دنده گردنی


دنده گردنی (Cervical Rib)چیست؟

دنده گردنی ، نام دنده ای در بدن است که نباید بطور معمول وجود داشته باشد، اما گاهی در بعضی افراد وجود دارد و وجود آن باعث ایجاد مشکلاتی برای فرد میشود. وجود دنده گردنی ممکن است باعث ایجاد درد در گردن، دست و بیحسی یا مور مور شدن اندام شود.
دنده گردنی در اکثر موارد بی علامت می باشد ولی بالا رفتن سن و افتادگی شانه ها، یا بلند کردن اشیاء(اعم از سنگین و سبک)، علائم را ایجاد یا تشدید میکند که این علائم به اشکال زیر نمود پیدا میکنند:

▫️علائم عصبی که شامل علائم حسی و حرکتی در اندام فوقانی میباشد. این علائم حسی شامل
درد و احساس بیحسی و گزگز و مور مور شدن در ساعد، انگشت کوچک و دست که در سمت داخلی ساعد مشخص تر بوده واغلب با تغییر دادن وضعیت بازو به طور موقت برطرف می شود، است . علائم حرکتی نیز به صورت ضعف پیشرونده دست به همراه اشکال در انجام حرکات ظریف می باشد.همچنین ممکن است عضلات دست دچار تحلیل شوند .
▫️علائم عروقی از دیگر علائم بالقوه دنده گردنی است که با سیاه شدن نوک انگشتان دست تا سیاه شدن ساعد متغیر می باشد.
نبض شریان مچ دست ممکن است ضعیف بوده یا وجود نداشته باشد.

برای تشخیص این مشکل، پزشک با توجه به علائم بیمار ، ضمن بررسی تاریخچه پزشکی وی، معاینه بالینی انجام میدهد و برای تایید تشخیص، عکس رادیولوژی گردن را در نمای مخصوص درخواست میکند. همچنین انجام نوار عصب و عضله (EMG-NCS)، جهت تایید تشخیص بیماری و مشخص نمودن شدت فشارهای وارده، بسیار مفید است.
جهت درمان، از داروهای مخصوص، فیزیوتواپی، اصلاح شیوه های زندگی و آموزش ورزشهای مخصوص برای بیمار استفاده میشود.


    به اشتراک بگذارید