درمان درد پاشنه۱

دراینجادرمورددرمان فاسئیت پلانتار که شایعترین علت ایجاد دردزیر پاشنه پا است صحبت میکنیم: درد پاشنه به علل متفاوتی ایجاد میشود ولی شایعترین علت آن فاسئیت پلانتارplantar fasciitis است.فاسئیت پلانتار بیماری بسیارشایعی است.   درمان درد پاشنه یک پروسه درمانی طولانی مدتی است که نیاز به همکاری نزدیک بیمار با پزشک معالج آن دارد.هدف از درمان…

دراینجادرمورددرمان فاسئیت پلانتار که شایعترین علت ایجاد دردزیر پاشنه پا است صحبت میکنیم:

درد پاشنه به علل متفاوتی ایجاد میشود ولی شایعترین علت آن فاسئیت پلانتارplantar fasciitis است.فاسئیت پلانتار بیماری بسیارشایعی است.

 

درمان درد پاشنه یک پروسه درمانی طولانی مدتی است که نیاز به همکاری نزدیک بیمار با پزشک معالج آن دارد.هدف از درمان فاسئیت پلانتار عبارتست از:

کم کردن التهاب ودرددرناحیه پاشنه

اعطائ فرصت به پارگیهای میکروسکوپی درفاشیای پلانتار برای ترمیم

اصلاح کردن انعطاف پذیری وتوان عضلات ساق پا وفاشیای کف پا واصلاح کردن بیومکانیک پا

آماده سازی بیمار برای بازگشت به فعالیت بدنی روزمره وورزشی

دردرمان این بیماری دراکثریت قریب به اتفاق موارد جراحی جایی ندارد.ازبین کسانیکه درمان میشوند ۸۰% بیماران درطی یک سال بهبود می یابند و۹۵% مواردبدون نیاز به عمل جراحی سیر بهبود راطی میکنند.بطورکلی هرچه درمان سریعتر آغازشود موثرتر ومفیدتر واقع میشود.

گام ابتدایی دردرمان پیداکردن علت زمینه ایست که موجب مساعد شدن شرایط برای وقوع این بیماری میشود است.پزشک معالج آنها را یافته وتاحد ممکن برطرف مینماید.بااین حال یکسری اقدامات کلی وجود دارند که درمان تمامی انواع درد ناشی از فاشئیت پلانتار عمومیت دارد که مهمترین اینها عبارتنداز:     ادامه دارد……..

    ۹۵/۰۶/۳۰

    ۲۲:۴۱


    به اشتراک بگذارید: