در صورت تشخیص STI یا همان عفونت مقاربتی چه باید کرد؟


در صورت تشخیص STI چه باید کرد؟
بلافاصله شروع به درمان کنید. دوره کامل داروها را طی کرده و توصیه های ارائه دهنده خدمات بهداشتی خود را دنبال کنید.

به شرکای جنسی اخیر خود بگویید که آنها نیز تحت آزمایش و معالجه قرار گیرند.

اگر از نظر HIV مثبت هستید ، از شیر مادر تغذیه نکنید و از شیر مادر برای تغذیه کودک استفاده نکنید.

در مورد تمام شرکای جنسی اخیر خود به بخش بهداشت و درمان محلی خود بگویید تا حتی اگر نتوانسته اید به آنها بگویید ، درمورد آنها مطلع شوند. وزارت بهداشت بدون اطلاع از هویت شما ، آنها را با روشی محرمانه اعلام می کند.

در حین درمان STI ، فعالیت جنسی نداشته باشید.

    19/12/26

    18:35


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید