تشخیص بیماریهاى مختلف به وسیله دندانپزشکان

هر چه بیشتر علم پیش می رود رابطه دهان ودندان با بیماریهاى دیگر بیشتر  می شود واین یک ارتباط دو طرفه است هم بیمارى بر دهان وهم دهان بر بیمارى اثر می گذارد ودندان نیز چنین است  این است که از همکاران خواهشمندم در معاینات روتین بسیار دقت کنند. عکس فوق دخترى جوان است که…

هر چه بیشتر علم پیش می رود رابطه دهان ودندان با بیماریهاى دیگر بیشتر  می شود واین یک ارتباط دو طرفه است هم بیمارى بر دهان وهم دهان بر بیمارى اثر می گذارد ودندان نیز چنین است  این است که از همکاران خواهشمندم در معاینات روتین بسیار دقت کنند.

عکس فوق دخترى جوان است که از طرف یکی از همکاران جوان برای کشیدن دندان از یکى از شهر هاى لرستان به من معرفی شد که بعد از معاینه مشکوک شدم وایشان را جهت رادیوگرافی فرستادم که معلوم شد حدسم درست بوده بسیار ناراحت شدم چون نه در لرستان امکان عمل بود نه بعلت مالی می توانست به تهران برود.

خدا کمک کرد استادان بیمارستان بوعلی تهران هم بسیار لطف کردند وایشان دو بار عمل شد و نجات یافت ازهمه پزشکان و پرسنل این مرکز وسایر افراد سپاسگذارم ازهمه همکاران تقاضامندم بیشتر دقت کنند شاید بیمار بعدى به شما مراجعه کند.

    ۹۵/۰۴/۰۸

    ۰۱:۴۰


    به اشتراک بگذارید: