پزشکان متخصص تهران و ایران

خون و سرطان بالغین (هماتولوژی و آنکولوژی) [۸]


 

پزشکانی که اسامی آنان را در این صفحه مشاهده می فرمایید متخصصان بیماری های خون و سرطان بالغین (هماتولوژی و آنکولوژی) می باشند که عضو داک تاپ هستند. سرطان شناسی یا آنکولوژی شاخه ای از تخصص های پزشکی است که در مورد تومورها و سرطان مطالعه می کند ،تشخیص سرطان ،اندازه گیری و نمونه برداری و تصویربرداری های مختلف از تومورها و معالجه شامل عمل جراحی ،شیمی درمانی و… و همچنین پیگیری وضعیت بیمار بعد از درمان بر عهده متخصصان این حوزه می باشد.
خون شناسی یا هماتولوژی نیز به مطالعه ی یاخته های خونی، انعقادخون و فرایند خون سازی می پردازد و به تشخیص و درمان بیماری های خون می پردازد.

 

لینک پزشکان متخصص و فوق تخصص خون و سرطان ( هماتولوژی و آنکولوژی ) عضو داک تاپ

 

۹۳/۰۴/۲۳

۱۲:۰۲


بروزرسانی در


به اشتراک بگذارید