دندانپزشکان عمومی [۱۲۸]

دندانپزشک به تشخیص و درمان بیماری‌های دهان و دندان می‌پردازد. رشته دندانپزشکی در مقطع دکترای عمومی نحوه رعایت بهداشت، پیشگیری و درمان بیماری‌های دهان و دندان را آموزش می‌دهد . دندان‌پزشکی یک علم تخصصی است که سلامت دهان و دندان را به عنوان عضوی مهم در سلامت جسم و روح، زیبایی و ادا کردن کلمات…

drpoorsaadat

دندانپزشک به تشخیص و درمان بیماری‌های دهان و دندان می‌پردازد. رشته دندانپزشکی در مقطع دکترای عمومی نحوه رعایت بهداشت، پیشگیری و درمان بیماری‌های دهان و دندان را آموزش می‌دهد .

دندان‌پزشکی یک علم تخصصی است که سلامت دهان و دندان را به عنوان عضوی مهم در سلامت جسم و روح، زیبایی و ادا کردن کلمات تامین می‌کند. همچنین به یاری این علم می‌توان بسیاری از بیماری‌ها را در مراحل اولیه شناخت و از پیشرفت آن جلوگیری نمود.

این مقطع دارای دو دوره مجزای ۲ و ۴ ساله است. که در ۲ سال اول دانشجویان واحدهای علوم پایه مثل بیوشیمی، آناتومی، بافت‌شناسی، فیزیولوژی، ژنتیک، میکروب‌شناسی و ایمنی‌شناسی را می‌گذرانند و  بعد از ۲ سال وارد دوره تخصصی دندانپزشکی شده و دروس اختصاصی خود را در زمینه آسیب‌شناسی فک و دهان، ارتودنسی، اندودنتیکس، پروتزهای ثابت و اکلوژن، پروتزهای متحرک و فک و صورت ، پریودنتولوژی، ترمیمی و مواد دندانی، بیماری‌های دهان و دندان، جراحی دهان و فک و صورت، دندانپزشکی کودکان و رادیولوژی دهان و فک و صورت می‌گذرانند.
چنانچه شما هم پزشک هستید، جهت افزودن نام خود به این لیست عضو داک تاپ شوید:

Untitled-1

 

کانال دندانپزشکی
برای عضویت در کانال دندانپزشکی داک تاپ کلیک کنید

تصویر پروفایلنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیشهرهاتخصصامتیاز داک تاپمقالاتسوالات و نظراتپاسخ هامطالب ارسالی
دکتر محمدرضا محمودی هاشمی دکتر محمدرضا محمودی هاشمی دکترایزددندان پزشکی عمومی170123941 1
دکتر نوراله حسينپور دکتر نوراله حسينپور دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1553397 0
دکتر نیلوفر داوود پور دکتر نیلوفر داوود پور دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1553397 0
دکتر اسماعیل گریوانی دکتر اسماعیل گریوانی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی12224108 0
دکتر سیدداود موسوی بفرویی دکتر سیدداود موسوی بفرویی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی12224108 0
دکتر راضیه جعفری دکتر راضیه جعفری دکتراتهراندندان پزشکی عمومی37910 0
دکتر محمدتقی بهجتی دکتر محمدتقی بهجتی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی37910 0
دکتر گیلدا بدیعی دکتر گیلدا بدیعی دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی28384 0
دکتر کاظم محدث نیا دکتر کاظم محدث نیا دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی23176 0
دکتر زينب مهدي نژاد دکتر زينب مهدي نژاد دکترازاهداندندان پزشکی عمومی22095 3
دکتر تبسم ارشادی فر دکتر تبسم ارشادی فر دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی20263 0
سعید پورسعادت سعید پورسعادت دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی20263 0
دکتر المیرا پورنگ دکتر المیرا پورنگ دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی140140 0
دکتر مصطفی برکم دکتر مصطفی برکم دکتراتهراندندان پزشکی عمومی12063 0
دکتر حمید یزدان پناه اسمرز دکتر حمید یزدان پناه اسمرز دکتراتهراندندان پزشکی عمومی12063 0
دکتر سارا سهیلی فر دکتر سارا سهیلی فر دکتراتهراندندان پزشکی عمومی-فیزیوتراپی9210 0
دکتر رجب حسن زاده ، نسرین ابراهیم زاده دکتر رجب حسن زاده ، نسرین ابراهیم زاده دکتراتهراندندان پزشکی عمومی-فیزیوتراپی9210 0
دکتر رضا سربازي دکتر رضا سربازي دکتراتهراندندان پزشکی عمومی8200 0
دکتر مژگان یزدانی دکتر مژگان یزدانی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی8200 0
دکتر محمد امین کرمی دکتر محمد امین کرمی دکتراگچساراندندان پزشکی عمومی6022 0
دکتر امید اخلاقی دکتر امید اخلاقی دکترادزفولدندان پزشکی عمومی6022 0
دکتر علی اکبر مروارید دکتر علی اکبر مروارید دکترازاهداندندان پزشکی عمومی6041 0
دکتر مجتبی دری دکتر مجتبی دری دکتراتهراندندان پزشکی عمومی6041 0
دکتر داريوش ميرابي دکتر داريوش ميرابي دکتراتهراندندان پزشکی عمومی6041 0
دکتر ايمان ايزدپناه دکتر ايمان ايزدپناه دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی5031 0
دکتر اسما خاکی پور دکتر اسما خاکی پور دکتراخرم آباددندان پزشکی عمومی5050 0
دکتر مهدی نیک پسند دکتر مهدی نیک پسند دکترامشهددندان پزشکی عمومی5050 0
دکتر احسان اسدی دکتر احسان اسدی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی5050 0
دکتر مریم رستگار مقدم دکتر مریم رستگار مقدم دکتراتهراندندان پزشکی عمومی4021 0
دکتر محمدرضا شاهی دخت دکتر محمدرضا شاهی دخت دکتراتهراندندان پزشکی عمومی4021 0
دکتر یاسر رحیمی دکتر یاسر رحیمی دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی4021 0
دکتر احمد ساکت دکتر احمد ساکت دکترااصفهاندندان پزشکی عمومی4040 0
دکتر خدامراد سلیمانی دکتر خدامراد سلیمانی دکتراقمدندان پزشکی عمومی3011 0
دکتر غلامرضا ستاري دکتر غلامرضا ستاري دکتراتهراندندان پزشکی عمومی3011 0
دکتر مهکامه چگینی دکتر مهکامه چگینی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی3011 0
دکتر سیده مرضیه هاشمی نژاد دکتر سیده مرضیه هاشمی نژاد دکترادلفاندندان پزشکی عمومی3030 0
دکتر اکرم اعلمی دکتر اکرم اعلمی دکترامشهددندان پزشکی عمومی3030 0
دکتر جلال رحماني دکتر جلال رحماني دکتراتاکستاندندان پزشکی عمومی3030 0
دکتر جواد حسین پور دکتر جواد حسین پور دکتراماهشهردندان پزشکی عمومی3030 0
دکتر مهدی مجنونی دکتر مهدی مجنونی دکترابیرجنددندان پزشکی عمومی2010 1
دکتر احسان جوادزاده بلوری دکتر احسان جوادزاده بلوری دکتراگلبهار-مشهددندان پزشکی عمومی2020 0
دکتر شهرام پروین دکتر شهرام پروین دکتراشهریاردندان پزشکی عمومی2020 0
دکتر مهسا صحرانشین سامانی دکتر مهسا صحرانشین سامانی دکتراشهرکرددندان پزشکی عمومی2020 0
دکتر پری ناز بشیرزاده دکتر پری ناز بشیرزاده دکتراخلخالدندان پزشکی عمومی2020 0
دکتر ویدا پژمان دکتر ویدا پژمان دکتراتهراندندان پزشکی عمومی2020 0
دکتر حسین علی اکبری دکتر حسین علی اکبری دکتراسنندجدندان پزشکی عمومی2020 0
دکتر محمدرضا فياضي دکتر محمدرضا فياضي دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی2020 0
دکتر مریم مشاوری نیا دکتر مریم مشاوری نیا دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی2020 0
دکتر شهرام بهمنی دکتر شهرام بهمنی دکتراسنندجدندان پزشکی عمومی2020 0
دکتر علی جباری دکتر علی جباری دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1000 1
دکتر علی امیرچقماقی دکتر علی امیرچقماقی دکتراگرگاندندان پزشکی عمومی1000 1
دکتر پرویز حسین علی زادہ دکتر پرویز حسین علی زادہ دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی1000 1
دکتر نسیم عمادی دکتر نسیم عمادی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1000 1
دکتر فریدون وثوقی شهواری دکتر فریدون وثوقی شهواری دکترابندرعباسدندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر حیدر سواری دکتر حیدر سواری دکتراسوسنگرددندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر منیژه فرسام دکتر منیژه فرسام دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر سینا قرطاسی دکتر سینا قرطاسی دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر نیلوفر صحرائیان دکتر نیلوفر صحرائیان دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر فریبرز شریفی دکتر فریبرز شریفی دکتراعمادشهر-لارستاندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر اردشير نجفي دکتر اردشير نجفي دکتراکرجدندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر سکینه توکلی بامکان دکتر سکینه توکلی بامکان دکترایزددندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر سارا عزیزی دکتر سارا عزیزی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر محمدهادی یارایی دکتر محمدهادی یارایی دکترااراکدندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر نزهت السادات صباغيان دکتر نزهت السادات صباغيان دکتراکرجدندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر شاهدخت قلیزاده دکتر شاهدخت قلیزاده دکترارشتدندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر شايان اوحدي دکتر شايان اوحدي دکترادماوند - رودهندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر والح توکلی دکتر والح توکلی دکتراتهرانایمپلنت دندانی-پروتزهای دندانی-دندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر فاطمه مقدم قایینی دکتر فاطمه مقدم قایینی دکتراگلبهار-مشهددندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر آله نوش شريعتمدار احمدي دکتر آله نوش شريعتمدار احمدي دکتراکرماندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر هانیه رمضانی دکتر هانیه رمضانی دکترارباط کریمدندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر یوسف صفری دکتر یوسف صفری دکتراخداآفریندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر مهدی پشنگ دکتر مهدی پشنگ دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر ندا دکتر ندا دکترانامشخصدندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر مژگان محمدی پارسا دکتر مژگان محمدی پارسا دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر حامد نوین دکتر حامد نوین دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر محمد اکبری دکتر محمد اکبری دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر وحدت احمدی دکتر وحدت احمدی دکتراماهشهردندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر لیلا مخبری دکتر لیلا مخبری دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر ايدين مغاني دکتر ايدين مغاني دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر الهام ملک لو دکتر الهام ملک لو دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر فریده شهباززاده دکتر فریده شهباززاده دکتراتهراندندان پزشکی عمومی1010 0
دکتر احسان یوسفیان دکتر احسان یوسفیان دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر الهام جعفری دکتر الهام جعفری دکترارستم آباددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر کیوان عظیم زاده دکتر کیوان عظیم زاده دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر فرهاد خان مدرس دکتر فرهاد خان مدرس دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر محمد جليل وند دکتر محمد جليل وند دکتراتاکستاندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر شاپور شفیعی دکتر شاپور شفیعی دکتراسپیداندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر آنیتا عیوضلو دکتر آنیتا عیوضلو دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر امیر کاظمی راد دکتر امیر کاظمی راد دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر آرمین احمدنژاد دکتر آرمین احمدنژاد دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر اصغر براتی نژاد دکتر اصغر براتی نژاد دکتراکاشاندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر مجتبی پوردهقان اردکان دکتر مجتبی پوردهقان اردکان دکترایزددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر فرهاد اکبرزاده دکتر فرهاد اکبرزاده دکترامرنددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر فاطمه محمدی جنیدی دکتر فاطمه محمدی جنیدی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر بهاره سپهریان دکتر بهاره سپهریان دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر خه بات یوسفی دکتر خه بات یوسفی دکتراسنندجدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر راضیه قبادی دکتر راضیه قبادی دکتراساریدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر کسری دابشلیم دکتر کسری دابشلیم دکتراکرجدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر ایرج اخویان دکتر ایرج اخویان دکتراکوهدشتدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سعیده محقق حضرتی دکتر سعیده محقق حضرتی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر حبیب اله بهتوئی دکتر حبیب اله بهتوئی دکتراقزویندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر امیررضا رحمانی فر دکتر امیررضا رحمانی فر اسفرایندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر محمدعلی زاغیان دکتر محمدعلی زاغیان دکترابابلسردندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر مرتضی ابراهیمی حصار دکتر مرتضی ابراهیمی حصار دکترامشهددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر اتابک نوذری دکتر اتابک نوذری دکترارشتدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سید مصطفی دیباجی دکتر سید مصطفی دیباجی دکتراخمینی شهردندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر اکبر مرادآبادی دکتر اکبر مرادآبادی دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر کاظم درقه دکتر کاظم درقه دکتراحاجی آباد-دارابدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر بهمن کلالی دکتر بهمن کلالی دکترامشهددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر رسول زنگنه دکتر رسول زنگنه دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر مليحه منزوي دکتر مليحه منزوي دکترااقلیددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر رضا طالبیان دکتر رضا طالبیان دکتراکاشاندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر مریم غفورنیا دکتر مریم غفورنیا دکترااصفهاندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر علیرضا امینی بابک دکتر علیرضا امینی بابک دکتراشهربابکدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر مهراب تخت دار دکتر مهراب تخت دار دکترالامرددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر فرید کارگران دکتر فرید کارگران دکترابابلسردندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر حسین صلح پورفرد دکتر حسین صلح پورفرد دکتراشیرازدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر حمیدرضامحققیان دکتر حمیدرضامحققیان دکتراشهریاردندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر زهره آباد دکتر زهره آباد دکترامشهددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر علي بيكلري فرد دکتر علي بيكلري فرد دکتراساوجبلاغ-ساوجبلاغ - هشتگرددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر مهرداد آرام دکتر مهرداد آرام دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر موسی ملکی ابرده دکتر موسی ملکی ابرده دکترابیرجنددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر داود صلاحی دکتر داود صلاحی دکتراقزویندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر مريم كيخا دکتر مريم كيخا دکتراکرجدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر رویاخادمیان دکتر رویاخادمیان دکتراهمداندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر حدیثه امیری زاده دکتر حدیثه امیری زاده دکترااصفهاندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر گردآفرین مهرابی دکتر گردآفرین مهرابی دکتراتکابدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سیده سمیه موسوی دکتر سیده سمیه موسوی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر pklp دکتر pklp دکتراخویدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر بابك سيف زاده دکتر بابك سيف زاده دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر بوريا عادلي دکتر بوريا عادلي دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر درعلي دکتر درعلي دکترانامشخصدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر پرویز جعفری مرندی دکتر پرویز جعفری مرندی دکترانکاءدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر محمد کاظم بخشنده بالی دکتر محمد کاظم بخشنده بالی دکتراقمدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر ژوبین قهرمانی دکتر ژوبین قهرمانی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر محمد قلیجایی دکتر محمد قلیجایی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر ستار اسکندری دکتر ستار اسکندری دکترابابلدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر اسماعیل طاهری دکتر اسماعیل طاهری دکترانامشخصدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر علی اعتبار دکتر علی اعتبار دکتراسبزواردندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سعید دکتر سعید دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر  لطف اله احمدپور کیوانی   دکتر لطف اله احمدپور کیوانی دکترانامشخصدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر مرتضی دهنوخلجی دکتر مرتضی دهنوخلجی دکترانوشهردندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر ایمانه احمدی دکتر ایمانه احمدی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر امير دکتر امير دکترانامشخصدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر امیرمسعود دشتی دکتر امیرمسعود دشتی دکترانامشخصدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر وحيد سياه كلا دکتر وحيد سياه كلا دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سیده سارا طاهایی دکتر سیده سارا طاهایی دکترانوشهردندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر ستاره اسحاقیان دکتر ستاره اسحاقیان دکتراسبزواردندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر دکتر مقصود سلماسی دکتر دکتر مقصود سلماسی دکتراخویدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر جعفر ذوالفقاریان دکتر جعفر ذوالفقاریان دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر اسماعیل زارع دکتر اسماعیل زارع دکترانامشخصدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر مریم جلیلی دکتر مریم جلیلی دکترانامشخصدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر محمدناصرفردحال دکتر محمدناصرفردحال دکترابابلدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سید مهدی مفیدی فر دکتر سید مهدی مفیدی فر دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر مهرداد جهانيان دکتر مهرداد جهانيان دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر مائده نوري دکتر مائده نوري دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر محمد قلخانی دکتر محمد قلخانی دکتراتبریزدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر دكترعليرضاضيائي نيا دکتر دكترعليرضاضيائي نيا دکتراقمدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر سولماز صمدیان دکتر سولماز صمدیان دکتراتکابدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر ميساء ابوارجيع دکتر ميساء ابوارجيع دکترانامشخصدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر علی اصغر رضایی هرزندی دکتر علی اصغر رضایی هرزندی دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر بهزاد نقی زاده دکتر بهزاد نقی زاده دکتراتهراندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر محمد تقی سمیع زاده دکتر محمد تقی سمیع زاده دکترااصفهاندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر عباس اسماعیلی گلریز دکتر عباس اسماعیلی گلریز دکتراهمداندندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر محبوبه گلدانی دکتر محبوبه گلدانی دکترابیرجنددندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر محبوبه کاظمی دکتر محبوبه کاظمی دکتراکرجدندان پزشکی عمومی0000 0
دکتر ترانه شمس دکتر ترانه شمس دکتراقزویندندان پزشکی عمومی0000 0

به اشتراک بگذارید: