسینی، جنب
پایانه شرکت واحد اتوبوسرانی
ریاست و نمابر ۷۷۳۰۰۶۵۸
ستاد توزیع بیمار
خیابان آزادی، روبروی ایستگاه مترو، کوچه زمانی، بن بست
حمید
ریاست ۶۶۰۶۷۵۰۰
نمابر ۶۶۰۶۸۰۸۰
تلفنخانه ۶۶۰۶۸۰۸۱
مرکز بهداشتی و درمانی شهید درخشان
( شهریار، بالاتر ازمیدان اندیشه (کد ۰۲۱
تلفن ۳۲۲۴۸۰۰
نمابر ۳۲۲۷۴۴۵
مدیریت درمان استان آذربایجانشرقی
مدیریت درمان
تبریز، خیابان امام خمینی(ره)، نرسیده به چهار راه آبرسانی،
روبروی کوی بزرگمهر، پلاک ۱۲۳۴
( ۵۱۳۳۵ (کد ۰۴۱۱ – صندوق پستی ۱۸۸۳
مدیریت ۳۳۵۰۷۹۲
نمابر ۳۳۵۰۷۹۳
مرکز تلفن ۳۳۵۰۸۰۱
روابط عمومی ۳۳۷۹۱۳۸
دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
تبریز، خیابان فارابی (چایکنار)، جنب پزشکی جامعه نگر و
( اورژانس تبریز کدپستی ۵۱۵۴۷۱۳۸۴۴ (کد ۰۴۱۱
ریاست ۳۳۵۸۶۳۵
نمابر ۳۳۵۰۷۹۶
امورمالی ۳۳۵۲۲۶۷
مرکز تلفن ۳۳۶۳۴۴۵
بیمارستان زنان و پلی کلینیک تخصصی ۲۹ بهمن تبریز
( تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، کدپستی ۵۱۶۶۱۷۸۹۴ (کد ۰۴۱۱
ریاست ۳۳۰۲۶۶۶
نمابر ۳۳۰۴۷۳۲
مدیر بیمارستان ۳۳۲۹۹۵۱
دفتر پرستاری ۳۳۲۰۰۸۸
۳۳۰۷۰۰۰ ، مرکز تلفن ۳۳۰۸۰۰۰
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی استاد عالی نسب
( تبریز، شهرک ارم، کد پستی ۵۱۴۷۶۵۳۱۱۱ (کد ۰۴۱۱
مدیریت ۲۳۰۵۹۰۹
نمابر ۲۳۰۵۹۱۰
مرکز تلفن ۲۳۰۵۹۱۵
کمیسیون پزشکی استان
تبریز، اول خ منظریه، جنب پ اساژ سهندیه، ساختمان قدیم
( اداره کل تامین اجتماعی کدپستی ۵۱۷۴۸۷۸۸۸۱ ( کد ۰۴۱۱
ریاست ۴۷۵۱۳۸۰
نمابر ۴۷۵۱۳۸۱
تلفن گویا ۴۷۸۸۳۶۳
درمانگاه شماره ( ۱) تبریز
تبریز، انتهای خیابان شمس تبریزی، نرسیده به بلوار منجم
( ۵۱۳۳۵ ( کد ۰۴۱۱ – کدپستی ۴۴۴۸
ریاست ۲۶۶۲۷۲۲
نمابروامور اداری ۲۶۶۸۳۵۳
۲۶۶۳۱۳۵ ، مرکز تلفن ۲۶۶۲۷۲۰
درمانگاه شماره ( ۲) تبریز
( تبریز، خیابان مفتح، کوی شربت زاده ( کد ۰۴۱۱
کدپستی ۵۱۴۵۸۴۷۹۸۱
ریاست ۲۳۴۱۹۳۹
نمابر ۲۳۳۴۷۷۵
مرکز تلفن ۲۳۳۴۹۰۵
درمانگاه شماره ( ۳) تبریز
تبریز، شهرک زعفرانیه، ایستگاه مسجد،روبروی پارک
( کدپستی ۵۱۶۶۷۳۶۸۶۸ (کد ۰۴۱۱
ریاست ۳۳۲۸۲۵۴
نمابرواموراداری ۳۳۲۸۲۹۱
طب کار ۳۲۹۲۹۷۳
مرکز تلفن ۳۳۰۹۰۷۶
درمانگاه بناب
خیابان امام خمینی(ره)، میدان تأمین اجتماعی
( کدپستی ۵۵۵۱۸۹۷۳۷۸ (کد ۰۴۱۲
ریاست ونمابر ۷۲۲۸۶۷۱
مرکز تلفن ۷۲۲۱۰۷۳
۷۲۴۱۰۷۳ ، ۷۲۴۱۰۷۴ ، امور اداری ۷۲۴۱۰۷۶
درمانگاه مراغه
خیابان سعدی، خ شهیدآیت اللهدستغیب، کد پستی
( ۵۵۱۳۸۷۷۳۳۱ (کد ۰۴۲۱
ریاست و نمابر ۲۲۴۹۹۹۷
۲۲۲۹۹۵۲ ، مرکز تلفن ۲۲۴۷۹۲۳
امور اداری ومالی ۲۲۲۱۳۷۷
درمانگاه میانه
خیابان فرمانداری، جنب مسجد فاطمه زهرا، پلی کلینیک
( تامین اجتماعی کدپستی ۵۳۱۷۷۱۳۶۸۱ (کد ۰۴۲۳
ریاست و نمابر ۲۲۳۴۶۰۵
امور اداری ۲۲۴۳۲۲۲
۲۲۳۴۶۰۶ ، مرکز تلفن ۲۲۳۴۶۰۹
درمانگاه جلفا
( جلفا، خیابان ولایت فقیه کدپستی ۵۴۴۱۶۵۵۹۸۵ (کد ۰۴۹۲
ریاست ۳۰۲۲۷۳۰
نمابر ۳۰۲۲۵۴۷
مرکز تلفن ۳۰۲۲۱۹۰
درمانگاه مرند
مرند، خیابان شهید رنجبری،پایین تر از میدان محراب
( کد پستی ۵۴۱۶۷۱۵۵۹۵ (کد ۰۴۹۱
ریاست ونمابر ۲۲۷۷۷۰۱
امواداری ۲۲۷۷۷۰۲
شورا وکمیسیون پزشکی ۲۲۷۷۷۰۲
۲۲۷۴۰۵۹، مرکز تلفن ۲۲۷۳۰۵۸
درمانگاه آذرشهر
آذرشهر، جنب اداره دارایی،کد پستی ۵۳۷۱۹۵۳۱۴۳
( (کد ۰۴۱۲
ریاست ونمابر ۴۲۳۳۱۳۵
امور اداری ۴۲۳۶۶۵۵
مرکز تلفن ۴۲۲۷۷۰۸
درمانگاه سراب
( درمانگاه سراب، اول خیابان معلم (کد ۰۴۳۱
ریاست ۲۲۲۵۷۷۷
نمابر ۲۲۲۲۳۹۹
اموراداری ۲۲۳۲۷۹۰
مرکز تلفن ۲۲۲۸۵۰۲
درمانگاه اهر
اهر، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی انبار سیلو، کدپستی
( ۵۴۵۱۶/۶۳۵۹۱ (کد ۰۴۲۶
ریاست و نمابر ۲۲۳۲۴۰۶
امور اداری ۲۲۳۰۱۰۳
مرکزتلفن ۲۲۳۲۴۰۸
درمانگاه شبستر
شبستر، بلوار بسیج، جنب هتل گلشن راز
( کدپستی ۴۶۶۷۷۵۳۸۱۷ (کد ۰۴۷۱
ریاست و نمابر ۲۲۲۵۱۷۴
امور مالی ۲۲۲۱۰۹۳
مرکز تلفن ۲۲۲۱۰۹۱
مدیریت درمان استان آذربایجانغربی
مدیریت درمان
ارومیه، خیابان آیت اله کاشانی، چهار راه دانشکده کد پستی
( ۵۷۱۴۶-۱۳۱۴۸ (کد ۰۴۴۱
مدیریت ۲۲۲۲۷۸۹
نمابر ۲۲۲۰۰۹۰
امور اداری ۲۲۴۶۵۳۶
مرکز تلفن ۲۲۲۲۷۴۳
دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
ارومیه، خیابان آیت اللهکاشانی، روبروی بیمارستان شهید
( مطهری (کد ۰۴۴۱
ریاست ۳۴۴۰۳۲۷
نمابر ۳۴۴۰۳۳۸
تلفن گویا ۳۴۶۳۹۹۱
مرکز تلفن ۳۴۴۱۴۵۲
کمیسیون پزشکی و بیمارستان امام رضا(ع)
( ارومیه، خیابان مولوی (کد ۰۴۴۱
ریاست ۳۹۸۲۰۷۲
نمابر ۳۶۵۹۹۲۸
۲۰ خط) ) مرکز تلفن ۳۹۸۶
پلی کلینیک حضرت فاطمه (س)
( ارومیه، خیابان کاشانی ، چهارراه دانشکده (کد ۰۴۴۱
ریاست ۲۲۵۴۳۰۴
نمابر ۲۲۵۴۳۰۵
مرکز تلفن ۲۲۵۴۳۱۸
درمانگاه بوکان
بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان گلستان یک
( (کد ۰۴۸۲
ریاست و نمابر ۶۲۵۷۷۷۹
نمابر ۶۲۳۳۰۳۹
۶۲۳۱۴۸۰ ، مرکز تلفن ۶۲۳۷۱۲۵
درمانگاه سلماس
بلوار جمهوری اسلامی، جنب بیمارستان خاتم الانبیا(ص)
( (کد ۰۴۴۳
ریاست و نمابر ۵۲۲۱۶۸۶
مرکز تلفن ۵۲۲۱۶۶۵
درمانگاه خوی
بلوار ولیعصر (عج)، روبروی مجتمع تفریحی شادی آور
( (کد ۰۴۶۱
ریاست و نمابر ۲۲۶۷۷۱۰
مرکز تلفن ۹ و ۲۲۶۷۷۰۷
درمانگاه ماکو
خیابان امام(ره)، سه راه باخجاجوق، سایت(ب)
( (کد ۰۴۶۲
ریاست و نمابر ۳۲۴۴۰۰۱
مرکز تلفن ۳۲۴۴۰۰۰
درمانگاه نقده
فلکه شهرداری، جنب جهادکشاورزی
( (کد ۰۴۴۳
ریاست و نمابر ۶۲۲۷۷۰۶
مرکز تلفن ۶۲۲۷۷۰۱
پلی کلینیک شهید مهدی باکری میاندوآب
بلوار انقلاب، نرسیده به سه راه بوکان
( (کد ۰۴۸۱
ریاست ۲۲۶۲۳۰۴
نمابر ۲۲۶۲۳۰۳
مرکز تلفن ۲۲۶۲۳۰۱
دی کلینیک مهاباد
( خیابان صلاح الدین ایوبی شرقی (کد ۰۴۴۲
ریاست ۲۲۳۵۲۵۱
نمابر ۲۲۳۵۲۵۲
مرکز تلفن ۲۲۲۰۰۰۱
مدیریت درمان استان اردبیل
مدیریت درمان
اردبیل، خیابان شهید خلبان جدی، بالاتر از بیمارستان امام
خمینی(ره)، نبش کوچه فرهنگ، کد پستی ۵۶۱۹۶۴۸۵۱۶
( (کد ۰۴۵۱
مدیریت ۵۵۲۱۸۰۴
نمابر ۵۵۲۱۸۰۳
۵۵۲۱۸۰۱، مرکز تلفن ۵۵۲۱۸۰۴
روابط عمومی ۵۵۲۱۹۰۷
دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
اردبیل، اول راه انزاب ، جنب آموزشگاه دخترانه فاطمه(س)
( کد پستی ۵۶۱۷۶۶۶۴۷۹ کد ۰۴۵۱
ریاست ۳۳۳۹۰۳۷
نمابر ۳۳۵۹۹۹۳
مرکز تلفن ۳۳۵۹۲۹۷
بیمارستان سبلان اردبیل
۵۶۱۳۵- میدان وحدت صندوق پستی ۴۷۸
( (کد ۰۴۵۱
ریاست ۳۳۵۷۶۸۸
نمابر ۳۳۳۹۷۹۳
۳۳۶۲۱۰۷ ، مرکز تلفن ۳۳۳۹۷۹۱
بیمارستان تامین اجتماعی ارس پارس آباد
خیابان جمهوری اسلامی، بیمارستان تأمین اجتماعی ارس
( پارس آباد صندوق پستی ۱۳۵ (کد ۰۴۵۲
ریاست ۷۲۲۶۰۲۹
نمابر ۷۲۸۷۱۱۳
۷۲۲۶۰۲۵-۶ ، مرکز تلفن ۷۲۲۹۰۲۶
درمانگاه میرزاحسینی اردبیل
میدان جهاد، جنب فروشگاه رفاه شماره یک
( (کد ۰۴۵۱
ریاست ۸۸۱۹۰۴۸
مرکز تلفن ۸۸۱۹۰۴۵
نمابر ۸۸۱۹۰۵۰
درمانگاه خلخال
( خیابان ۳۰ متری ، صندوق پستی ۱۶۴ (کد ۰۴۵۲
ریاست ۴۲۲۱۹۹۳
امور اداری و مالی ۴۲۲۸۸۴۵
مرکز تلفن ۴۲۲۶۹۸۲
درمانگاه مشکین شهر
دروازه اردبیل،کد پستی ۵۶۶۱۸۵۸۱۹۱
( (کد ۰۴۵۲
ریاست ۵۲۴۰۰۵۷
نمابر ۵۲۴۰۰۵۷
مرکز تلفن ۵۲۴۰۰۵۸
مدیریت درمان استان اصفهان
مدیریت درمان
اصفهان، چهارراه حکیم نظامی، خیابان نظر غربی
( (کد ۰۳۱۱
مدیریت ۶۲۷۹۸۳۰
نمابر ۶۲۷۸۸۴۷
روابط عمومی ۶۲۶۷۱۶۷
مرکز تلفن ۶۲۷۸۳۹۴
دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
( پل فردوسی، خیابان کمال اسماعیل (کد ۰۳۱۱
ریاست ۲۲۲۸۳۱۱
نمابر ۲۲۲۲۲۸۵
۲۲۲۸۵۱۴ ، مرکز تلفن ۲۲۲۷۰۴۴
بیمارستان دکتر شریعتی
( اصفهان ،خیابان چهارباغ بالا (کد ۰۳۱۱
ریاست ۶۲۶۵۰۳۲
نمابر ۶۲۴۳۰۲۸
مرکز تلفن ۶۲۷۲۰۰۱
بیمارستان دکتر غرضی
اصفهان، اتوبان کاوه، بالاتر از سه راه ملک شهر، سمت
( راست، خیابان دکتر غرضی ( کد ۰۳۱۱
ریاست ۴۵۱۵۹۲۰
مدیریت ۴۵۱۵۹۲۱
نمابر ۴۵۱۵۹۲۲
مرکز تلفن ۴۵۰۹۹۰۱
بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س)نجف آباد
جاده کمربندی یزدانشهر، روبروی انبار جهاد کشاورزی
( (کد ۰۳۳۱
ریاست ۲۴۴۲۱۱۲
نمابر ۲۴۴۲۱۱۳
مرکز تلفن ۲۴۴۳۱۱۲
پلی کلینیک تخصصی شماره ( ۱) شریعتی
اصفهان، خیابان چهار باغ بالا، روبروی پمپ بنزین، جنب
( شعبه یک تأمین اجتماعی (کد ۰۳۱۱
ریاست ۶۶۷۰۳۹۱
مرکز تلفن ۶۶۷۰۳۹۱
نمابر ۶۶۷۱۰۷۷
پلی کلینیک تخصصی شماره ( ۲) شریعتی
( اصفهان، خیابان چهارباغ بالا (کد ۰۳۱۱
ریاست و امور اداری ۶۲۶۵۰۲۱
درمانگاه شماره ( ۱) شریعتی
( اصفهان، خیابان چهار باغ بالا، کوچه باغ زرشک (کد ۰۳۱۱
ریاست ۶۲۵۸۲۳۳
نمابر ۶۲۴۰۳۵۳
مرکز تلفن ۶۲۶۵۰۲۱
( مرکز بهداشتی درمانی شماره ( ۲
اصفهان، خیابان مسجد سید، نبش خیابان پنج رمضان
( (کد ۰۳۱۱
ریاست ۳۳۵۴۰۴۵
نمابر ۳۳۵۴۰۴۴
مرکز تلفن ۳۳۵۴۰۴۱
( درمانگاه شماره ( ۴
( اصفهان، خیابان احمدآباد (کد ۰۳۱۱
ریاست ۲۲۵۳۲۹۸
نمابر ۲۲۵۸۴۲۳
مرکز تلفن ۲۲۵۳۲۹۸
( پلی کلینیک تخصصی شماره ( ۶
( میدان قدس، خیابان زینبیه (کد ۰۳۱۱
ریاست ۴۴۵۱۸۸۵
مرکز تلفن ۴۴۵۰۱۰۸
نمابر ۴۴۵۱۹۷۲
( درمانگاه شماره ( ۷
اصفهان، خیابان خیام، جنب بانک سپه، کوچه مسعود
( (کد ۰۳۱۱
نمابر ۲۳۵۷۹۱۶
مرکز تلفن ۲۳۳۶۰۸۳
( درمانگاه خوراسگان (شماره ۸
( خیابان جی (کد ۰۳۱۱
ریاست ۵۲۲۸۹۴۰
نمابر ۵۲۲۸۹۴۰
مرکز تلفن ۵۲۲۸۹۴۱
درمانگاه قدس
( اصفهان، خیابان عباس آباد (کد ۰۳۱۱
ریاست ۲۳۴۱۸۸۵
نمابر ۲۳۴۱۸۸۶
مرکز تلفن ۲۳۴۳۷۰۰
پلی کلینیک تخصصی شماره ( ۱) خمینی شهر
بلوار توحید، فلکه امام حسین (ع)، ابتدای خیابان شهید
( صدوقی (کد ۰۳۱۱
ریاست ۳۶۷۸۸۴۹
نمابر ۳۶۷۸۸۴۶
مرکز تلفن ۳۶۷۸۸۴۴
مرکز بهداشتی درمانی شماره ( ۲) خمینی شهر
( میدان امام، خیابان بوعلی (کد ۰۳۱۱
نمابر ۳۵۱۵۶۹۰
مرکز تلفن ۳۵۱۶۷۰۰
درمانگاه نجف آباد
( خیابان شیخ بهایی (کد ۰۳۳۱
ریاست ۲۶۴۱۱۹۱
نمابر ۲۶۴۲۲۲۸
مرکز تلفن ۲۶۴۲۲۲۸
درمانگاه فریدن (داران)
( انتهای خیابان گلستان شهدا ( کد ۰۳۷۲۴۲۲
نمابر ۳۸۸۰
مرکز تلفن ۴۴۵۸
درمانگاه شهرضا
( بلوار مطهری، نرسیده به میدان مفتح (کد ۰۳۲۱
ریاست ۳۲۴۴۸۰۱
نمابر ۳۲۴۴۸۰۰
مرکز تلفن ۳۲۴۴۸۰۲
درمانگاه فلاورجان
ابتدای خیابان بسیج،جنب بیمارستان حضرت امام (ره)
( (کد ۰۳۱۲
ریاست ۳۱۳۳۰۲۹
پذیرش ۳۱۳۳۰۲۴
درمانگاه رهنان
( خیابان شریف واقفی، روبروی پارک شاهد (کد ۰۳۱۱
ریاست ۳۲۲۳۵۷۷
نمابر ۳۳۱۹۷۹۸
مرکز تلفن ۳۲۲۳۵۷۸
درمانگاه ولیعصر(عج)
( اصفهان، خیابان ولیعصر(عج)، جنب شعبه سه (کد ۰۳۱۱
ریاست ۲۲۹۵۰۷۰
نمابر ۲۲۹۵۰۷۰
مرکز تلفن ۲۲۶۰۰۶۰
درمانگاه زرین شهر
بلوار شهید باهنر، جنب ترمینال مسافربری
( (کد ۰۳۳۴۲۲۳
ریاست ۸۴۷۵
نمابر ۸۴۷۵
مرکز تلفن ۴۷۹۹
درمانگاه شاهین شهر
( خیابان دهخدا (کد ۰۳۱۲
ریاست ۵۲۲۱۹۴۰
نمابر ۵۲۲۱۷۴۰
مرکز تلفن ۵۲۲۵۵۰۰
درمانگاه گزوبرخوار
( خیابان خواجه نصیر (کد ۰۳۱۲۵۷۲
ریاست ۲۰۵۸
مرکز تلفن ۲۲۵۰
درمانگاه مبارکه
بلوار شهید دکتر شریعتی، خیابان شهیدباهنر
( (کد ۰۳۳۵
ریاست ۵۲۳۲۶۵۱
نمابر ۵۲۲۸۰۱۴
مرکز تلفن ۵۲۳۰۳۲۱
درمانگاه میمه
خیابان انقلاب اسلامی، خیابان گلزار
( (کد ۰۳۱۲
ریاست ۴۲۲۳۳۳۱
مرکز تلفن ۴۲۲۳۳۳۲
درمانگاه گلپایگان
( بلوار سلمان فارسی (کد ۰۳۷۲۳۲
نمابر ۲۳۰۰۱
مرکز تلفن ۲۷۰۰۵
درمانگاه فریدونشهر
خیابان شریعتی، کوچه حافظ، آزمایشگاه پویش، طبقه دوم
( (کد ۰۳۷۲
نمابر ۴۲۲۳۸۸۰
مرکز تلفن ۵۲۲۲۴۰۰
درمانگاه نائین
خیابان حافظ، خیابان تأمین اجتماعی
( (کد ۰۳۲۳
نمابر ۲۲۶۰۸۹۱
مرکز تلفن ۲۶۰۸۹۰
درمانگاه اردستان
میدان شهید مدرس، خیابان شهید مدرس
( (کد ۰۳۶۲
نمابر ۵۲۴۷۷۰۵
مرکز تلفن ۵۲۴۷۷۰۵
مدیریت درمان و دفتر اسناد پزشکی
استان البرز
مدیریت درمان
کرج، خیابان شهید بهشتی، نبش دهقان ویلای دوم
( (کد ۰۲۶۱
مدیریت ۴۴۳۳۰۱۰
نمابر مدیریت ۴۴۳۳۰۰۲
روابط عمومی ۴۴۱۶۱۷۸
مرکز تلفن ۴۴۳۱۱۴۰
دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
کرج، چهارراه کارخانه قند، نرسیده به میدان شهید فهمیده،
( نبش کوچه بدر ۲ (کد ۰۲۶۱
۲۷۴۳۲۰۳ ، دفترریاست ۲۷۴۳۲۳۵
نمابر ۲۷۴۳۲۲۱
معاونت اداری ومالی(تلفکس) ۲۷۲۸۸۵۳
تلفن گویا ۲۷,۳۱۰,۴۷۲,۷۵۳,۷۱۳
موسسه خدمات درمانی البرز
کرج، انتهای باغستان غربی، بعداز میدان ولیعصر(عج)، بلوار
( پرستار (کد ۰۲۶۱
ریاست ۴۳۰۵۵۱۱
نمابر ۴۳۰۵۵۲۲
۴۳۲۰۰۰۱-۸ ، مرکز تلفن ۴۳۱۶۸۳۰
پلی کلینیک تخصصی حصارک
کرج ، خیابان شهید بهشتی، جنب کلانتری حصارک
( (کد ۰۲۶۱
ریاست ۴۶۰۳۱۱۳
نمابر ۴۶۰۹۵۴۵
مرکز تلفن ۴۶۰۱۰۰۴، ۴۶۰۲۰۰۱
دی کلینیک فاز ( ۴) مهرشهر
( کرج ، فاز ۴ مهرشهر، خیابان ۴۰۷ شرقی (کد ۰۲۶۱
ریاست ۳۵۰۷۰۹۰
نمابر ۳۵۰۳۷۵۷
۳۵۰۶۰۹۰ ، ۳۵۰۴۷۰۷، مرکز تلفن ۳۵۲۰۰۰۹
مرکز بهداشتی و درمانی شهید درخشان
( شهریار، بالاترازمیدان اندیشه، جنب هنرستان شهدا (کد ۰۲۶۲
ریاست ۳۲۲۷۴۴۵
نمابر ۳۲۲۷۴۴۵
۳۲۲۴۸۰۰ ، مرکز تلفن ۳۲۲۵۰۰۵
درمانگاه فردیس
( فلکه دوم فردیس، خیابان سوم غربی (کد ۰۲۶۱
ریاست ونمابر ۶۵۳۴۳۳۲
۶۵۳۴۳۳۱ ، مرکز تلفن ۶۵۰۶۸۹۸
مرکز خدمات دندانپزشکی رجائی شهر
( کرج ، رجایی شهر، خیابان دهم شرقی، فاز یک (کد ۰۲۶۱
ریاست ونمابر ۴۴۳۵۵۵۱
۴۴۱۶۷۹۷ ، مرکز تلفن ۴۴۱۲۵۶۴
بیمارستان هشتگرد
( هشتگرد قدیم، بلوار امام (ره) جنب بانک رفاه (کد ۰۲۶۲
ریاست ۴۲,۲۹۰,۱۷۴,۲۲۹,۰۱۰
نمابر ۴۲۲۹۰۱۱
مرکز تلفن ۴۲۲۹۰۱۳
درمانگاه رضوان نظرآباد
خیابان شهید مدرس، روبروی نمایشگاه اتومبیل آزادی
( (کد ۰۲۶۲
ریاست ۵۳۶۲۷۸۷
نمابر ۵۳۴۲۸۰۵
مرکز تلفن ۵۳۶۲۷۸۶
پلی کلینیک تخصصی شهید بهشتی
کرج، خیابان شهید بهشتی، روبروی بانک تجارت شعبه
( فروغی (کد ۰۲۶۱
ریاست ۲۲۲۰۳۳۳
نمابر ۲۲۴۲۹۵۴
مرکز تلفن ۲۲۳۸۴۹۴ ،۲۲۲۷۰۴۸ ،۲۲۲۴۰۵۴
دفتر اسناد پزشکی کرج
چهارراه کارخانه قند، نرسیده به میدان شهید فهمیده، کوچه
( بدر ۲ (کد ۰۲۶۱
ریاست ۲۷۴۳۲۳۵
نمابر ۲۷۴۳۲۲۱
۲۷۳۱۰۴۷ ، مرکز تلفن ۲۷۵۳۷۱۳
مدیریت درمان و دفتر اسناد پزشکی
استان ایلام
مدیریت درمان
۶۹۳۱۸- ایلام، بلوار شهید مدرس، کد پستی ۳۱۴۴۷
( (کد ۰۸۴۱
مدیریت ۳۳,۳۱۶,۱۰۳,۳۶۴,۲۶۸
نمابر ۳۳۳۰۰۰۶
روابط عمومی ۳۳۶۴۲۶۷
مرکز تلفن ۳۳۵۲۸۹۴
دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
ایلام، بلوار سید الشهدا، کوچه شهید رحمان صیدی، پلاک
( ۶۹۳۱۸ (کد ۰۸۴۱ – ۱۸۴ کد پستی ۳۵۱۱۵
ریاست ۳۳۶۷۱۷۰
نمابر ۳۳۶۷۱۷۸
مرکز تلفن ۳۳۶۷۱۷۲
دی کلینیک ایلام
( ایلام، میدان میلاد (کد ۰۸۴۱
ریاست ۲۲۳۱۱۵۵
نمابر ۲۲۲۳۰۵۵
۲۲۲۰۰۰۷ ، مرکزتلفن ۲۲۲۸۲۷۹
( درمانگاه شماره ( ۲
ایلام، خیابان ۲۴ متری ولیعصر، کوچه شهید حبیب الله فتح
( الهی (کد ۰۸۴۱
ریاست ۳۳۳۶۸۶۳
نمابر ۳۳۴۸۸۹۳
درمانگاه دهلران
میدان امام خمینی (ره)، خیابان آب گرم، روبروی پارک
( شقایق (کد ۰۸۴۲
اداری ۷۲۲۰۳۱۱
نمابر ۷۲۲۷۲۶۰
پذیرش و اطلاعات ۷۲۲۷۲۶۶
مدیریت درمان استان بوشهر
مدیریت درمان
بوشهر، خیابان امام خمینی (ره)، حد فاصل چهارراه
دادگستری و میدان معلم ، ساختمان تامین اجتماعی
( (کد ۰۷۷۱
مدیریت ۲۵۴۱۷۵۰
نمابر ۲۵۴۱۷۴۹
مرکز تلفن ۲۵۴۱۷۵۵
روابط عمومی ۲۵۴۱۷۴۳
دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
بوشهر، خیابان امام خمینی (ره) ، حد فاصل چهارراه
( دادگستری و میدان معلم (کد ۰۷۷۱
ریاست ۲۵۴۱۷۶۱
نمابر ۲۵۴۱۷۶۲
مرکز تلفن ۲۵۴۱۷۵۵
بیمارستان سلمان فارسی
( بوشهر، خیابان سبزآباد (کد ۰۷۷۱
ریاست ۴۵۴۲۸۳۰
نمابر ۴۵۴۲۸۳۶
مرکز تلفن ۴۵۴۲۸۱۵
بیمارستان مهر
( برازجان، خیابان حسینیه اعظم، ۲۸ هکتاری جنوبی(کد ۰۷۷۳
ریاست ۴۲۴۷۸۹۹
نمابر ۴۲۴۰۳۵۵
مرکز تلفن ۴۲۴۷۸۹۴
پلی کلینیک مبعث
( بوشهر، خیابان امام خمینی(ره)، روبروی استانداری (کد ۰۷۷۱
ریاست ۵۵۵۵۱۴۰
نمابر ۳۵۳۶۶۸۰
۳۵۳۱۰۳۸ ، مرکز تلفن ۳۵۳۷۰۸۸
درمانگاه امام موسی کاظم (ع)
برازجان، بلوار طالقانی، خیابان حسینیه اعظم، کوچه بهمن
( یک (کد ۰۷۷۳۴۲
ریاست ۴۸۲۹۸
نمابر ۴۸۰۰۲
درمانگاه شهید مطهری گناوه
( چهارراه ناخدا حمزه، خیابان پاسداران (کد ۰۷۷۲
ریاست ۳۲۲۵۳۰۲
نمابر ۳۲۲۵۳۰۵
مرکز تلفن ۳۲۲۵۳۰۶
پذیرش ۳۲۲۵۳۰۶
پلی کلینیک تخصصی بوعلی
( کنگان، خیابان دارایی (کد ۰۷۷۲۷۲۲
ریاست ۵۴۵۱
نمابر ۵۴۵۱
مرکز تلفن ۵۳۵۰
درمانگاه دیلم
میدان هفت تیر، کوچه سمت چپ داروخانه دکتر اسماعیلی
( (کد ۰۷۷۲۴۲۴
ریاست ۳۳۷۸
نمابر ۳۳۷۸
درمانگاه دیر
بلوار شهید بهشتی، کوچه روبروی ساختمان کشتی، محله
( قاهری (کد ۰۷۷۲۸۲۲
ریاست ۲۱۱۴
نمابر ۶۳۱۱
درمانگاه جم
خیابان فاضل جمی، پشت تراشکاری ابوالفضل، کوچه ارشاد
( (کد ۰۷۷۲۷۶۲
ریاست ۵۲۳۵
نمابر ۵۲۳۴
مدیریت درمان استان چهارمحال و
بختیاری
مدیریت درمان و اسناد پزشکی
شهرکرد، بلوار طالقانی، مجتمع ادارات، جنب ساختمان
( فرمانداری کد پستی ۸۸۱۷۶۵۳۱۳۸ (کد ۰۳۸۱
ریاست ۲۲۴۱۳۸۴
نمابر ۲۲۲۱۹۰۲
مرکز تلفن ۲۲۴۰۰۰۱
پلی کلینیک تخصصی شهرکرد
خیابان مولوی، نرسیده به کتابخانه عمومی
( (کد ۰۳۸۱
ریاست ۲۲۵۴۶۰۵
نمابر ۲۲۴۳۷۳۳
امور مالی ۲۲۲۵۵۴۳
۲۲۲۹۵۲۴ ، مرکز تلفن ۲۲۲۹۵۳۴
درمانگاه بروجن
خیابان ۱۵ خرداد، جنب شعبه تأمین اجتماعی کدپستی
( ۸۸۷۱۹۱۵۷۴۱ (کد ۰۳۸۲
ریاست ۴۲۲۷۲۲۳
نمابر ۴۲۲۶۲۱۶
امورمالی ۴۲۳۲۱۲۱
۴۲۲۷۶۲۲ ، مرکز تلفن ۴۲۲۴۲۴۴
درمانگاه فارسان
جنب شعبه تامین اجتماعی کد پستی ۸۸۶۱۶۸۱۱۷۶
( (کد ۰۳۸۲
ریاست ۷۲۲۰۲۱۵
نمابر ۷۲۲۰۲۱۴
امور مالی ۷۲۲۰۲۱۳
۷۲۲۶۷۰۰ ، مرکز تلفن ۷۲۲۳۷۰۰
درمانگاه تخصصی شماره یک شهرکرد
خیابان مولوی، خیابان انتقال خون، روبروی بنیاد ۱۵ خرداد
( (کد ۰۳۸۱
ریاست ۳۳۴۳۰۷۰
نمابر ۳۳۴۵۵۹۰
مرکز تلفن ۳۳,۳۱۶,۰۶۳,۳۳۱,۶۶۰
بیمارستان امام علی (ع)
( کیلومتر ۷ جاده شهرکرد به فرخشهر (کد ۰۳۸۲
ریاست ۲۴۲۶۳۱۴
نمابر ۲۴۲۴۲۰۰
۲۴۲۸۶۰۵-۲۴۲۴۷۲۶- مرکز تلفن ۲۴۲۴۷۲۵
درمانگاه لردگان
( بلوار رسالت (کد ۰۳۸۲
ریاست ۵۲۲۱۳۲۶
نمابر ۵۲۲۱۳۳۴
مرکز تلفن ۵۲۲۱۳۲۶
مدیریت درمان استان خراسان رضوی
مدیریت درمان
( مشهد، خیابان کوهسنگی ۱۴ (کد ۰۵۱۱
مدیریت ۸۴۲۸۰۲۲
نمابر ۸۴۲۳۳۷۰
روابط عمومی ۸۴۴۷۶۰۰
مرکز تلفن ۸۴۵۲۲۷۱
دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
( مشهد، خیابان پرستار(نبش پرستار ۷) (کد ۰۵۱۱
ریاست و معاونت ۸۴۵۰۹۳۵
نمابر ۸۴۵۰۹۳۰
مرکز تلفن ۸۴۵۰۹۳۱
بیمارستان ۱۷ شهریور
( مشهد، خیابان کوهسنگی، بین کوهسنگی ۱۴ و ۱۶ (کد ۰۵۱۱
مدیریت ۸۴۳۶۸۶۸
نمابر ۸۴۲۴۰۶۰
مرکز تلفن ۸۴۰۳۰۱۵
بیمارستان رازی
تربت حیدریه، میدان ۲۲ بهمن، ابتدای بلوارکمربندی، جنب
( ترمینال (کد ۰۵۳۱
ریاست و مدیریت ۲۲۳۵۰۱۹
نمابر ۲۲۲۵۰۳۵
مرکز تلفن ۲۲۳۵۰۱۲
بیمارستان تخصصی فارابی
( مشهد، بلوار وکیل آباد، اول کوثر (کد ۰۵۱۱
مدیریت ۸۸۱۸۵۲۵
نمابر ۸۸۱۸۳۰۰
مرکز تلفن ۸۸۱۷۹۸۰
درمانگاه شماره ۱(بهار)
( مشهد، خیابان بهار، نرسیده به چهارراه بیسیم (کد ۰۵۱۱
ریاست و نمابر ۸۵۲۴۰۴۹
مرکز تلفن ۸۵۴۵۰۴۸
پلی کلینیک تخصصی بلال حبشی
( مشهد، خیابان رسالت، خیابان قائم ۲۶ (کد ۰۵۱۱
ریاست ۷۳۱۸۰۰۰
نمابر ۷۳۱۸۰۰۱
۷۳۱۸۰۰۵-۶ ، مرکز تلفن ۷۳۲۱۶۰۰
درمانگاه شماره ۲(شهید هاشمی نژاد)
مشهد، میدان شهدا، خیابان شهید هاشمی نژاد، مقابل پمپ
( بنزین (کد ۰۵۱۱
ریاست و نمابر ۲۲۳۴۵۶۶
۲۲۲۷۹۵۲ ، مرکز تلفن ۲۲۳۴۵۶۵
( درمانگاه شماره ( ۳
مشهد، چهار راه خواجه ربیع، بین کاشانی ۴و ۶، جنب کوچه
( رضوی ها (کد ۰۵۱۱
ریاست ۷۲۵۲۴۵۰
نمابر ۷۲۵۲۴۸۰
۷۲۴۶۹۲۰ ، ۷۲۴۸۴۴۷ ، مرکز تلفن ۷۲۴۶۹۲۱
درمانگاه شماره ۴ (مهرآباد)
( مشهد، جاده سرخس، مقابل توربین برق (کد ۰۵۱۱
ریاست ۳۶۶۱۹۷۰
نمابر ۳۶۹۳۰۰۴
مرکز تلفن ۳۶۸۷۵۷۳
درمانگاه تربت جام
( بلوار امام خمینی، قیام ۴ (کد ۰۵۲۸
ریاست ونمابر ۲۲۲۸۲۱۱
مرکز تلفن ۲۲۳۰۹۱۱
درمانگاه سبزوار
بلوار مدرس، خیابان بسیج مستضعفین، روبروی بسیج ۵
( (کد ۰۵۷۱
ریاست و نمابر ۴۴۵۲۵۰۰
۴۴۵۶۸۰۰،۴۴۵۲۵۰۱ ، مرکز تلفن ۴۴۵۶۵۶۱
درمانگاه سرخس
( بلوار کارگر (کد ۰۵۱۲
ریاست ونمابر ۵۲۲۶۶۵۶
۵۲۲۴۷۳۲ ، مرکز تلفن ۵۲۲۴۸۹۰
درمانگاه قوچان
بلوار آیت طالقانی، مقابل مصلی نمازجمعه
( (کد ۰۵۸۱
ریاست ونمابر ۲۲۴۱۱۵۱
۲۲۲۶۰۴۱ ، مرکز تلفن ۲۲۳۱۳۸۱
درمانگاه چناران
( خیابان شهید بهشتی ۲ (کد ۰۵۸۲
ریاست و نمابر ۶۲۲۴۷۲۱
۶۲۲۸۴۰۱ ، مرکز تلفن ۶۲۲۳۸۰۱
درمانگاه فریمان
نبش تقاطع ۲۲ بهمن و مدرس، خیابان مدرس شرقی
( (کد ۰۵۱۲
ریاست و نمابر ۶۲۲۷۰۹۷
مرکز تلفن ۶۲۲۵۴۹۶
درمانگاه کاشمر
انتهای خیابان دادگستری، ابتدای بلوار بسیج، روبروی اداره
( قند و شکر (کد ۰۵۳۲
ریاست ونمابر ۸۲۴۳۰۰۳
نمابر ۸۲۴۳۰۱۰
مرکز تلفن ۸۲۴۳۰۰۰
درمانگاه گناباد
( خیابان شهدا، جنب اداره بازرگانی (کد ۰۵۳۳
۷۲۵۶۱۳۶،۷۲۵۵۰۵۷ ، ریاست و نمابر ۷۲۵۵۶۸۰
مرکز تلفن ۷۲۵۳۶۵۷
درمانگاه نیشابور
( خیابان ۱۷ شهریور، نبش ۱۷ شهریور ۸ (کد ۰۵۵۱
ریاست ۳۳۴۳۲۲۰
نمابر ۳۳۴۳۲۱۵
مرکز تلفن ۳۳۴۳۲۱۱
درمانگاه تایباد
شهرک امام حسین(ع)، بلوار ملاصدرا، خیابان عمار
( (کد ۰۵۲۹
ریاست ونمابر ۴۲۲۶۰۰۰
مرکز تلفن ۴۲۲۵۳۰۰
مدیریت درمان و دفتر اسناد پزشکی
خراسان شمالی
مدیریت درمان
بجنورد، خیابان امام خمینی(ره) غربی، نبش سه راه بسیج
( پلاک ۱۶۴ (کد ۰۵۸۴
مدیریت ۲۲۴۱۴۲۰
نمابر ۲۲۳۰۱۱۷
مرکز تلفن ۲۲۲۷۳۱۸
دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
بجنورد، خیابان امام خمینی (ره)، نبش سه راه بسیج، پلاک ۱
( (کد ۰۵۸۴
ریاست ۲۲۳۳۱۷۸
نمابر ۲۲۳۳۱۷۸
مرکز تلفن ۲۲۴۰۶۷۴
واحد بازرسی و امور اداری ۲۲۲۳۱۵۲
بیمارستان ثامن الائمه(ع)
( بجنورد، انتهای خیابان شهید چمران (کد ۰۵۸۴
مدیریت ۲۲۲۱۳۸۵
نمابر ۲۲۲۱۳۸۴
مرکز تلفن ۲۲۳۱۸۵۱
درمانگاه شیروان
خیابان امام رضا(ع) ، روبروی کارخانجات الیاف
( (کد ۰۵۸۵
مدیریت ۶۲۴۰۸۸۳
نمابر ۶۲۴۱۰۱۵
مرکز تلفن ۶۲۴۰۸۸۱
درمانگاه اسفراین
( بلوار کشاورز (کد ۰۵۸۵
مدیریت ۷۲۲۶۸۸۸
نمابر ۷۲۲۶۸۸۸
۷۲۲۷۹۷۹ ، مرکز تلفن ۷۲۲۷۹۸۹
مدیریت درمان ودفتر اسناد پزشکی
خراسان جنوبی
مدیریت درمان و دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
( بیرجند، خیابان مدرس ۲۳ (کد ۰۵۶۱
مدیریت و رئیس دفتر اسناد پزشکی ۴۴۴۶۰۱۹
نمابر ۴۴۴۷۰۱۹
مرکز تلفن ۴۴۴۵۳۳۰
بیمارستان شهید دکتر رحیمی
بیرجند، خیابان پاسداران، خیابان شهید طهماسبی
( (کد ۰۵۶۱
ریاست ۴۴۴۲۰۹۹
نمابر ۴۴۳۵۳۹۰
۴۴۳۵۰۱۲-۳ ، مرکز تلفن ۴۴۴۶۶۰۱
درمانگاه قاین
( بلوار بسیج (کد ۰۵۶۲
ریاست ۵۲۶۵۱۶۸
نمابر ۵۲۶۵۱۶۱
مرکز تلفن ۵۲۶۵۱۶۳
درمانگاه فردوس
بلوار جمهوری اسلامی، بلوار امام رضا
( (کد ۰۵۳۴
ریاست و نمابر ۲۲۲۸۵۲۰
مرکز تلفن ۲۲۲۶۷۰۷
درمانگاه نهبندان
( بلوار دانشگاه (کد ۰۵۶۲
ریاست ۶۲۲۵۳۳۱
نمابر ۶۲۲۵۳۳۲
مرکز تلفن ۶۲۲۶۰۹۵
مدیریت درمان استان خوزستان
مدیریت درمان
اهواز، کیانپارس، فلکه سوم، خیابان مهین غربی، پلاک ۱۱۰
( (کد ۰۶۱۱
ریاست ۳۳۳۱۲۹۸
نمابر ۳۳۳۱۲۹۷
روابط عمومی ۳۳۶۰۰۶۶
امور ادارای ۳۳۳۶۳۳۴
امورمالی ۳۳۶۲۸۸۴
مرکز تلفن ۳۳۶۲۸۸۵
دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
اهواز، کیانپارس، فلکه دوم، خیابان مردادشرقی ،ساختمان
( دکترغرضی (کد ۰۶۱۱
۳۳۶۴۷۴۵ ، ریاست ۳۳۶۱۶۷۶
نمابر ۳۳۶۳۵۶۶
مرکز تلفن ۳۳۳۲۴۹۰، ۳۳۳۱۸۸۲
پلی کلینیک تخصصی امیرکبیر
اهواز، کوی انقلاب، خیابان امیرکبیر شمالی، نبش خیابان
( آزادی (کد ۰۶۱۱
ریاست ۳۷۷۳۵۹۷
نمابر ۳۷۷۲۶۲۲
امور مالی ۳۷۷۲۰۱۷
امور اداری ۳۷۷۳۹۵۸
بیمارستان ۱۷ شهریور
( آبادان، شطیط، صندوق پستی ۶۷۵ (کد ۰۶۳۱
ریاست ۴۴۵۴۵۴۱
نمابر ۴۴۵۴۵۴۰
امور مالی ۴۴۵۴۵۴۳
امور اداری ۴۴۵۴۴۵۱
مرکز تلفن ۴۴۵۴۵۴۶
بیمارستان شهید مصطفی خمینی بهبهان
( انتهای کوی حجت (کد ۰۶۷۱
ریاست ۳۳۳۹۵۱۴
نمابر ۳۳۳۳۰۰۸
مالی ۳۳۳۰۸۴۸
اداری ۳۳۳۰۸۴۷
مرکز تلفن ۳۳۳۲۰۰۸
بیمارستان ۲۵۶ تختخوابی امیرالمومنین
( اهواز، سپیدار، روبروی منازل صنایع فولاد (کد ۰۶۱۱
ریاست ۲۲۷۱۹۸۱
نمابر ۲۲۷۱۹۸۰
امور اداری ۲۲۷۱۹۷۶
امور مالی ۲۲۷۰۱۰۲
مرکز تلفن ۲۲۷۱۹۰۵
پلی کلینیک شهید رجایی
( اهواز، خیابان آزادگان، ۲۴ متری کیکاوس (کد ۰۶۱۱
ریاست ۲۲۲۳۹۹۶
نمابر ۲۲۲۰۰۱۲
امور مالی ۲۲۳۹۸۸۱
مرکز تلفن ۲۲۳۹۸۸۲
کلینیک ( ۸) شهریور
اهوازآبادان، کوی طالقانی، سیکلین، جنب اداره کار و امور
( اجتماعی (کد ۰۶۳۱
ریاست ۲۲۲۲۴۴۰
نمابر ۲۲۲۲۴۴۰
مرکز تلفن ۲۲۲۱۰۰۷
( درمانگاه شماره ( ۳
اهواز، امانیه، خیابان لقمان، نبش سقراط، جنب شعبه ۲ تامین
( اجتماعی (کد ۰۶۱۱
ریاستونمابر ۳۳۳۸۸۹۹
مرکز تلفن ۳۳۶۸۲۱۷
( درمانگاه شماره ( ۴
اهواز، کوت عبدالله ، بعد از بهشت آباد، روبروی کوی مشعل
( (کد ۰۶۱۱
ریاست ۵۵۶۴۸۲۰
نمابر ۵۵۶۴۸۲۰
۵۵۶۴۸۱۹ ،۵۵۶۴۸۱۷ ، مرکز تلفن ۵۵۶۴۸۱۸
( درمانگاه شماره ( ۵
اهواز، کوی سلطان منش، جنب اتوبوسرانی شرکت نفت
( (کد ۰۶۱۱
ریاست ۲۲۵۵۹۶۶
نمابر ۲۲۵۵۸۸۹
مرکز تلفن ۲۲۵۵۶۷۷
( درمانگاه شماره ( ۶
اهواز، کوی انقلاب، خیابان سروش جنوبی، نبش ۶۰ متری
( (کد ۰۶۱۱
ریاست ۳۷۷۰۶۳۹
نمابر ۳۷۷۰۶۳۹
۳۷۸۰۴۲۸ ، مرکز تلفن ۳۷۸۰۴۲۹
( درمانگاه شماره ( ۷
( اهواز، کوی ملت ، خیابان اقبال (کد ۰۶۱۱
ریاست و نمابر ۴۴۸۰۰۷۷
۴۴۷۱۴۹۳ ، مرکز تلفن ۴۴۷۰۷۲۱
پلی کلینیک تخصصی دزفول
(طالقانی (کد ۰۶۴۱خیابان آیت الله
ریاست ۲۲۳۷۵۰۸
نمابر ۲۲۳۷۵۰۸
۲۲۴۰۳۲۵،۲۲۳۱۰۷۱ ، مرکز تلفن ۲۲۴۰۱۰۵
بیمارستان شهداءشوشتر
( بلوار علامه شوشتری (کد ۰۶۱۲
ریاست ۶۲۲۶۶۴۸
نمابر ۶۲۱۰۸۷۰
اموراداری ۶۲۲۹۹۹۸
امورمالی ۶۲۲۶۶۴۷
مرکز تلفن ۶۲۱۰۸۷۱
پلی کلینیک بندرماهشهر
ناحیه صنعتی، خیابان شیراز، روبروی داروخانه
( شبانه روزی (کد ۰۶۵۲
ریاست ۲۳۴۱۰۱۳
نمابر ۲۳۴۱۰۱۳
امورمالی ۲۳۴۱۰۱۴
مرکز تلفن ۲۳۴۳۰۲۶
پلی کلینیک سوم خردادخرمشهر
بلوار آیت اللهخامنه ای، چهل متری، جنب بنیاد شهید
( (کد ۰۶۳۲
ریاست ۴۲۱۴۰۸۵
نمابر ۴۲۱۴۰۹۳
روابط عمومی ۴۲۱۴۰۸۸
مرکز تلفن ۴۲۱۴۰۸۰
پلی کلینیک اندیمشک
( کوی شهدا،زیبا شهر،خیابان شهدا (کد ۰۶۴۲
ریاست ۴۲۵۰۰۰۴
نمابر ۴۲۵۱۸۳۰
مرکز تلفن ۴۲۵۱۸۳۱
درمانگاه شبانه روزی هفت تپه
( روبروی سینما نیشکر (کد ۰۶۴۲۲۳۴
ریاست ۳۲۴۲
نمابر ۳۲۴۲
اموراداری ۳۲۴۳
مرکز تلفن ۳۲۴۴، ۳۲۴۰
درمانگاه امام علی(ع) شوش دانیال
( بلوارامام جعفرصادق (کد ۰۶۴۲
ریاست ۵۲۲۹۹۸۰
نمابر ۵۲۲۹۹۸۰
مرکز تلفن ۵۲۲۹۹۸۱
دی کلینیک امیدیه
( بلوار شهید اسماعیل دقایقی، کوی نیرو (کد ۰۶۵۲
ریاست ۳۲۲۵۲۶۱
نمابر ۳۲۲۲۲۵۴
امور اداری ۳۲۲۵۲۶۰
امور مالی ۳۲۲۲۴۱۰
درمانگاه شماره ( ۱) امیدیه
( ابتدای ورودی بازار، جنب مسجد جامع (کد ۰۶۵۲
ریاست و نمابر ۳۲۲۵۲۶۱
امور اداری ۳۲۲۵۲۶۰
بیمارستان شفاء
مسجدسلیمان، سه راهی سد شهید عباسپور، جنب دانشگاه
( آزاد اسلامی (کد ۰۶۸۱
ریاست ۳۳۳۴۰۰۰
نمابر ۳۳۳۴۰۰۵
امورمالی ۳۳۳۴۰۰۶
مرکز تلفن ۳۳۳۴۰۰۱
مرکز بهداشتی درمانی شهدا سوسنگرد
بلوار جهاد، نرسیده به پمپ بنزین، جنب اداره آب و فاضلاب
( (کد ۰۶۱۲۴۲
ریاست ۲۴۱۵۵
نمابر ۲۴۱۵۷
مرکز تلفن ۲۴۱۵۳
مرکز بهداشتی درمانی شهدا ایذه
( خیابان امام خمینی(ره)، جنب آتشنشانی (کد ۰۶۹۲۵۲
ریاست ۳۱۱۸۰
نمابر ۳۱۱۶۰
اموراداری ۳۱۱۷۰
مرکز تلفن ۵۰۰۴۰
درمانگاه رامهرمز
میدان ارشاد، خیابان شهید آینی، روبروی تالار هنر
( (کد ۰۶۹۱
ریاست ۲۲۲۰۷۱۱
نمابر ۲۲۲۰۷۱۱
مالی ۲۲۲۰۷۱۲
اموراداری ۲۲۲۰۷۱۳
درمانگاه تخصصی بندر امام خمینی (ره)
سربندر بلوار ۱۷ شهریور، جنب شعبه تامین اجتماعی
( (کد ۰۶۵۱
ریاست ۲۲۲۰۰۱۰
نمابر ۲۲۲۰۰۱۰
مرکز تلفن ۲۲۲۱۰۰۳
درمانگاه شادگان
( خیابان امام، جنب مسجد امام خمینی (کد ۰۶۳۲
ریاست ونمابر ۳۲۲۴۲۷۷
مرکز تلفن ۳۲۲۴۲۷۷
پلی کلینیک شهید مطهری
( آبادان، کوی طالقانی، خیابان زابل، شماره ۴ (کد ۰۶۳۱
ریاست ۲۲۳۰۰۶۹
مرکز تلفن ۲۲۲۵۴۰۰
درمانگاه شماره ۲ دزفول
خیابان شهید فلاحداد، پشت شهرداری منطقه یک
( (کد ۰۶۴۱
ریاست ۲۲۳۷۵۰۹
مرکز تلفن ۲۲۴۴۳۰۰
مدیریت درمان استان زنجان
مدیریت درمان
زنجان، میدان دانشسرا، ساختمان حکیم هیدجی، طبقه دوم
( صندوق پستی ۴۵۱۵۶ (کد ۰۲۴۱
مدیریت ۴۲۲۴۷۱۳
نمابر ۴۲۲۴۴۱۳
روابط عمومی ۴۲۲۱۲۰۰
مرکز تلفن ۴۲۲۰۵۵۲
دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
زنجان ، میدان دانشسرا، طبقه اول ساختمان حکیم هیدجی
( (کد ۰۲۴۱
ریاست اسناد ۴۲۲۲۶۴۲
نمابر اسناد ۴۲۲۰۴۶۳
بیمارستان امام حسین(ع)
زنجان، سه راه امجدیه، ابتدای کوی فرهنگ
( کدپستی ۵۱۹۹ (کد ۰۲۴۱
۵۲۶۲۰۰۱ ، نمابر ۵۲۶۴۰۰۰
مرکز تلفن ۵۱۲۱۰۰۰
بیمارستان امید
( ابهر، شهرک کارمندان (شهرک گلسار) (کد ۰۲۴۲
ریاست ۵۲۷۹۲۵۰
۵۲۷۹۲۴۹ ، مدیریت ۵۲۷۹۲۳۶
نمابر و روابط عمومی ۵۲۷۹۲۴۵
حسابداری ۵۲۷۹۲۴۰
مرکز تلفن ۵۲۷۹۲۴۱
کمیسیون پزشکی
زنجان، میدان دانشسرا، ساختمان حکیم هیدجی، طبقه
همکف
تلفکس ۴۲۲۳۷۲۷
پلی کلینیک تخصصی حکیم هیدجی
زنجان، میدان هنرستان، ساختمان اداری درمانی تأمین
( اجتماعی (کد ۰۲۴۱
ریاست ۷۲۸۴۲۰۰
نمابر ۷۲۸۴۵۰۰
امور اداری و پشتیبانی ۷۲۸۹۲۰۲
امور مالی ۷۲۸۹۲۰۳
فرابری داده ها و مودم ۷۲۸۹۲۰۴
مرکز تلفن ۷۲۸۹۰۰۱
درمانگاه روزبه
زنجان، اتوبان ۲۲ بهمن، فلکه سربازگمنام، جنب دانشگاه پیام
( نور (کد ۰۲۴۱
ریاست ۴۲۶۵۶۲۸
نمابر ۴۲۶۵۶۲۹
مرکز تلفن ۴۲,۴۸۳,۶۲۴,۲۶۶,۱۶۰
درمانگاه شفاء
ابهر، خیابان شهید دکتربهشتی، نرسیده به کمربندی
( (کد ۰۲۴۲
ریاست ۵۲۶۰۷۱۳
نمابر ۵۲۶۰۷۱۲
مرکز تلفن ۵۲۶۰۷۱۴
درمانگاه شهدا
خرمدره، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، پشت سازمان
( آب (کد ۰۲۴۲
مدیریت ونمابر ۵۵۲۸۳۰۰
مرکز تلفن ۵۵۲۸۳۰۱
مدیریت درمان استان سمنان
مدیریت درمان
( سمنان، خیابان امیرکبیر، روبروی اداره گذرنامه (کد ۰۲۳۱
ریاست ۴۴۴۲۲۱۶
نمابر ۴۴۴۲۲۱۵
مرکز تلفن ۴۴۵۷۵۰۱
دفتر _______رسیدگی به اسناد پزشکی
سمنان، بلوار مولوی، پشت بانک ملی شعبه چمران، خیابان
شهید نصیری، نبش کوچه شهید میرحاجی، پلاک ۸
( (کد ۰۲۳۱
ریاست ۳۳۲۱۴۵۱
نمابر ۳۳۲۰۱۲۱
۳۳۳۴۲۷۱ ، ۳۳۳۴۸۶۲ ، مرکز تلفن ۳۳۲۰۰۷۵
بیمارستان شفاء
( سمنان، خیابان علم و صنعت، میدان استاندارد (کد ۰۲۳۱
ریاست ۴۴۴۲۲۱۷
نمابر ۴۴۵۶۸۹۲
مرکز تلفن ۴۴۴۲۱۱۲
درمانگاه شماره ( ۲) سمنان
( بلوار قدس (کد ۰۲۳۱
ریاست ونمابر ۳۳۳۴۲۷۲
مرکز تلفن ۳۳۲۰۹۷۱
درمانگاه شهید بیاری
( شاهرود، خیابان ۲۲ بهمن (کد ۰۲۷۳
ریاست ۲۲۳۰۸۱۱
نمابر ۲۲۳۰۸۱۲
مرکز تلفن ۲۲,۲۷۰,۹۹۲,۲۲۷,۰۳۱
درمانگاه گرمسار
( خیابان شهید فلاحی، روبروی مخابرات ( کد ۰۲۳۲
ریاست ۴۲۲۶۵۳۰
نمابر ۴۲۴۰۹۹۰
۴۲۲۶۵۲۰ ، مرکز تلفن ۴۲۲۵۲۷۰
درمانگاه مهدیشهر
( طالب آباد (کد ۰۲۳۲۳۶۲
ریاست ۳۶۱۱
نمابر ۳۶۱۱
مرکز تلفن ۳۵۶۵
درمانگاه دامغان
خیابان شهید دکتر مفتح، روبروی دبیرستان شریعتی
( (کد ۰۲۳۲
ریاست ۵۲۴۷۰۶۱
نمابر ۵۲۴۶۳۹۰
مرکز تلفن ۵۲۴۶۴۸۴
مدیریت درمان
استان سیستان و بلوچستان
مدیریت درمان
( زاهدان، انتهای بلوار بهداشت، میدان پرستار (کد ۰۵۴۱
مدیریت ۲۵۱۰۱۵۰
نمابر ۲۵۱۰۱۴۱
.۸۰۴۲۲۲۰ – روابط عمومی ۲۵۲۰۴۰۹
مرکز تلفن ۲۵۱۰۱۱۵
دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
( زاهدان، بلوار معلم، نبش معلم ۳ (کد ۰۵۴۱
نمابر ۲۴۱۴۹۱۹
۲۴۱۴۹۲۰ ، مرکز تلفن ۲۴۴۷۹۱۷
بیمارستان زاهدان
( انتهای بلوار بهداشت، میدان پرستار (کد ۰۵۴۱
ریاست ۲۵۱۰۱۲۰
نمابر ۲۵۱۰۱۲۱
مرکز تلفن ۲۵,۱۳۰,۰۰۲,۵۱۰,۱۱۵
پلی کلینیک تخصصی امام جعفر صادق(ع)
( زاهدان، خیابان آزادی شمالی، جنب مصلی قدس (کد ۰۵۴۱
ریاست ۳۳۲۲۶۲۸
نمابر ۳۳۲۲۶۲۷
۳۳۲۲۶۲۴-۶ ، مرکز تلفن ۳۳۲۲۶۲۷
درمانگاه تخصصی حضرت صاحب الزمان(عج)
زاهدان، خیابان امام خمینی غربی، جنب سیلو گندم
( (کد ۰۵۴۱
ریاست ۴۵۰۳۱۹۰
نمابر ۴۵۰۳۱۹۰
مرکز تلفن ۴۵۰۸۲۸۷
درمانگاه شهداء
( زابل، خیابان شهید باقری (کد ۰۵۴۲
ریاست ۲۲۲۶۸۰۰
نمابر ۲۲۲۶۱۸۱
امور اداری ۲۲۲۶۱۸۱
درمانگاه آزادگان
( خاش، خیابان سرباز (کد ۰۵۴۳
ریاست ۴۲۲۷۴۶۲
نمابر ۴۲۲۷۴۶۰
مرکز تلفن ۴۲۲۹۰۷۱
درمانگاه سینا
( سراوان، بلوار معلم ، جنب ترمینال مسافربری (کد ۰۵۴۸
ریاست و نمابر ۵۲۲۴۷۳۰
مرکز تلفن ۵۲۲۴۷۳۰
درمانگاه امام علی(ع)
( ایرانشهر، خیابان فردوسی (کد ۰۵۴۷
ریاست ۲۲۳۱۰۱۲
نمابر ۲۲۳۱۰۱۲
مرکز تلفن ۲۲۲۲۹۹۵
درمانگاه الزهرا(س)
( چابهار، بلوارتوحید،روبروی تاکسی تلفنی پیمان (کد ۰۵۴۵
ریاست ۳۳۳۳۵۰۱
نمابر ۳۳۲۲۲۷۹
مرکز تلفن ۳۳۳۲۲۷۱
مدیریت درمان استان فارس
مدیریت درمان
( شیراز، خیابان قصر الدشت، خیابان برق (کد ۰۷۱۱
مدیریت ۲۳۲۱۱۱۸
نمابر ۲۳۲۱۲۲۹
امور اداری ۲۳۲۱۵۳۴
حراست ۲۳۲۱۲۴۵
امور مالی ۲۳۲۰۵۲۴
روابط عمومی ۲۳۲۱۴۳۳
۲۳۲۱۴۱۸ ،۲۳۲۰۴۱۴ ، مرکز تلفن ۲۳۲۰۴۰۹
دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
شیراز، خیابان انقلاب، چهار راه گمرک، ابتدای مشیرنو
( (کد ۰۷۱۱
۲۳۲۴۸۰۲ ، ریاست ۲۳۲۴۹۹۴
نمابر ۲۳۲۴۲۰۸
مرکز تلفن ۲۳۲۵۶۲۱
بیمارستان شهید دکتر بهشتی
شیراز، فلکه ولی عصر(عج)، دروازه سعدی، صندوق پستی
( ۱۱۹۴ کدپستی ۷۱۴۶۵ (کد ۰۷۱۱
ریاست ۲۲۴۲۶۲۱
نمابر ۲۲۲۱۱۴۱
امور اداری ۲۲۴۷۱۰۱
امور مالی ۲۲۴۹۲۰۵
۲۲۲۰۹۰۸ ، مرکز تلفن ۲۲۴۹۲۰۲
۲۲۲۰۸۰۸ ،۲۲۹۰۹۰۹ ،۲۲۴۹۲۰۳
درمانگاه آزادگان
( شیراز، بلوار عدالت، ابتدای بلوار دولت (کد ۰۷۱۱
ریاست ۸۲۵۰۸۵۱
نمابر ۸۲۵۰۷۵۱
۸۲۴۷۲۶۷ ، مرکز تلفن ۸۲,۴۶۹,۹۰۸,۲۵۲,۴۸۷
مرکز خدمات بهداشتی و طب کار
( شیراز، بلوار امیر کبیر، روبروی انبار شرکت نفت (کد ۰۷۱۱
ریاست و نمابر ۸۳۰۳۷۸۳
مرکز تلفن ۸۲,۰۱۸,۹۰۸,۳۱۸,۵۴۷
درمانگاه آباده
خیابان امام خمینی(ره)، نبش خیابان آزادگان، نرسیده به
( میدان آزادی (کد ۰۷۵۱
ریاست ۳۳۶۰۰۰۲
نمابر ۳۳۴۷۴۷۴
امور اداری ۳۳۴۷۴۷۴
۳۳۶۲۴۱۳ ،۳۳۴۳۴۱۳ ، مرکز تلفن ۳۳۳۴۳۱۳
درمانگاه کوار
( کوار، خیابان اصلی، روبروی اداره پست (کد ۰۷۱۲
نمابر ۵۶۲۳۹۹۳
مرکز تلفن ۵۶۲۲۶۰۰
درمانگاه فراشبند
( فراشبند، تقاطع جاده بوشهر (کد ۰۷۱۲
ریاست ۶۶۲۴۳۱۸
نمابر ۶۶۲۷۰۷۵
مرکز تلفن ۶۶۲۳۲۵۱
درمانگاه حضرت قائم(عج)
( خرامه، خیابان بنیاد مسکن (کد ۰۷۱۲
نمابر ۴۶۲۴۷۵۵
۴۶۲۳۷۳۷ ،۴۶۲۶۰۴۳ ، مرکز تلفن ۴۶۲۶۰۴۵
درمانگاه امام علی(ع)
( خیابان رضوان (کد ۰۷۹۲
امور مالی ۴۲۲۷۸۵۵
۴۲۲۲۱۷۸ ، مرکز تلفن ۴۲۲۶۷۲۹
درمانگاه مرودشت
کمربندی، کوه مصالح فروشی سجادی
( (کد ۰۷۲۸
ریاست ۳۳۲۶۵۱۱
۳۳۲۶۷۹۹ ، مرکز تلفن ۳۳۲۶۵۰۹
نمابر ۳۳۲۶۵۱۰
درمانگاه اقلید
( ابتدای بلوار کشاورز (کد ۰۷۵۲
ریاست ۴۲۲۰۲۸۶
نمابر ۴۲۳۰۳۸۰
مرکز تلفن ۴۲۲۴۱۱۱
درمانگاه کازرون
خیابان شریعتی، روبروی بانک رفاه
( (کد ۰۷۲۱
نمابر ۲۲۱۱۱۰۹
مرکز تلفن ۲۲۱۱۱۰۶
درمانگاه نیریز
( بلوار زردشت (کد ۰۷۳۲
ریاست ۵۲۲۸۰۰۰
نمابر ۵۲۲۸۰۰۱
۵۲۳۹۲۷۲ ، مرکز تلفن ۵۲۳۵۴۴۰
پلی کلینیک شهید رضایی
شیراز، میدان ولیعصر، بلوار سلمان فارسی (پیرنیا)
( (کد ۰۷۱۱
ریاست و نمابر ۷۲۶۵۶۴۶
۷۲۷۳۵۶۶ ، ۷۲۷۲۱۱۱ ، مرکز تلفن ۷۲۷۵۳۴۱
پلی کلینیک تخصصی حافظ
شیراز، انتهای بلوار معالی آباد، جنب میدان احسان
( (کد ۰۷۱۱
ریاست ۶۳۶۳۹۹۱
مرکز تلفن ۶۳۶۳۹۸۷
دفتر کمیسیون پزشکی
شیراز،بلوار بعثت، بین چهارراه خلدبرین و فلکه سنگی،
( روبروی داروخانه محمد آبادی (کد ۰۷۱۱
مرکز تلفن ۶۴۸۰۱۰۷
ستاد پذیرش توزیع بیمار
( (کد ۰۷۱۱
مرکز تلفن ۶۴۸۰۹۱۸
نمابر ۶۴۸۰۱۰۹
مدیریت درمان و دفتر اسناد پزشکی
استان قزوین
مدیریت درمان
قزوین، بلوار مدرس، روبروی پارک ملت، جنب سینما بهمن
( (کد ۰۲۸۱
ریاست ۲۲۴۱۱۳۱
روابط عمومی ۲۲۴۱۱۳۳
نمابر ۲۲۴۱۱۳۰
تلفن گویا(پیام صوتی) ۲۲۴۱۱۳۸
ریاست اسناد ۲۲۴۱۱۱۵
نمابر اسناد ۲۲۴۱۱۱۴
مرکز تلفن ۲۲۴۱۱۳۹
کمیسیون پزشکی
قزوین، خیابان شهید بابایی، جنب بیمارستان رازی
( (کد ۰۲۸۱
ریاست ۳۶۷۳۲۱۷
رئیس کمیسیون ارشد ۳۶۶۱۵۱۵
پذیرش ۳۶۷۱۳۰۰
بیمارستان زکریای رازی
( قزوین، بلوار شهید بابایی، بالاتر از کانال (کد ۰۲۸۱
ریاست ۳۶۶۸۴۶۶
نمابر ۳۶۶۵۰۰۳
۳۶۶۴۰۱۰،۳۶۶۵۰۰۵ ، مرکز تلفن ۸۶۶۰۰۰۰
بیمارستان تاکستان
خیابان شهید رجایی، جنب سپاه پاسداران، بیمارستان ۹۶
( تختخوابی ( ۰۲۸۲
ریاست ۵۲۲۰۱۱۲
نمابر ۵۲۲۰۱۱۱
مرکز تلفن ۵۲۲۰۱۰۱
درمانگاه سینا
قزوین، خیابان شهید بابایی، کوچه شهید یوسفی(کوچه
( شماره ۲۳ ) (کد ۰۲۸۱
ریاست ۳۶۸۶۸۱۰
نمابر ۳۶۷۷۱۰۰
مرکز تلفن ۳۶,۶۹۹,۸۹۳,۶۶۰,۱۰۰
درمانگاه شهید بهشتی
( قزوین، خیابان طالقانی، کوچه اداره برق (کد ۰۲۸۱
ریاست و نمابر ۲۲۳۶۲۷۷
مرکز تلفن ۲۲۳,۷۵۲,۵۲۲,۳۶۳,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰
درمانگاه شهر صنعتی البرز
بلوار سهروردی، نرسیده به سه راه مدرسه
( (کد ۰۲۸۲
ریاست و نمابر ۲۲۲۹۰۴۱
مرکز تلفن ۲۲۲۳۰۹۲
درمانگاه الوند
میدان بسیج، بلوار معلم، جنب پاسگاه الوند
( (کد ۰۲۸۲
ریاست و نمابر ۲۲۳۱۰۷۰
مرکز تلفن ۲۲۲۵۹۹۲
درمانگاه قائم شهر محمدیه
بلوار امام حسین(ع)، منطقه ۴، پشت بازار روز
( (کد ۰۲۸۲
ریاست و نمابر ۲۵۶۸۰۰۰
مرکز تلفن ۲۵,۷۶۲,۵۸۲,۵۶۲,۴۲۲
درمانگاه آبیک
( بلوار طالقانی، روبروی شهرداری (کد ۰۲۸۲
ریاست ۲۸۹۸۵۰۲
مرکز تلفن ۲۸۹۸۵۰۴
درمانگاه بوئین زهرا
( میدان امام حسین(ع) (کد ۰۲۸۲
ریاست ۴۲۲۵۲۶۱
نمابر ۴۲۲۵۲۶۰
مرکز تلفن ۴۲۲۵۲۵۹،۶۱
پلی کلینیک قدس
( شهر تاکستان (کد ۰۲۸۲
ریاست ۵۲۴۵۲۰۲
نمابر ۵۲۳۹۶۰۱
مرکزتلفن ۵۲۳۹۶۰۲
مدیریت درمان استان قم و
دفتر اسناد پزشکی
مدیریت درمان و دفتر اسناد پزشکی
( قم، ۵۵ متری عماریاسر، نبش کوچه ۳۲ (کد ۰۲۵۱
مدیریت ۷۷۲۰۴۰۰
نمابر مدیریت ۷۷۵۶۷۸۹
ریاست اسناد ۷۷۵۳۵۷۵
نمابراسناد ۷۷۵۹۱۴۲
روابط عمومی ۷۷۱۲۶۷۶
مرکز تلفن ۷۷,۵۴۶,۴۶۷,۷۰۴,۴۰۰
پلی کلینیک بوعلی
( قم، خیابان امام ، روبروی دارایی (کد ۰۲۵۱
ریاست ۶۶۱۵۵۹۲
نمابر ۶۶۱۵۵۹۲
مرکز تلفن ۶۷۰۱۰۳۶
دی کلینیک دکتر غرضی
قم، بلوار ۱۵ خرداد ، جنب دانشگاه آزاد اسلامی
( (کد ۰۲۵۱
ریاست ۷۷۸۹۹۵۹
نمابر ۷۷۸۹۱۹۱
۷۷۸۴۸۱۰، مرکز تلفن ۷۷۸۴۸۲۰
امور اداری تلفکس ۷۷۷۴۶۴۷
پلی کلینیک تخصصی ۲۲ بهمن
( قم، بلوار امین ، کوچه شماره ۲۰ (کد ۰۲۵۱
ریاست و نمابر ۲۹۰۵۴۸۴
رئیس کمیسیون پزشکی و طب کار ۲۹۲۱۹۲۲
مرکز تلفن ۲۹۲۷۰۰۱
مدیریت درمان و دفتر اسناد پزشکی
منطقه کاشان
مدیریت درمان و دفتر اسناد پزشکی
( کاشان، میدان معلم، صندوق پستی ۱۵۳۵ (کد ۰۳۶۱
مدیریت ۵۵۵۵۵۵۰
نمابر مدیریت ۵۵۵۵۵۵۱
ریاست اسناد ۵۵۷۰۵۷۰
مرکز تلفن ۵۵۷۱۱۱۲
بیمارستان کاشان
( خیابان شهید بهشتی (کد ۰۳۶۱
ریاست ۴۴۴۱۱۷۰
نمابر ۴۴۴۱۱۷۰
۴۴۶۰۱۸ ،۴۴۶۰۱۰۱-۲ ، مرکز تلفن ۴۴۶۰۱۹۹
پلی کلینیک بوعلی سینا و
کلینیک خدمات بهداشتی و طب کار
( کاشان، خیابان ۲۲ بهمن (کد ۰۳۶۱
ریاست و نمابر ۴۴۷۱۰۱۰
مرکز تلفن ۴۴۴۲۱۲۱
درمانگاه تامین اجتماعی آران و بیدگل
( بلوار آیت الله آملی، سایت اداری (کد ۰۳۶۲
ریاست و نمابر ۲۷۵۲۵۰۹
مرکز تلفن ۲۷۵۲۵۰۸
مدیریت درمان استان کردستان
مدیریت درمان
سنندج، خیابان پاسداران، خیابان شهید تعریف، جنب
بیمارستان شهید قاضی، کوچه نسترن، نبش کوچه مانی
( کد پستی ۶۶۱۷۶۱۵۹۸۱ (کد ۰۸۷۱
ریاست ۳۲۴۹۰۱۱
نمابر ۳۲۴۹۰۱۲
روابط عمومی ۳۲۴۹۰۱۵
امور اداری ۳۲۴۹۰۱۴
دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
سنندج، خیابان پاسداران، خیابان شهید تعریف، روبروی شعبه
( تامین اجتماعی (کد ۰۸۷۱
ریاست ۳۲۴۹۰۶۴
نمابر ۳۲۴۹۰۶۶
مرکز تلفن ۳۲۴۶۲۶۳
بیمارستان سنندج
( بلوار پاسداران، خیابان خانقاه (کد ۰۸۷۱
ریاست ونمابر ۶۶۶۰۴۵۵
مرکز تلفن ۶۶۶۱۸۰۳
بیمارستان سقز
( خیابان معلم، انتهای تپه صالح آبادی (کد ۰۸۷۴
ریاست ۳۲۳۰۶۵۰
نمابر ۳۲۳۰۴۶۳
مرکز تلفن ۳۲۳۰۴۶۵ ،۳۲۳۰۴۶۰
درمانگاه سنندج
خیابان پاسداران، خیابان شهید تعریف، جنب بیمارستان شهید
قاضی، کوچه نسترن، نبش کوچه مانی
( (کد ۰۸۷۱
ریاست ۳۲۴۶۱۸۰
امور اداری ۳۲۴۶۱۷۵
درمانگاه بیجار
( بلوار امام خمینی(ره)، حجاب (کد ۰۸۷۲
ریاست ۴۲۲۴۴۳۳
نمابر ۴۲۲۴۴۳۳
مرکز تلفن ۴۲۲۴۴۳۲
درمانگاه قروه
بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی، نبش کوچه شهید حجت اله
( پناهی (کد ۰۸۷۲۵۲
ریاست ۲۰۱۴۷
نمابر ۲۰۱۴۸
مرکز تلفن ۲۰۱۴۶
مدیریت درمان و دفتر اسناد پزشکی
استان کرمان
مدیریت درمان ودفتراسنادپزشکی
کرمان، بلوار شهید عباسپور، روبروی مصلی،
( ۷۶۱۴۶ (کد ۰۳۴۱ – کدپستی ۵۶۴۱۹
مدیریت ۲۷۳۵۶۲۰
نمابر مدیریت ۲۷۳۵۶۳۰
روابط عمومی ۲۷۳۵۶۲۸
مرکز تلفن ۲۷۳۵۹۳۲
دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
کرمان، خیابان شریعتی، روبروی کوچه بیمارستان ارجمند
( کدپستی ۷۶۱۳۸۵۸۷۷۴ (کد ۰۳۴۱
ریاست ۲۲۳۰۴۵۱
نمابر ۲۲۳۷۱۸۸
مرکز تلفن ۲۲۶۴۷۶۷
کمیسیون پزشکی
کرمان، بلوار شهید عباسپور،روبروی مصلی، مدیریت درمان
( تامین اجتماعی (کد ۰۳۴۱
ریاست ۲۷۳۷۲۳۹
تلفن ۲۷۳۵۹۳۲
بیمارستان آیت الله کاشانی
( کرمان، خیابان ابوحامد، کد پستی ۷۶۱۴۴ (کد ۰۳۴۱
ریاست ۲۲۲۴۹۹۳
نمابر ۲۲۳۱۶۹۶
۲۲۶۰۰۴۱-۶ ،۲۲۳۲۸۱۷ ، مرکز تلفن ۲۲۳۲۸۵۰
بیمارستان امام علی (ع)
( زرند، بلوار ۴۵ متری زرندویه(جمهوری اسلامی) (کد ۰۳۴۲
ریاست ۴۲۲۹۶۶۳
نمابر ۴۲۲۹۵۱۵
مرکز تلفن ۴۲,۲۵۰,۰۰۴,۲۲۶,۹۸۴
بیمارستان دکتر غرضی
سیرجان، بلوار مالک اشتر، خیابان شفا، کدپستی ۷۸۱۷۴
( (کد ۰۳۴۵
ریاست ۴۲۲۰۴۰۱
نمابر ۴۲۲۰۷۰۶
مرکز تلفن ۴۲۰۲۲۰۰
درمانگاه شماره ( ۱) آیت اللهکاشانی کرمان
بلوار شهید عباس پور،چهارراه پارادایس، ۲۰ متری دانشجو
( (کد ۰۳۴۱
ریاست و نمابر ۲۷۲۸۲۴۲
مرکز تلفن ۲۷۱۰۴۰۰
( درمانگاه شماره ( ۲
کرمان، خیابان سلسبیل، جنب مسجد ابوالفضل(ع)
( (کد ۰۳۴۱
ریاست و نمابر ۳۳۲۹۴۷۷
مرکز تلفن ۳۳۳۵۵۶۲
( درمانگاه شمار ه ( ۳
( کرمان، خیابان ابوذر اول، کوچه شماره ۶۰ (کد ۰۳۴۱
ریاست ۲۵۲۲۲۴۰
نمابر ۲۵۱۷۵۷۰
مرکز تلفن ۲۵۲۱۹۹۷
( درمانگاه شماره ( ۴
کرمان، خیابان شهید مصطفی خمینی (شهاب)، نرسیده به سه
( راه گوهری (کد ۰۳۴۱
نمابر ۳۲۳۷۱۹۹
مرکز تلفن ۳۲۳۸۴۶۲
درمانگاه دکتر صادقی
( سیرجان، بلوار دکتر صادقی، خیابان تختی (کد ۰۳۴۵
ریاست ۳۲۳۲۴۵۸
نمابر ۳۲۳۲۶۴۱
۳۲۳۹۴۲۹ ، مرکز تلفن ۳۲۲۰۵۰۱
درمانگاه بافت
خیابان امام خمینی(ره)، اول بلوار چهل دستگاه، جاده
( سیرجان ( کد ۰۳۴۷
ریاست و نمابر ۴۲۲۴۰۰۵
مرکز تلفن ۴۲۲۴۰۰۴
درمانگاه بردسیر
خیابان دستغیب، بطرف پمپ بنزین، بن بست اول فرهنگی
( (کد ۰۳۴۲
ریاست – نمابر ۵۲۲۷۹۰۸
مرکز تلفن ۵۲۲۷۹۰۹
نمابر ۵۲۲۵۱۰۸
درمانگاه کهنوج
( بلوار شهید دکتر بهشتی (کد ۰۳۴۹
ریاست و نمابر ۵۲۲۳۳۵۶
مرکز تلفن ۵۲۲۳۳۵۵
درمانگاه جیرفت
( بلوار سیاه، ایستگاه کرمان (کد ۰۳۴۸
ریاست و نمابر ۲۳۱۴۹۲۴
مرکز تلفن ۲۳۱۶۹۱۳
درمانگاه بم
( خیابان تختی،خیابان شهید مصطفی خمینی (کد ۰۳۴۴
ریاست و نمابر ۲۲۱۲۱۹۱
مرکز تلفن ۲۲۱۰۹۰۰
درمانگاه رفسنجان
( خیابان حجت، صندوق پستی ۳۴۳ (کد ۰۳۹۱
ریاست و نمابر ۳۲۲۲۱۵۴
مرکز تلفن ۳۲۲۲۱۵۲
درمانگاه شهر بابک
انتهای بلوار جمهوری اسلامی، صندوق پستی ۰۱۹۱ ک.پ
( ۷۷۵۱۸ (کد ۰۳۹۲
ریاست و نمابر ۴۲۲۶۶۵۰
مرکز تلفن ۴۲۲۱۰۶۱
درمانگاه کوهبنان
( بلوار مارکوپولو (کد ۰۳۴۲
ریاست و نمابر ۴۷۲۴۸۰۱
مرکز تلفن ۴۷۲۴۸۰۰
مدیریت درمان استان کرمانشاه
مدیریت درمان
کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، سه راه ۲۲ بهمن، روبروی
( کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (کد ۰۸۳۱
مدیریت ۸۲۱۲۷۲۲
نمابر ۸۲۱۲۷۲۱
امور اداری ۸۲۱۲۷۱۴
امور مالی ۸۲۱۲۷۱۰
روابط عمومی ۸۲۱۲۷۱۷
دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
کرمانشاه، فرهنگیان، فاز ۲، ایستگاه ۵، خیابان عصر انقلاب
( (کد ۰۸۳۱
ریاست ۴۲۳۲۸۵۱
نمابر ۴۲۳۲۸۵۰
بیمارستان شهدا
کرمانشاه، بلوار شهید دکتر بهشتی، مقابل قرارگاه ارتش
( (کد ۰۸۳۱
ریاست ۸۳۵۴۲۲۵
نمابر ۸۳۷۹۶۶۰
امور مالی ۸۳۵۹۸۷۱
مرکز تلفن ۸۳۵۴۱۱۳
بیمارستان حضرت معصومه(س)
کرمانشاه، بلوار طاق بستان، روبروی ورزشگاه امام خمینی (ره)
( (کد ۰۸۳۱
ریاست ۴۲۴۷۰۰۵
نمابر ۴۲۴۷۰۰۰
مرکز تلفن ۴۲۳۰۰۰۵
( پلی کلینیک شماره ( ۱
کرمانشاه، خیابان معلم شرقی، جنب شعبه یک تامین اجتماعی
( (کد ۰۸۳۱
ریاست ۷۲۱۵۵۹۹
نمابرواداری ۷۲۳۵۶۲۶
امور مالی ۷۲۹۳۳۱۹
۷۲۲۴۵۳۳ ، مرکز تلفن ۷۲۲۵۰۸۲
( درمانگاه شماره ( ۲
کرمانشاه، بلوار عشایر، جنب شعبه ۲ تامین اجتماعی
ریاست ۸۲۴۴۷۴۹
نمابر واموراداری ۸۲۴۳۴۲۴
مرکز تلفن و پذیرش ۸۲۴۳۶۴۸
درمانگاه بیستون
( بیستون، در کارخانه قند بیستون (کد ۰۸۳۲
ریاست ۳۷۲۲۲۰۸
مرکز تلفن ۳۷۲۳۵۹۸
درمانگاه اسلام آباد غرب
( بلوار شهید فتاحی (کد ۰۸۳۲
ریاست ۵۲۲۱۶۲۳
نمابر واموراداری ۵۲۲۱۶۲۰
مرکز تلفن ۵۲۲۱۶۲۱
مدیریت درمان و دفتر اسناد پزشکی
استان کهگیلویه و بویراحمد
مدیریت درمان و دفتر اسناد پزشکی
یاسوج، خیابان سردارجنگل جنوبی ، جنب شعبه تامین
( اجتماعی (کد ۰۷۴۱
ریاست ۲۲۳۱۰۰۹
نمابر ۲۲۲۴۰۰۱
روابط عمومی ۲۲۳۰۰۸۷
مرکز تلفن ۲۲۳۰۰۱۷
پلی کلینیک تخصصی یاسوج
( خیابان معلم (کد ۰۷۴۱
۳۳۳۸۱۱۹- ریاست و نمابر ۳۳۳۸۲۰۲
مرکز تلفن ۳۳۳۸۰۸۷
درمانگاه شماره ( ۱) گچساران
( کوی کارکنان دولت (کد ۰۷۴۲
ریاست ۴۲۲۳۰۶۳
نمابر ۴۲۲۳۰۶۲
مرکز تلفن ۴۲۲۰۰۵۱
درمانگاه دهدشت
خیابان کمربندی دوم، روبروی دادگستری شهرستان
( (کد ۰۷۴۴
ریاست ۳۲۲۷۰۲۵
نمابر ۳۲۲۷۰۲۵
۳۲۲۷۰۴۵ ، مرکز تلفن ۳۲۲۷۰۲۴
مدیریت درمان و دفتررسیدگی به اسناد
پزشکی استان گلستان
مدیریت درمان و دفتررسیدگی به اسناد پزشکی
گرگان، خیابان ولی عصر(عج)، نبش عدالت سیزدهم
( ۴۹۱۷۵ (کد ۰۱۷۱ / ص.پ ۴۶۷
۲۳۵۰۷۳۶ ، مدیریت ۲۳۴۹۶۳۰
نمابرمدیریت ۲۳۴۵۳۳۰
ریاست اسناد ۲۳۵۸۳۳۳
نمابر اسناد ۲۳۳۹۷۹۰
روابط عمومی ۲۳۵۵۳۵۳
۲۳۴۰۷۱۶ ،۲۳۴۰۷۳۶ ،۲۳۵۰۳۹۰ ، مرکز تلفن ۲۳۵۰۱۹۰
بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)
۴۹۷۱۸/ گنبدکاووس، جاده کمربندی، صندوق پستی ۱۵۱
( (کد ۰۱۷۲
ریاست ۳۳۸۶۱۰۳
نمابر ۳۳۸۶۰۶۰
امور مالی ۳۳۸۶۳۰۳
اموراداری ۳۳۸۶۳۰۴
مرکز تلفن ۳۳۸۶۳۰۴، ۳۳۸۶۰۰۱-۱۰، ۳۳۸۶۰۶۱-
بیمارستان حکیم جرجانی
( گرگان، میدان بسیج (کد ۰۱۷۱
ریاست ۴۴۲۱۸۸۸
نمابر ۴۴۲۷۰۵۴
امور اداری ۴۴۳۰۰۴۴
امور مالی ۴۴۲۵۹۸۸
نوبت دهی ۴۴۳۰۲۰۰
مرکز تلفن ۴۴۵۰۲۵۲
پلی کلینیک امام خمینی(ره)
گرگان، خیابان ولیعصر(عج) جنب پاساژ ایرانشهر
( (کد ۰۱۷۱
ریاست ۲۳۵۳۱۸۰
نمابر ۲۳۶۲۰۱۰
۲۳۳۰۰۷۰ ،۲۳۲۸۶۳۳ ، مرکز تلفن ۲۳۲۸۶۱۸
درمانگاه شهید مطهری
علی آبادکتول، بلوار امام رضا(ع)، ابتدای ورودی شهر،
( مقابل فرمانداری (کد ۰۱۷۳
ریاست ۶۲۲۱۶۷۲
نمابر ۶۲۲۱۶۷۳
مرکز تلفن ۶۲۲۱۶۷۱
درمانگاه یادگار امام(ره)
( کردکوی، میدان شهرداری، مقابل پمپ بنزین (کد ۰۱۷۳
ریاست و نمابر ۳۲۲۵۷۶۴
اداری و مالی ۳۲۲۱۶۱۷
مرکز تلفن ۳۲۲۶۰۰۱
کلینیک دندانپزشکی، فیزیوتراپی وکمیسیون پزشکی
شهید بهشتی
( گرگان، خیابان ولیعصر (عج)، عدالت ۱۳ (کد ۰۱۷۱
ریاست ۲۲۵۲۰۵۰
نمابر ۲۲۵۳۷۶۰
مرکز تلفن ۲۲۶۲۰۴۰
کمیسیون پزشکی ۲۲۳۹۲۹
۲۲۲۱۱۸۱، نوبت دهی تلفنی دندانپزشکی ۲۲۳۱۱۸۱
فیزیو تراپی ۲۲۵۰۲۹۰
مرکز درمانی بندرترکمن
انتهای خیابان آزادی جنوبی، جاده بندرگز
( (کد ۰۱۷۳
ریاست ۴۲۲۹۴۷۴
نمابر ۴۲۲۹۴۷۲
پشتیبانی ۴۲۲۹۴۷۳
مرکز تلفن ۴۲۲۹۳۹۵
مدیریت درمان و دفتر اسناد پزشکی
استان گیلان
مدیریت درمان و دفتر اسناد
( رشت ، میدان فرهنگ ، خیابان آتش نشان (کد ۰۱۳۱
مدیریت ۳۲۳۹۵۳۵
نمابر ۳۲۳۹۵۳۷
ریاست دفتر اسناد پزشکی ۲و ۳۲۳۹۵۴۱
نمابر اسناد ۳۲۳۹۵۴۳
مرکز تلفن ۳۲,۳۹۵,۳۴۳,۲۳۸,۹۴۱
بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)
۴۱۸۸۹- رشت، بالاتر از میدان گیل، کدپستی ۵۸۸۹۹
( (کد ۰۱۳۱
ریاست ۶۶۶۳۱۲۵
نمابر ۶۶۶۵۶۵۲
امور مالی ۶۶۶۳۱۲۸
امور اداری ۶۶۶۳۱۲۷
مرکز تلفن ۶۶۶۲۲۱۴
پلی کلینیک تخصصی شماره ( ۱) رشت
( ۴۱۹۳۷ (کد ۰۱۳۱ – میدان فرهنگ،کدپستی ۴۴۷۶۹
ریاست ونمابر ۳۲۲۳۳۴۱
۳۲۲۵۰۴۲ ، مرکز تلفن ۳۲۲۵۴۴۴
مرکز مستقل دندانپزشکی
رشت، بلوار شهید رجائی، نبش بن بست شانزدهم
( (کد ۰۱۳۱
ریاست ۵۵۰۹۴۶۵
نمابر ۵۵۱۴۰۱۰
مرکز تلفن ۵۵۰۱۱۱۰
( مرکز درمانی شماره ( ۲
مرکز مستقل طب کار و کمیسیون پزشکی
( رشت ، سبزه میدان، طبقه فوقانی پاساژ معانی (کد ۰۱۳۱
ریاست ۲۲۳۵۲۱۴
ریاست خدمات بهداشتی و طب کار ۲۲۴۶۵۳۸
ریاست کمیسیون ۲۲۴۰۶۸۶
نمابر درمانگاه ۲۲۳۴۸۱۴
نمابر طب کار ۲۲۳۶۸۱۴
نمابر کمیسیون ۲۲۴۴۵۴۴
مرکز تلفن ۲۲۴۲۵۰۵
مرکز درمانی انزلی
( غازیان، خیابان معلم (کد ۰۱۸۱
ریاست و نمابر ۳۲۲۰۳۹۹
مرکز تلفن ۳۲۲۰۰۹۹
درمانگاه اسالم
( خلیف آباد، کدپستی ۴۳۸۹۱ (کد ۰۱۸۲
ریاست ۴۵۶۹۰۶۴
نمابر ۴۵۶۹۰۶۵
مرکز تلفن ۴۵۶۸۰۵۲
درمانگاه آستارا
۴۳۹۱۹- بلوار خرمشهر،کدپستی ۷۶۴۷۳
( (کد ۰۱۸۲
ریاست ۵۲۶۵۴۰۰
نمابر ۵۲۶۶۱۱۰
۵۲۶۷۱۶۷ ، مرکز تلفن ۵۲۶۲۳۶۳
درمانگاه رودسر
( خیابان بلوار ولیعصر(عج)، جنب حوزه علمیه (کد ۰۱۴۲
ریاست ۶۲۳۴۲۹۰
نمابر ۶۲۳۳۰۳۹
مرکز تلفن ۶۲۳۱۳۴۸
درمانگاه لوشان
( بلوار خرمشهر، کدپستی ۴۴۵۳۱ (کد ۰۱۳۲
ریاست ۶۴۲۴۶۴۲
نمابر ۶۴۲۴۷۰۳
۶۴۲۲۲۵۸ ، مرکز تلفن ۶۴۲۴۵۵۳
درمانگاه فومن
خیابان امام خمینی(ره)، جنب پارک کودک
( (کد ۰۱۳۲
ریاست ونمابر ۷۲۳۸۶۵۹
مرکز تلفن ۷۲۳۸۷۲۱
درمانگاه تالش
( پشت شهرداری، خیابان مفتح (کد ۰۱۸۲
ریاست ۴۲۲۴۴۰۴
نمابر ۴۲۲۴۴۰۵
مرکز تلفن ۴۲۲۴۴۰۱
درمانگاه لنگرود
( خیابان حافظ (کد ۰۱۴۲
ریاست ونمابر ۵۲۳۵۰۰۷
مرکز تلفن ۵۲۳۴۴۴۸
مرکز درمانی لاهیجان
( روبروی استخر (کد ۰۱۴۱
ریاست و نمابر ۳۲۲۸۱۰۰
۳۲۲۳۵۲۸ ، مرکز تلفن ۳۲۲۱۹۹۰
مدیریت درمان استان لرستان
مدیریت درمان
خرم آباد، کیلومتر ۲ جاده خوزستان، گلدشت شرقی،
بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد، ستاد مدیریت درمان
( استان لرستان، صندوق پستی ۳۳۹ (کد ۰۶۶۱
مدیریت ۴۲۳۲۶۲۰
معاونت ۴۲۳۲۶۲۸
کارشناس مالی ۴۲۳۲۶۳۴
روابط عمومی ۴۲۳۲۶۴۲
نمابر ۴۲۳۲۶۲۵
دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
خرم آباد ، خیابان امام خمینی(ره) نرسیده به میدان لاله،
( ۱۶۱۵۸ (کد ۰۶۶۱ – پلاک ۸۴۱ ، صندوق پستی ۴۸
ریاست ۲۲۱۸۰۳۹
نمابر ۲۲۱۲۲۵۷
اطلاعات ۲۲۱۲۳۰۱
پذیرش ۲۲۲۵۶۵۲
بیمارستان ۲۶۵ تختخوابی خرم آباد
خرم آباد، گلدشت شرقی، کد پستی ۶۸۱۹۷۸۹۶۹۱
( (کد ۰۶۶۱
ریاست ۴۲۰۸۱۴۳
نمابر ۴۲۰۴۹۳۹
مرکز تلفن ۶۰۰ و ۳۰۰ و ۲۰۰ و ۴۲۱۳۱۰۰
بیمارستان کوثر
( بروجرد، نبش میدان امام خمینی (ره) (کد ۰۶۶۲
ریاست ۴۴۴۵۰۳۳
نمابر ۴۴۵۱۳۰۰
مرکز تلفن ۴۴۴۹۹۷۵ _۷ ،۴۴۶۲۲۱۴
بیمارستان تخصصی زنان
زایشگاه نرگس، میدان آزادگان، بلوار شهید مدرس
( (کمربندی – تقاطع کندوان) (کد ۰۶۶۵
ریاست ۴۲۳۲۲۱۰
نمابر ۴۲۳۰۰۳۵
۴۲۳۸۸۸۱ ،۴۲۳۱۴۴۷ ،۴۲۳۱۲۳۷ ، مرکز تلفن ۴۲۳۱۶۶۸
پلی کلینیک تخصصی شبانه روزی خرم آباد
خیابان امام خمینی(ره)، میدان شاپورخواست (لاله سابق)
( (کد ۰۶۶۱
ریاست ۲۲۱۷۶۰۶
نمابر ۲۲۱۷۶۰۷
۲۲۰۵۲۸۴ ، مرکز تلفن ۲۲۰۹۴۹۵
درمانگاه شماره ( ۳) خرم آباد
میدان کیو، بلوارمدیریت، بالاتر از اداره برق، کدپستی
( ۶۸۱۷۷-۸۳۷۱۷ (کد ۰۶۶۱
ریاست ۳۲۳۲۲۳۷
نمابر ۳۲۲۶۰۰۴
مرکز تلفن ۳۲۰۰۹۰۵
پلی کلینیک تخصصی شبانه روزی آیت الله بروجردی
بروجرد، خیابان شهید محمدبروجردی، ابتدای خیابان چمن،
( صندوق پستی ۶۹۱۳۵ (کد ۰۶۶۲
ریاست ۲۶۰۷۸۹۲
نمابر ۲۶۰۳۲۸۸
۲۶۲۶۲۵۰ ،۲۶۰۳۲۸۶ ، مرکز تلفن ۲۶۰۳۲۸۵
درمانگاه شهدای هفتم تیر
الیگودرز، خیابان پونه زار، بالاتر از چهارراه حسینیه،
( (کد ۰۶۶۴
ریاست و نمابر ۲۲۲۹۰۹۴
امور اداری ۲۲۲۰۹۷۶
امور مالی ۲۲۲۶۸۷۶
۲۲۲۹۰۹۲-۳ ،۲۲۲۰۹۷۵ ، مرکز تلفن ۲۲۲۵۱۶۷
درمانگاه شهدای کارگر
۶۸۸۱۷/ دورود،کوی شهید بهشتی، صندوق پستی ۳۲۳
( (کد ۰۶۶۵
ریاست ونمابر ۴۲۳۰۰۱۶
امور اداری ۴۲۳۲۹۷۳
امور مالی ۴۲۳۰۰۱۷
مرکز تلفن ۴۲۳۵۵۱۳
درمانگاه ازنا
( خیابان شهید نواب صفوی (کد ۰۶۶۶
ریاست ۴۲۲۴۵۹۰
نمابر ۴۲۲۲۶۵۷
۴۲۲۳۸۶۴ ، ۴۲۲۴۶۶۰ ، مرکز تلفن ۴۲۲۶۹۳۹
درمانگاه کوهدشت
خیابان امام خمینی(ره)،میدان فرمانداری
( (کد ۰۶۶۳
ریاست ۶۲۲۶۹۷۰
نمابر ۶۲۲۲۱۱۰
۶۲۲۲۰۸۴ ، اداری و مالی ۶۲۲۲۰۷۶
مرکز تلفن ۶۲۲۲۰۸۲
مدیریت درمان و دفتر اسناد پزشکی
استان مازندران
ستاد مدیریت درمان
( قائم شهر، خیابان بابل، روبروی کوچه صداقت (کد ۰۱۲۳
مدیریت درمان ۲۲۴۳۴۷۹
نمابر مدیریت ۲۲۴۳۴۸۰
روابط عمومی ۲۲۶۵۶۱۶
مرکز تلفن ۲۲۶۵۶۰۸
دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
قائم شهر، خیابان رازی، روبروی بانک ملی شعبه مرکزی
( (کد ۰۱۲۳
ریاست ۲۲۳۴۲۸۹
نمابر ۲۲۳۴۰۸۹
واحدپذیرش ۲۲۰۱۸۶۷
مرکز تلفن ۲۲۰۳۳۶۵
کمیسیون پزشکی
قائم شهر، خیابان ساری، ابتدای کوچه نیما، روبروی
( مرکزمخابرات (کد ۰۱۲۳
۳۲۸۵۳۱۳ ، کمیسیون پزشکی ۳۲,۳۴۱,۴۱۳,۲۳۶,۷۹۹
بیمارستان ولیعصر(عج)
( قائم شهر، خیابان ساری، بعد از پارک (کد ۰۱۲۳
ریاست ۳۲۳۱۴۳۲
نمابر ۳۲۳۳۱۰۸
امور اداری ۳۲۳۶۷۸۰
مرکز تلفن ۳۲۳۲۰۳۲_۵ ، ۳۲۲۸۴۲۰۱
بیمارستان حکمت
( ساری، میدان شهدا، بلوار طالقانی (کد ۰۱۵۱
ریاست ۳۲۶۸۹۳۷
نمابر ۳۲۶۸۹۳۶
مرکز تلفن ۳۲۶۸۹۲۰
بیمارستان شفا
( بابلسر، اول بابلسر، بعد از کارخانه فیبر (کد ۰۱۱۲
ریاست ۵۲۳۸۰۴۰
نمابر ۵۲۳۸۰۴۰
اداری ۵۲۳۸۰۲۸
مرکز تلفن ۵۲۳۸۰۳۱
بیمارستان رازی شهرستان چالوس
( جنب شهرک نواب صفوی (کد ۰۱۹۱
ریاست ۲۲۴۳۰۱۴
نمابر ۲۲۴۳۰۱۵
اداری ۲۲۳۴۰۰۹
مرکز تلفن ۲۲۴۳۰۰۶
بیمارستان بوعلی نکاء
میدان امام حسین (ع)، جاده اومال، جنب دادگستری
( (کد ۰۱۵۲
ریاست ۵۶۴۸۹۹۰
نمابر ۵۶۴۵۱۱۷
امور اداری ۵۶۴۱۷۵۲
مرکز تلفن ۵۶۴۵۱۱۸
درمانگاه شهید رجایی
( قائم شهر، خیابان تهران، روبروی اداره آبیاری (کد ۰۱۲۳
ریاست ۲۲۷۳۱۴۹
نمابر ۲۲۷۳۱۴۹
اداری ۲۲۷۵۹۷۱
مرکز تلفن ۲۲۷۱۱۴۸
درمانگاه تخصصی ولیعصر(عج)
( قائم شهر، خیابان ساری، بعد از پارک شهر (کد ۰۱۲۳
مرکز تلفن ۳۲۷۷۳۱۰
درمانگاه بهشهر
( خیابان شهید باهنر (کد ۰۱۵۲
ریاست ۵۲۲۰۲۸۹
مرکز تلفن ۵۲۲۰۲۸۱
نمابر ۵۲۳۰۲۸۱
درمانگاه چالوس
((کد ۰۱۹۱ خیابان آیت الله مطهری
ریاست ونمابر ۲۲۲۰۲۰۸
مرکز تلفن ۲۲۲۲۷۶۰
درمانگاه دکتر غرضی
( بابلسر، بلوار ساحلی، پارکینگ نسیم ۵ (کد ۰۱۱۲
ریاست ۵۲۸۱۱۲۳
مرکز تلفن ۵۲۲۲۰۰۷
درمانگاه تنکابن
( خیابان امام خمینی(ره) (کد ۰۱۹۲
ریاست ۴۲۳۸۴۴۳
نمابر ۴۲۲۹۳۱۲
مرکز تلفن ۴۲۲۷۳۱۲
درمانگاه شهرستان آمل
(خیابان آیت الله طالقانی (کد ۰۱۲۱
ریاست ۲۲۵۵۴۹۴
امور اداری ۲۲۵۲۵۹۱
مرکز تلفن ۲۲۵۸۷۹۴
پلی کلینیک شهرستان بابل
( خیابان مدرس (کد ۰۱۱۱
ریاست ۳۲۳۵۴۴۱
اداری ۳۲۶۶۷۹۵
۳۲۳۵۴۴۰ ، مرکز تلفن ۳۲۳۶۲۲۴
درمانگاه شهرستان ساری
( خیابان فرهنگ، خیابان حافظ (کد ۰۱۵۱
ریاست ۲۲۰۳۵۹۹
اداری ۲۲۰۲۲۸۶
نمابر ۲۲۰۲۱۰۲
مرکز تلفن ۲۲۰۴۲۹۳
درمانگاه شهرستان پل سفید
( پل سفید، سواد کوه (کد ۰۱۲۴
ریاست و نمابر ۵۲۲۳۹۶۱
مرکز تلفن ۵۲۲۲۹۹۲
درمانگاه شهرستان نور
( خیابان امام خمینی(ره) (کد ۰۱۲۲
نمابر ۶۲۵۷۷۷۵
مرکز تلفن ۶۲۵۴۴۸۵
درمانگاه محمودآباد
خیابان آزادی، اول بلوار شهید ناطق نوری
( (کد ۰۱۲۲
ریاست ونمابر ۷۷۳۳۲۷۹
اموراداری ۷۷۳۳۲۷۹
مرکز تلفن ۷۷۴۸۲۸۲
درمانگاه رامسر
( رامسر، بلوار امام رضا(ع) (کد ۰۱۹۲
ریاست ونمابر ۵۲۲۸۵۰۶
اداری ۵۲۲۷۶۱۱
مرکز تلفن ۵۲۲۸۵۰۴
درمانگاه نوشهر
میدان همافران، بلوار شهید خیریان، ابتدای خیابان رازی
( (کد ۰۱۹۱
ریاست ۳۲۵۲۱۶۵
نمابر ۳۲۵۲۱۶۴
مرکز تلفن ۳۲۵۲۱۶۰
مدیریت درمان استان مرکزی
مدیریت درمان
اراک، خیابان قائم مقام فراهانی، نرسیده به میدان امام
( ۳۸۱۷۷ (کد ۰۸۶۱ -۹- حسین(ع) کدپستی ۳۱۶۳
مدیریت ۴۴۵۶۴۲۱
نمابر ۴۴۵۶۴۲۲
روابط عمومی ۴۴۵۶۳۹۵
مرکز تلفن ۴۴۵۶۵۰۰
بیمارستان امام خمینی(ره)
اراک،کمربندی جنوبی، روبروی شهرک رضوی (گردو)
( ۳۸۱۹۱ (کد ۰۸۶۱ -۶- کد پستی ۴۷۵
ریاست ۲۷۸۴۰۴۵
نمابر ۲۷۸۴۱۳۹
مرکز تلفن ۲۷۸۲۰۲۱
بیمارستان شازند
کیلومتر ۱ جاده اراک، روبروی پمپ بنزین، کد پستی
( ۳۸۶۱۷-۵۹۹۹۱ (کد ۰۸۶۲
ریاست ۴۲۲۳۵۵۱
نمابر ۴۲۲۳۵۵۰
مرکز تلفن ۴۲۲۳۸۱۰
بیمارستان شهید دکتر چمران
ساوه، کیلومتر ۵ جاده تهران، جنب ایست بازرسی
( صندوق پستی ۳۹۱۵۹ (کد ۰۲۵۵
ریاست ۴۲۲۲۲۶۲
نمابر ۴۲۲۲۳۶۱
مرکز تلفن ۴۲۲۲۴۴۱
درمانگاه قدس
۳۸۱۸۶- اراک، خ جهانگیری کد پستی ۵۳۳۵۹
( (کد ۰۸۶۱
ریاست ۳۶۶۴۴۴۳
نمابر ۳۶۶۴۴۴۳
مرکز تلفن ۳۶۶۴۴۴۰
( درمانگاه شماره( ۳
( اراک، خیابان جهانگیری (کد ۰۸۶۱
ریاست ۲۷۷۲۸۵۴
نمابر ۲۷۷۲۸۵۱
مرکز تلفن ۲۷۷۲۸۵۰
درمانگاه محلات
۳۷۸۱۱- شهرک بعثت، کد پستی ۵۴۹۳۸
( (کد ۰۸۶۶
ریاست ۳۲۴۰۱۳۳
نمابر ۳۲۲۶۰۹۴
مرکز تلفن ۳۲۲۶۰۹۲
درمانگاه خمین
( ۳۸۸۱۷ (کد ۰۸۶۵ – میدان قدس کد پستی ۷۶۶۹۱
ریاست ۲۲۲۶۲۰۸
نمابر ۲۲۲۶۹۰۸
مرکز تلفن ۲۲۲۶۲۰۸
درمانگاه ساوه
ساوه، میدان فلسطین، جنب دانشگاه آزاد اسلامی
( ۳۹۱۹۷ (کد ۰۲۵۵ – ۱/ کد پستی ۵۱۹۱
ریاست ونمابر ۲۲۴۱۷۴۰
مرکز تلفن ۲۲۴۱۷۵۰
دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
( اراک، خیابان شهید بهشتی، خیابان میثم (کد ۰۸۶۱
ریاست ۲۲۱۴۲۰۰
نمابر ۲۲۲۵۸۸۲
مرکز تلفن ۲۲۱۴۲۰۱
پلی کلینیک شبانه روزی ابن سینا
( اراک، خیابان شهید بهشتی، میدان هفت تیر (کد ۰۸۶۱
ریاست ۲۲۴۴۰۰۶
نمابر ۲۲۳۳۴۴۹
۲۲۲۶۷۰۶ ، مرکز تلفن ۲۲۴۱۰۶۳
مدیریت درمان و دفتر اسناد پزشکی
استان هرمزگان
مدیریت درمان ودفتر اسناد پزشکی
بندرعباس، بلوار امام خمینی، نرسیده به میدان فرودگاه، جنب
( اداره کل منابع طبیعی کدپستی ۷۹۱۶۹۹۳۸۳۱ (کد ۰۷۶۱
مدیریت ۶۶۶۸۶۴۱
دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی ۳۳۵۳۰۱۶
نمابر مدیریت ۶۶۶۸۶۴۰
نمابر اسناد ۳۳۵۲۳۰۰
امور اداری ۶۶۶۸۴۶۷
امور مالی ۶۶۶۸۷۳۳
روابط عمومی ۶۶۶۷۵۵۸
مرکز تلفن ۶۶۶۵۴۲۷
بیمارستان خلیج فارس
( بندرعباس، بلوار دانشگاه آزاد، بلوار پردیس (کد ۰۷۶۱
ریاست ۶۶۷۰۳۳۶
نمابر ۶۶۷۰۳۳۷
مرکز تلفن ۶۶۷۰۲۸۰
درمانگاه ولیعصر(عج)جاسک
( بلوار حر (کد ۰۷۶۶۵۲۲
ریاست ۳۲۱۳
نمابر ۳۲۱۳
۳۲۱۴ ، مرکز تلفن ۳۲۱۲
درمانگاه ولیعصر(عج) رودان
( بلوار انقلاب (کد ۰۷۶۶۴۲۲
نمابر ۴۱۶۲
مرکز تلفن ۲۱۲۷
پلی کلینیک تخصصی ولیعصر(عج) بندر عباس
بلوار جمهوری اسلامی، امیر آباد، جنب پمپ بنزین وحدت
( (کد ۰۷۶۱
ریاست ۵۵۶۴۰۰۰
نمابر ۵۵۶۴۰۰۴
مرکز تلفن ۵۵۵۳۸۰۷ و ۵۵۵۳۹۰۴ و ۵۵۵۳۸۰۳
درمانگاه ولیعصر(عج) بندر لنگه
( بلوار جانبازان (کد ۰۷۶۲
ریاست و نمابر ۲۲۴۰۸۷۸
مرکز تلفن ۲۲۴۱۶۸۰
درمانگاه ولیعصر(عج) میناب
( بلوار آل محمد، جنب فرمانداری (کد ۰۷۶۵
نمابر ۲۲۳۰۵۱۳
امور اداری ۲۲۳۰۴۰۴
مرکز تلفن ۲۲۳۰۵۱۴
درمانگاه قشم
میدان امام قلی خان، جنب مجتمع تجاری سیمرغ، درمانگاه
( امام رضا (ع) (کد ۰۷۶۳۵۲
ریاست و نمابر ۴۰۱۶۰
مرکز تلفن ۴۰۱۶۰
درمانگاه بعثت و کلینیک طب کار
خیابان آیت الله غفاری شمالی، جنب بازاربزرگ قشم
( (کد ۰۷۶۱
ریاست ۴۳۱۳۱۴۳
۴۳۱۳۱۳۹ ، مرکز تلفن ۴۳۱۳۰۳۵
نمابر ۳۳۵۰۵۶۳
مدیریت درمان استان همدان
مدیریت درمان
( همدان، خیابان بوعلی، سیزده خانه (کد ۰۸۱۱
۸۲۷۸۳۴۳ ، مدیریت ۸۲۷۱۸۲۸
نمابر ۸۲۷۸۳۳۰
روابط عمومی ۸۲۷۸۴۱۹
۸۲۶۱۰۲۶ ، مرکز تلفن ۸۲۶۴۴۵۰
دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
( همدان، میدان بعثت، نبش کوچه تربت (کد ۰۸۱۱
ریاست ۸۲۴۱۰۹۷
نمابر ۸۲۴۱۰۹۰
تلفن گویا ۸۲۴۱۰۹۵
مرکز تلفن ۸۲۴۱۰۷۱
بیمارستان آتیه
( همدان، شهرک شهید مدنی، میدان نبوت (کد ۰۸۱۱
ریاست ۴۲۹۶۳۳۳
نمابر ۴۲۹۰۲۳۰
مرکز تلفن ۴۲۹۰۲۳۱, ۴۲۸۱۰۱۵۶
بیمارستان دکتر غرضی ملایر
۶۵۷۱۸-۶- ۴۵ متری نبوت، بلوار نبوت، کد پستی ۴۸۸۵
( (کد ۰۸۵۱
ریاست ۳۳۴۰۰۵۳
نمابر ۳۳۴۰۰۵۰
مرکز تلفن ۳۳۴۰۰۴۲
درمانگاه شماره( ۱) همدان
( پشت انبار شرکت نفت (کد ۰۸۱۱
نمابر ۲۶۵۳۰۰۳
امور اداری ۲۶۵۳۰۰۳
مرکز تلفن ۲۶۷۷۵۱۰
درمانگاه شماره( ۲) همدان
همدان، خیابان جهان نما، ضلع جنوبی میدان بعثت
( (کد ۰۸۱۱
ریاست ۸۲۴۰۰۹۵
امور مالی ۸۲۴۰۱۵۸
امور اداری و نمابر ۸۲۴۰۰۸۵
مرکز تلفن ۸۲۱۴۲۰۵
درمانگاه اسد آباد
( میدان آزادگان، بلوار آزادگان (کد ۰۸۱۲
مرکز تلفن ۳۲۴۵۹۲۴
درمانگاه تویسرکان
( خیابان حافظ غربی، کوچه رز (کد ۰۸۵۲
ریاست ۴۲۲۸۳۷۹
نمابر ۴۲۲۷۹۵۰
مرکز تلفن ۴۲۲۴۶۱۱
درمانگاه نهاوند
( شهرک طالقانی، بلوار شهید باهنر (کد ۰۸۵۲
ریاست ۳۲۶۳۴۹۷
نمابر ۳۲۳۶۴۹۷
۳۲۲۳۵۹۳ ، مرکز تلفن ۳۲۲۱۹۷۴
مدیریت درمان استان یزد
مدیریت درمان
یزد، ابتدای خیابان فرخی، مرکز پزشکی، هراتی طبقه سوم
( (کد ۰۳۵۱
مدیریت ۶۲۲۵۵۱۰
نمابر ۶۲۲۵۴۵۴
روابط عمومی ۶۲۲۶۰۳۶
مرکز تلفن ۶۲۲۶۲۰۰
دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
یزد، ابتدای خیابان فرخی، مرکز پزشکی هراتی، طبقه دوم
( (کد ۰۳۵۱
ریاست ۶۲۶۵۸۰۰
نمابر ۶۲۶۲۸۳۵
مرکز تلفن ۶۲۲۶۲۰۰
بیمارستان شهدای کارگر
( یزد، بلوار مدرس، میدان نماز (کد ۰۳۵۱
ریاست ۸۲۵۰۰۰۵
نمابر ۸۲۵۰۰۰۷
مرکز تلفن ۸۱۱۲۰۰۰
کلینیک دندانپزشکی
( یزد، بلوار طالقانی، کوچه شهید دایی (کد ۰۳۵۱
ریاست ۶۲۶۵۸۱۳
نمابر ۶۲۲۵۴۲۳
مرکز تلفن ۶۲۶۵۸۱۵
درمانگاه قائمیه
( یزد، خیابان امام خمینی (ره) (کد ۰۳۵۱
ریاست ۶۲۱۵۸۱۱
نمابر ۶۲۱۵۸۱۲
۶۲۱۵۸۱۹ ، مرکز تلفن ۶۲۱۳۰۶۴
مرکز پزشکی حضرت امیر(ع)
( یزد، بلوار ۱۷ شهریور، نرسیده به پل هوایی (کد ۰۳۵۱
ریاست ۵۲۳۵۳۴۰
نمابر ۵۲۳۵۳۴۱
۵۲۶۱۲۰۳-۴، مرکز تلفن ۵۲۳۵۳۳۶
درمانگاه شهید دکتر پاکنژاد
( یزد، ابتدای خیابان فرخی، مرکز پزشکی هراتی (کد ۰۳۵۱
ریاست ۶۲۲۶۰۳۵
نمابر ۶۲۲۶۰۳۵
مرکز تلفن ۶۲۲۶۲۰۰
درمانگاه ولیعصر (عج) اشکذر
شهرستان صدوق، اشکذر، خیابان سنتو، پشت پارک اشکی
( (کد ۰۳۵۲
ریاست ۳۶۲۵۱۵۳
نمابر ۳۶۲۵۱۵۳
مرکز تلفن ۳۶۲۳۴۴۵
درمانگاه مهریز
( بلوار امام خمینی(ره) (کد ۰۳۵۲
ریاست ۵۲۳۰۷۸۰
نمابر ۵۲۲۷۱۶۲
مرکز تلفن ۵۲۲۶۰۵۱
درمانگاه میبد
( خیابان امام خمینی (ره) (کد ۰۳۵۲
ریاست ۷۷۳۳۳۰۳
نمابر ۷۷۳۳۳۰۳
مرکز تلفن ۷۷۳۳۳۰۰
درمانگاه اردکان
خیابان صدرآباد، شهرک انقلاب اسلامی، روبروی سینما
( آزادی (کد ۰۳۵۲
ریاست ۷۲۴۰۸۰۰
نمابر ۷۲۲۶۰۶۷
مرکز تلفن ۷۲۲۸۹۵۴
درمانگاه بافق
( خیابان ۱۵ خرداد، فرعی ۴ (کد ۰۳۵۲
ریاست ۴۲۲۷۰۹۰
نمابر ۴۲۲۹۰۹۱
۴۲۲۹۰۹۲ ، مرکز تلفن ۴۲۲۲۰۵۲
درمانگاه طبس
( میدان معلم، بلوار تامین اجتماعی (کد ۰۳۵۳
ریاست ۴۲۲۶۵۰۸
نمابر ۴۲۲۶۵۰۸
مرکز تلفن ۴۲۲۳۰۸۰

 

 

14/07/18

17:43


بروزرسانی در


به اشتراک بگذارید

سوال یا نظر خود را وارد کنید

تصویر (اختیاری) کمتر از 2M با فرمت JPG