خود ارضایی

خودارضایی ۸۰ درصد مردان و ۶۰ درصد زنها در طول عمر خود یکبار خود ارضایی انجام داده اند. در گذشته اعتقاد بر این بود که خود ارضایی باعث مرگ زودرس و صدمه به مغز می شود. در حال حاضر این عوارض ثابت نشده است ولی اگر خود ارضایی جانشین رابطه جنسی نرمال شود. یا تنها…

خودارضایی

۸۰ درصد مردان و ۶۰ درصد زنها در طول عمر خود یکبار خود ارضایی انجام داده اند.

در گذشته اعتقاد بر این بود که خود ارضایی باعث مرگ زودرس و صدمه به مغز می شود.

در حال حاضر این عوارض ثابت نشده است

ولی اگر خود ارضایی جانشین رابطه جنسی نرمال شود.

یا تنها راه ارضای زن یا مرد باشد باید حتما بررسی شود.

تعداد زیاد ان و یا خودارضایی با اجسام و فیلم یا روشهای دیگر نیز نیاز به بررسی دارد.

گاهی بعضی افراد به خود ارضایی اعتیاد پیدا کرده اند و نیاز به بررسی و درمان دارند

 

 

 

 

 

    ۹۵/۰۶/۰۹

    ۰۰:۴۷


    به اشتراک بگذارید: