بی حسی به همسر

هیچ چیزی دردناکتر از این نیست که همسر فردی به او بگوید به تو حسی ندارم.

و این کلمه زنگ خطری برای طلاق است

چرا زوج احساس بی میلی و بی حسی به همسرش می کند

هر انسانی  به جنس مخالف خود احساس تمایل می کند به خاطر وجود هورمونهای جنسی و وارد شدن به مرحله بلوغ و ایجاد ارتباط عاطفی.

هر مردی و زن با هورمونهای نرمال به سمت جنس مقابل جذب می شود و تشکیل خانواده می دهد.

ولی چطور احساس عاشقانه به بی حسی تبدیل می شود.

هنگام استرس شدید عصب سمپاتیک تحریک شده مواد محرک بدن تولید می شود و بدن اماده مقابله می شود .بدن درحالت دفاعی قرار می گیرد.

اگر استرس و اضطراب کم باشد عصب پاراسمپاتیک فعال می شود و هورمونهای ریلکس کننده و ارامش دهنده تولید می شود.

ولی استرس مداوم مثل دعواههای طولانی زوج و مسایل اقتصادی و اجتماعی باعث ترشح زیاد هورمنهای تحریک کننده شده و در نتیجه افزایش انها هورمونهای جنسی کاهش یافته و یا تولید نشده درنتیجه میل جنسی کاهش یافته و رابطه سست می شود و یک فاجعه به نام بی حسی رخ می دهد.

برگشت این حس مشکل است ولی امکان پذیر است.

دکتر مهری نجات

 

    ۹۵/۱۲/۲۰

    ۰۰:۵۳

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: