تنظیم ارتفاع میز کامپیوتر

عدم تناسب میز کامپیوتر و با ارتفاع نامناسب،یکی از مهمترین علل دردهای عضلانی اسکلتی و سفتی عضلات میباشد.با رعایت کردن چند مورد ساده میتوان بر این دردها غلبه کرد.

ارتفاع صندلی طوری باشد که ساعدها با سطح افق همراستا بوده و مچ ها در وضعیت Neutral باشند.هیچگونه Ulnar deviation در مچ دست ها وجود نداشته باشد.موس کامپیوتر نزدیک تر به Midline باشد.وضعیت اندام تحتانی طوری باشد که پاها در موقعیت دورسی فلکسیون قرار گیرد.

 

۹۳/۱۲/۲۳

۰۰:۰۳

Last updated on


به اشتراک بگذارید: