تومور مارکرهاى کانسر تخمدان

تست CA125 برای تشخیص زود هنگام سرطان تخمدان تست خیلی خوبی هست اما حساسیت تست زیاد نیست
یعنی در سرطانهای دیگر از قبیل سرطان لوله های رحمی و سرطان ریه و سرطان پستان نیز مثبت میشود
اما طبق اخرین نظریه پزشکی منتشر سال ۲۰۰۳ یک مارکردیگر به نام HE4 معرفی شده است
نکته خائز اهمیت این است که انجام همزمان ازمایش CA125و ازمایش HE4 میتواند بیومارکر دقیقی برای تشخیص سرطان تخمدان باشد که دارای بیشترین میزان حساسیت (٪۷۶٫۴) و اختصاصیت (۹۵%)باشد
انجام این دو ازمایش برای کلیه خانم های که در خانواده انها سابقه سرطان تخمدان وجود دارد و کلیه خانم های بالای ۳۵ سال توصیه می شود

۹۴/۰۵/۲۵

۱۵:۵۰

Last updated on


به اشتراک بگذارید: