ضایعات قارچی


در ضایعات قارچی فقط داروهای ضد قارچ موضعی یا سیستمیک استفاده کنید.

گلوبتازول ، بتامتازون ، دگزامتازون ، تریامسینولون بهتر است استفاده نشود و از کلوبتازول به هیچ وجه استفاده نکنید..کلوترسمازول

    ۹۷/۰۹/۰۶

    ۰۱:۳۲


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید