بیماری لثه

بیماری لثه

سلام آیا میدانید چنانچه از وسایل غذایی مشترک برای خود و فرزندانتان استفاده کنید ممکن است بیماری لثه از شما به فرزندتان سرایت کند

سلام آیا میدانید

چنانچه از وسایل غذایی مشترک برای خود و فرزندانتان استفاده کنید ممکن است بیماری لثه از شما به فرزندتان سرایت کند

    ۹۶/۰۹/۰۶

    ۰۹:۳۰


    به اشتراک بگذارید: