جوراب واریس را چگونه استفاده کنیم؟

نارسایی وریدی در اندامهای تحتانی یکی از علل شایع درد در پا میباشد.همچنین با توجه به تغییرات پوستی یکی از عللی که اکثر افراد به دنبال درمان میباشند،به خاطر مسائل زیبایی بویژه در بانوان میباشد. مهمترین موردی که در پیشگیری از بروز واریس نقش دارد،جلوگیری از ایستایی خون در پاها به مدت طولانی میباشد.یکی از…

نارسایی وریدی در اندامهای تحتانی یکی از علل شایع درد در پا میباشد.همچنین با توجه به تغییرات پوستی یکی از عللی که اکثر افراد به دنبال درمان میباشند،به خاطر مسائل زیبایی بویژه در بانوان میباشد.

مهمترین موردی که در پیشگیری از بروز واریس نقش دارد،جلوگیری از ایستایی خون در پاها به مدت طولانی میباشد.یکی از اقدامات مهم،عدم ایستادن به مدت طولانی و انجام ورزشهای کششی در اندام تحتانی میباشد.

استفاده از جوراب واریس در اکثر موارد نارسایی مزمن وریدی کمک کننده میباشد.مهمترین مورد در این زمینه استفاده از سایز و فشار مناسب جوراب و همچنین زمانبندی صحیح در استفاده از جوراب واریس میباشد.

مهمترین مواردی که بیماران در زمینه استفاده از جوراب واریس باید رعایت کنند:

۱- سایز و فشار مناسب برای هر ببمار متفاوت میباشد و بیماران باید به پزشک اشنا به این مورد مراجعه نمایند( متخصص طب فیزیکی و توانبخشی انتخابی مناسبتر میباشد)

۲- در اکثر موارد جوراب زیر زانو استفاده میشود و معمولا جوراب بالای زانو اندیکاسیون ندارد.

۳- در اغلب موارد از نوع پنجه باز استفاده میشود ولی در ببماران دیابتی نوع پنجه بسته مناسبتر است.

۴- نکته بسیار مهم در زمینه استفاده از جوراب زمان ان میباشد.جوراب حتما زمان صبح پوشیده شده ودر موقع خواب باید دراورده شود.

۵- در صورتی که ABI زیر ۰/۶ و یا فشار ناحیه مچ پا کمتر از ۶۰ میلیمتر جیوه باشد،از جوراب واریس استفاده نمیشود.

۶- در برخی از موارد با استفاده از روشهای تزریقی مناسب میتوان واریسهای کوچک را که از نظر زیبایی ازاردهنده میباشد،درمان کرد( مراجعه به کلینیک طب فیزیکی دکتر رحیمی)

۹۳/۱۲/۰۴

۱۸:۱۳


به اشتراک بگذارید: