رابطه جنسی شگفت انگیز قسمت اول

گاتمن روی ۳۰۰۰ زوج بررسی کرد و به این نتیجه رسید که سیزده مورد را اگر زوج اجرا کنند روابط جنسی شگفت انگیز بین انها ایجاد می شود. ۱-بدون هیچ دلیلی به یکدیگر بگویید دوستت دارم ۲-یکدیگر را بدون دلیل ببوسید ۳-چیزهایی که احساس عاشقانه را در همسرتان روشن می کند و یا آن را…

گاتمن روی ۳۰۰۰ زوج بررسی کرد و به این نتیجه رسید که سیزده مورد را اگر زوج اجرا کنند روابط جنسی شگفت انگیز بین انها ایجاد می شود.

۱-بدون هیچ دلیلی به یکدیگر بگویید دوستت دارم

۲-یکدیگر را بدون دلیل ببوسید

۳-چیزهایی که احساس عاشقانه را در همسرتان روشن می کند و یا آن را سرکوب می کند بدانید

۴-در مکانهای عمومی کنار هم حرکت کنید

۵-باهم بازی و تفریح کنید و بخندید

۶-همدیگر را در آغوش بگیرید و نوازش کنید

ادامه دارد..

dr_psy_nejat@

    ۹۵/۱۱/۰۵

    ۰۰:۱۹


    به اشتراک بگذارید: