دوره نفاس


دوره نفاس: هرچند که زمان خاصی را برای اولین پریود قاعدگی بعد از زایمان نمی توان تعیین کرد،اگر خانمی به نوزاد خود شیر ندهد،عادت ماهیانه(قاعدگی)۶-۸ هفته از زمان زایمان از سر گرفته می شود و معمولا تخمک گذاری ۷ هفته بعد از زایمان رخ می دهد.

لذا خانم هایی که در دوره نفاس اقدام به فعالیت جنسی می کنند ،باید از روش های جلوگیری از بارداری استفاده کنند.

در خانم های شیرده،تخمک گذاری شیوع بسیار کمتری دارد و تنوع گسترده ترکه علت این تنوع گسترده خصوصیات فردی و میزان شیردهی می باشد.

در خانم های شیرده اولین پریود از دومین ماه تا هجدهمین ماه بعد از زایمان رخ می دهد.

درست است که شیردهی ،تخمک گذاری را به تاخیر می اندازد اما همیشه سبب جلوگیری از ان نمی شود و لذا احتمال بارداری در زنان شیرده وجود دارد.

شیردهی موثر برای تعویق تخمک گذاری ،دوره های ۱۵ دقیقه و دفعات ۷ بار در روز می باشد.

در خانم های شیرده می توان از روش های پیشگیری صرفا پروژسترونی (مینی پیل)استفاده کرد که تاثیری بر کیفیت یا کمیت شیر ندارد.

روش های پیشگیری حاوی استروژن و پروژسترون می تواند مقدار شیر را کم کند.لذا استفاده از این داروها تا ۴ هفته از زایمان نباید تجویز شود.

    19/04/08

    13:44


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید