خانواده در قبال بیماران روانپریش

از آن جایی که بسیاری از افراد خانواده بیماران مبتلا به روانپریشی سوالاتی مبنی بر نحوه برخورد و حمایت صحیح از بیمارشان مطرح می کنند، بر آن شدم تا متنی کوتاه در این باره بنویسم. داشتن یک بیمار روانپریش در خانواده مورد نسبتا شایعی در خانواده ها به طور کلی در همه جای دنیا محسوب…

از آن جایی که بسیاری از افراد خانواده بیماران مبتلا به روانپریشی سوالاتی مبنی بر نحوه برخورد و حمایت صحیح از بیمارشان مطرح می کنند، بر آن شدم تا متنی کوتاه در این باره بنویسم.

داشتن یک بیمار روانپریش در خانواده مورد نسبتا شایعی در خانواده ها به طور کلی در همه جای دنیا محسوب می شود. اولین و شاید اساسی ترین نکته جهت یادآوری به آن دسته افرادی که داشتن بیماری روانی را عیبی بزرگ می دانند این خواهد بود که نه تنها افراد با ساختار ذهنی سایکوتیک دچار عیب و نقص نبوده بلکه اگر در زمینه ای که در آن مستعد هستند مشغول شوند، از سایرین در جامعه بشری تاثیر گذار تر خواهند بود. در روانکاوی ساختار شناسانه لکانی، معمولا واژه بیماری برای افرادی که ساختار ذهنی سایکوتیک داشته و هنوز وارد فاز فعال سایکوز نشده اند، استفاده نمی گردد.البته که کار تشخیص گذاری روی این دسته افراد تخصص ویژه ای می خواهد که گاها افراد متخصص این زمینه هم از تشخیص گذاری سریع عاجز هستند. در فرهنگ عوام و حتی در حیطه علم روانپزشکی، تا زمانی که فرد تابلوی بالینی کامل و پر سر و صدایی از روانپریشی بروز نداده است این دسته افراد از سیستم های درمانی دور نگه داشته می شوند. نتیجه نامطلوب این امر، گرفتن رویکرد درمانی نامناسب بوده که می تواند یک ساختار ذهنی سایکوتیک بی سر و صدا را وارد فاز فعال نماید. به عنوان مثال در مورد جنون بدبینی، بسیاری از متخصصین تشخیص وسواس را به اشتباه بر روی فرد می گذارند.درست به همین دلیل برخی متخصصین در زمینه مکتب های روانکاوی فرویدی و کلاینی، روانکاوی را برای دسته ای از افراد ممنوع می دانند. 

با این توضیح و با فرض بر این که عضوی از خانواده تشخیص صحیح روانپریشی را گرفته باشد، افرادی که در ارتباط با وی هستند لازم است که حمایتی صحیح از وی به عمل آورند. مثلا در صورت امکان و توافق بیمار و درمانگرش، جلساتی جهت آشنایی با این مقوله و نحوه برخورد با بیمارشان داشته باشند. یکی از محوری ترین کارهایی که لازم است همراهان بیمار در قبال او انجام دهند این است که بفهمند خود فرد چه نوع موضع گیری نسبت به بیماریش دارد. اگر وی خود را بیمار نمی داند و به هیچ وجه نمی خواهد با این بر چسب به جا آورده شود، آخرین کاری که افراد خانواده می توانند بکنند این خواهد بود که اصرار بر قبولاندن حقیقت بیماریش بر او ورزند. در عین حال داشتن بر چسب بیماری مترادف با ناتوانی مطلق فرد نیست. بلکه در کنار درمان حرفه ای لازم است به فرد کمک شود در زمینه ای که بدان علاقه مند بوده و یا در آن زمینه مستعد است، فعالیت کند. در مورد والدین با فرزندان سایکوتیک، این اصل که خواسته آنها می بایست توسط فرزند به هر قیمتی برآورده گردد باید کنار گذاشته شود. اگر بیمار استعداد و یا هیچ گونه میلی به مثلا درس خواندن ندارد، می تواند در یک زمینه حرفه ای و یا هنری دیگری مشغول شود.هر چه سن فرد مبتلا کمتر باشد، گذاشتن حد و حدود مناسب و قابل اجرا برای وی از جانب بزرگترها ضروری می نماید. اگر یکی از والدین به بیماری روانپریشی مبتلا باشد، همراهی و تشویق وی در داشتن جلسات منظم درمانی می تواند کمک بزرگی باشد. در مورد دارو درمانی که نه تنها خود دارو بلکه اصل این مطلب که فرد یک عنصر کمک کننده و یا به عبارتی تثبیت کننده برای مشکلش مصرف می کند مهم خواهد بود. در مواردی فاصله های زمانی بین مصرف داروهایش در حکم تنظیم کننده برنامه روزانه اش می شود. صحبت کردن با بیمار با زبان رایج و مورد استفاده اش و در زمینه ای که در آن تسلط دارد می تواند کمک خوبی برایش باشد. البته در مواردی هم که معمولا در سایکوز پارانوییا و یا جنون بدبینی می بینیم، کم و گزیده پاسخ دادن بهترین روش کمکی خواهد بود.

در اخر مجددا این نکته را یادآور می شوم که بسیاری از افراد روانپریش که راه خود را در زندگی یافته اند نه تنها افراد محتاج به کمک نبوده بلکه، شغل، تخصص و یا حتی تشکیل خانواده در حکم همان سیستم تثبیت کننده برایشان خواهد بود. بسیاری از متخصصان علوم مختلف، دانشمندان، رهبران مذهبی و سیاسی، هنرمندان رشته های مختلف، ورزشکاران، وکلا و پزشکان دارای همین ساختار ذهنی هستند و ممکن است تا پایان عمر وارد فاز فعال بیماری نشده و یا اگر شده باشند به زندگی روزمره خود باز گردند.

    ۹۴/۰۸/۰۱

    ۲۲:۰۸


    به اشتراک بگذارید: