دیر انزالی

انزال دیررس
انزال دیررس طبق تعریف زمانی به کار برده می شود که مدت ارکشن بیشتر از ۳۰ دقیقه طول بکشد
دیر انزالی باعث احساس بد در همسر و فشار و تنش زیاد می شود.
دیر انزالی دراثر عوامل مختلف از جمله عصبانیت و پرخاشگری و رابطه جنسی زیاد و مصرف زیاد سیگار و قلیون و استفاده از مواد مخدر و همچنین بعضی بیماریهای اعصاب وروان ایجاد می شود
و باید سریعتر درمان صورت پذیرد.
در درمان دیر انزالی???
بسته به نوع بیماری درمان انجام می شود
و داروهها و اموزشهایی به دو زوج در دو جلسه داده می شود.
باید یاد اوری شود درمان دیر انزالی بسیار مشکل است و کمک و همکاری زوج الزامی است.
و هرچه طولانی تر شود درمان مشکلتر خواهد شد

    ۹۵/۰۶/۱۲

    ۲۳:۵۷

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: