تشخیص حاملگی خارج رحم


نحوه تشخیص حاملگی خارج رحم
١- با ازمایش خون تیتر بتا در مراکز معتبر، اطمینان حاصل کنید که باردار هستید.
٢- در فاصله ۴٨ ساعت از ازمایش اول، ازمایش تیتر بتای دوم را در همان مرکز اولی انجام دهید.
٣- اگر در هر مرحله، درد شدید سمت تخمدانها داشتید، بلافاصله با بررسی نتایج ازمایش تیتر بتای اول و دوم و یا سونوگرافی ، وضعیت حاملگی خارج رحم را بررسی کنید.
۴- دقت کنید اگر حاملگی خارج رحم زود تشخیص داده شود، که وابسته به تشخیص علایم توسط بیمار و مراجعه سریع به پزشک می باشد، ممکن است با دارو رفع شود یا با جراحی لاپاراسکوپی برطرف شود و گاهی نیاز به جراحی باز و برداشتن لوله رحمی کند. تشخیص دیرهنگام حتی می تواند منجر به مرگ بیمار شود.
۵- در مراحل اولیه،حاملگی خارج رحم ممکن است با سونوگرافی تشخیص داده نشود ولی تغییرات تیتر بتا مشخص کند.

    19/07/28

    19:11


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید