بیماری های سینه

روزی خانمی 45 ساله با با درد در ناحیه سینه ها به صورت دو طرفه مراجعه نمود.در خوانواده آنان هیچ سابقه ای از سرطان سینه وجود نداشت.وی به شدت در مورد سرطان سینه نگران بود و اظهار میداشت که ترشحی زرد رنگ از سینه ها نیز دارد.
بیماریهای خوش خیم پستان از جمله شایع ترین دلیل مراجعات در طب زنان است.آنچه باید به عنوان عوامل خطر نام برده شود اغلب شامل:سن>65 سال (که نیمی از بدخیمی ها را شامل میشود)-نداشتن فرزند یا اولین حاملگی پس از 30 سالگی-یائسگی دیر رس(پس از 55 سالگی)-سابقه خانوادگی سرطان پستان در فامیل درجه 1-وجود بدخیمی های قبلی تخمدان یا روده-الکل-چاقی پس از یائسگی.
توده های پستان یا بدخیمی ها اغلب بی علامتند و توسط بیمار یا معاینه پزشک و یا در ماموگرافی های غربالگری مشخص میشوند. معاینه توسط خود بیمار به بهترین وجه در ضمن حمام کردن میتواند انجام شود و بهتر است در هر ماه در یک زمان خاص (10-7 روز پس از شروع قاعدگی) انجام شود.خانمهای یائسه میتوانند یک روز خاص تقویمی مثلا” بیستم هر ماه این کاررا انجام دهند.
ماموگرافی بهترین روش تصویر برداری پستان است و میتواند توده های مخفی را دو سال زودتر از مشخص شدن آنها در معاینه آشکار سازد.در خانمی با خطر متوسط سرطان سینه شروع ماموگرافی از 40 سالگی سالانه تا 75 سالگی و بعد هر 3-2 سال است. درخانمهایی با خطر بالا (سابقه فامیلی سرطان سینه) غربالگری ها باید 10-5 سال زودتر از سن شخص مبتلا شروع شود-پس خانمی که خواهرش در سن 35 سالگی مبتلا به سرطان سینه شده بود باید از 25 سالکی شروع به انجام غربالگری نماید.-همچنین نیز استفاده کند تا احتمال ابتلای وی به سرطان سینه BRCA1 ,BRCA2این شخص بهتر است تا غیر از ماموگرافی از شناسایی دوژن معلوم شود .بدینوسیله میتوان اقدامات پیشگیرانه را برای وی به عمل آورد.
می توان در توده های قابل لمس – یافته های مشکوک در سونوگرافی – یا توده در خانمهای زیر 30 سال یا شیرده یا باردار از سونوگرافی استفاده کرد.سونو در پستانهای بزرگ پر از چربی مناسب نیست.در صورتی که توده یافت شده کیستیک(پر از مایع) آسپیراسیون سوزنی) از ماهیت آن مطلع شد.)FNAباشد میتوان با
اما در مورد بیمارمان درد سینه ها از چیست؟ آیا ترشح مایع زرد از سینه ها مشکلی دارد؟ به این سوالات در قسمت دوم پاسخ میگوییم

۹۳/۰۹/۰۶

۲۰:۳۸

Last updated on


به اشتراک بگذارید: