جوانسازی دور چشم با بوتاکس

جوانسازی دور چشم با بوتاکس ظاهر قسمت میانی صورت به ویژه منطقه دور چشم ، عاملی مهم در جذابیت صورت و در برخوردهای اجتماعی میباشد. جوانسازی دور چشم با بوتاکس ، قسمت مهمی از بهبود عملکرد و ظاهر فرد به تنهایی یا همراه با دیگر روشهای جوانسازی میباشد. جوانسازی دور چشم با بوتاکس ، پلکهای…

جوانسازی دور چشم با بوتاکس

ظاهر قسمت میانی صورت به ویژه منطقه دور چشم ، عاملی مهم در جذابیت صورت و در برخوردهای اجتماعی میباشد.

جوانسازی دور چشم با بوتاکس ، قسمت مهمی از بهبود عملکرد و ظاهر فرد به تنهایی یا همراه با دیگر روشهای جوانسازی میباشد.

جوانسازی دور چشم با بوتاکس ، پلکهای فوقانی و تحتانی که نازکترین پوست بدن را در انسان دارند ، فهم کامل از آناتومی و روند پیری در پلکها ، انتخاب مناسب بیمار و توجهی دقیق در تزریق برای بیمار به طور اختصاصی بسیار با اهمیت است.

دانش کامل و فهم جامع از تغییرات دینامیک و حجمی در صورت و تبادل مابین عملکرد عضلات مختلف صورت و بافتهای نرم صورت ، در نتیجه نهایی بوتاکس برای جوانسازی دور چشم بسیار با اهمیت است.

پلک فوقانی از لبه پلک تا ابرو در قسمت فوقانی کشیده شده است.پهنای آن مابین کانتوس داخلی تا لبه اربیتال خارجی میباشد.

پلک تحتانی تا لبه اربیتال تحتانی کشیده شده است که به گونه متصل شده است. چین پلک تحتانی در حدود ۳ تا ۵ میلیمتری از لبه پلک تحتانی در جوانان قرار گرفته است.

عضله اوربیکولاریس اوکولی که عضله اسفنکتری پلک میباشد ، به سه قسمت پره تارسال ، پره سپتال و اربیتال تقسیم میشود.

قسمت پره تارسال و پره سپتال مسئول چشمک زدن و بستن آرام  پلکها میباشند .

قسمت اربیتال عضله اوربیکولاریس اوکولی ، مسئول بستن محکم پلک و ایجاد چین در قسمت کانتوس خارجی و چینهای پلک تحتانی میباشد.

تغییرات ناشی از سن در صورت در قسمت میانی صورت و در چشم بسیار واضح هست .

تغییرات استخوانی و تحلیل بافت نرم زیر پوستی منجر به از دست رفتن بافت تقویت کننده پوست میشود و سپس عضلات شل میشوند و در نتیجه پوست که در زمان جوانی نرم و شاداب بود ، زبر و خشک میشود و پیگمانتاسیون نامنظم  با بافتی تحلیل رفته با افزایش سن جایگزین پوست زمان جوانی میشود.

پوست پلک که نازکترین پوست بدن در انسان هست ، با ضامت کمتر از یک میلیمتر ، چربی زیر پوستی ندارد ، با مرور زمان این پوست نازکتر و کشیده میشود.

در پلک پایین اتصال نرم از پلک تحتانی به روی گونه برجسته شده و پف آلود میشود ، حلقه سیاهی دور چشم تشکیل میشود .

از آنجاییکه استفاده مناسب بوتاکس در دور چشم رابطه نزدیکی با آناتومی صورت و ویژگیها ی هر فرد دارد ، ارزیابی هر بیمار به طور مجزا بسیار ضروری است .

ارزیابی مناسب هر بیمار شامل ، آموزش بیمار و صحبت با بیمار در مورد توقعات بیمار ، سابقه پزشکی بیمار ، معاینه فیزیکی دور چشم بیمار و منطقه ای که میخواهد تحت درمان قرار بگیرد ، حائز اهمیت است.

صحبت با بیمار باید در مورد علائم خشکی چشم و نیاز مبرم به پیگیری بیمار و عوارض جانبی احتمالی دارو و توقعات بیمار میباشد.

بررسی کامل پزشکی بیمار از جمله ، تجربه قبلی جوانسازی  ، جراحی های دیگر که ممکن است تصمیم برای تزریق راتحت تاثیر قرار بدهد باید مورد بررسی قرار بگیرد.

بعضی از بیماران نه فقط نیاز به تزریق بوتاکس برای جوانسازی میباشند ،ممکن است نیاز به دیگر روشها برای جوانسازی دور چشم داشته باشند.

همه یافته های صورت بیمار از جمله افتادگی پلک و غیرقرینه گی باید قبل از تزریق بوتاکس با بیمار در میان گذاشته شود.

یک عکس دیجیتال باید قبل و بعد از هرگونه تزریق از بیمار گرفته شود.

بررسی کامل عضلات صورت در حالت استراحت و حرکت در ارزیابی میزان حرکت صورت و ارزیابی غیر قرینگی ضروری است.

تزریق بوتاکس در پلک تحتانی کمی دردناک هست . برای حل این مشکل…

https://eyelidcares.com/جوانسازی-دور-چشم-با-بوتاکس/

    ۹۶/۰۶/۲۴

    ۰۰:۲۵


    به اشتراک بگذارید: