دندان ضربه دیده

در این پوستر اقدامات مورد نیاز برای درمان دندانهای ضربه خورده نشان داده شده است

dr-shooyabi-Poster-A3-glasse

۹۳/۰۹/۲۸

۱۶:۲۷

Last updated on


به اشتراک بگذارید: