رادیوگرافی دندان هیچ خطری ندارد


رادیوگرافی دندان هیچ خطری ندارد!
دوز اشعه هر گرافی کوچک دندانی معادل ۱ ساعت بودن در خارج از خانه است!!!

رادیوگرافی های دندان برای مشخص کردن دندان های شکسته، استخوان های آسیب دیده، پوسیدگی، آبسه های دندانی، کیست ها، بررسی مفصل، بررسی رابطه استخوان ها و خیلی موارد دیگر کاربرد دارد. ممکن است تهیه رادیوگرافی های دهان و دندان برای برخی از افراد نگران کننده باشد. براساس قانون مراجع علمی حداکثر اشعه مجازی که هر فرد طی سال می تواند دریافت کند، برابر با ۵ هزار میلی رم است. بنابراین اگر فردی در محدوده پایین تر از این حد قرار گیرد نباید نگرانی داشته باشد. هر فردی به طور طبیعی به میزان تقریبی ۳۵۰ میلی رم از اشعه هایی که در محیط وجود دارد را به طور سالانه جذب می کند. این اشعه ها از منابعی نظیر افتاب ،پرواز با هواپیما و ساختمان ها به فرد می رسد. با احتساب اشعه های محیطی هر فرد می تواند تا حتی ۷۰ بار از تمام دندان ها رادیوگرافی در سال تهیه کند.
چند منبع مهم اشعه در دندان پزشکی وجود دارند.یک نوع مربوط به عکس های موسوم به پری آپیکال(PA) است که از تک تک یا گروهی از دندان های مجاور گرفته می شود تا بررسی تاج، ریشه و بافت های اطراف دندان ها انجام شود.
نوع دیگر رادیوگرافی هایی است که عمدتا برای بررسی پوسیدگی دندانی است که به آنها رادیوگرافی بایت وینگ(BW) گفته می شود. گروه بعدی عکس هایی هستند که برای بررسی تمام دندان ها یا بررسی استخوان های سر و صورت تهیه می شوند رادیوگرافی پانورامیک (یا opg)که در درمان های تخصصی تر مثل ارتودنسی استفاده می شوند و هر کدام از این منابع اشعه متفاوتی را به افراد می رساند.
با توجه به این که رادیوگرافی های دندانی در محل های خاصی از دهان و یا صورت تهیه می شوند و مقدار اشعه آنها بسیار کم است مقدار اشعه ای که از این رادیوگرافی ها به سایر نقاط بدن می رسد، قابل اغماض است. بنابراین هیچ خطری سایر اندام ها را تهدید نمی کند.
رادیوگرافی های کوچک معمول دندانپزشکی تنها حدود پنچ میلی رم اشعه وارد دهان و فک می کنند،از طرفی با توجه به پیشرفت تکنولوژی فیلم ها، افزایش ولتاژ و فیلتر های مناسب باز هم میزان اشعه مورد نیاز کاهش یافته است.

دندانپزشکی دکتر نیلوفر داودپور
⬅️ارائه خدمات ترمیمی،اطفال,درمان ریشه
شریعتی،قبا پ۱۰ ☎️ ۰۲۱۲۲۸۹۹۱۵۶

http://www.doctop.ir/members/nilood64/

م

    ۹۷/۰۳/۱۳

    ۱۱:۰۹


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید