بیماریهای نوزادان و اطفال و کودکان[۳۹]

پزشکانی که اسامی آنان را در این صفحه مشاهده می فرمایید متخصصان در زمینه ی بیماریهای نوزادان می باشند که عضو داک تاپ هستند. تخصص نوزادان شامل رشته های  فوق تخصص آی سی یو کودکان، فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان، فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان، فوق تخصص روانپزشکی کودکان، فوق تخصص غدد،…

پزشکانی که اسامی آنان را در این صفحه مشاهده می فرمایید متخصصان در زمینه ی بیماریهای نوزادان می باشند که عضو داک تاپ هستند.

تخصص نوزادان شامل رشته های  فوق تخصص آی سی یو کودکان، فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان، فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان، فوق تخصص روانپزشکی کودکان، فوق تخصص غدد، رشد و متابولسیم کودکان، فوق تخصص کلیه کودکان، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان، متخصص کودکان، فوق تخصص آرتوپلاستی کودکان، فوق تخصص ارتوپدی کودکان، فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان، فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان، فوق تخصص عفونی کودکان، فوق تخصص قلب کودکان، فوق تخصص گوارش و کبد کودکان و فوق تخصص نوزادان می باشد.
چنانچه شما هم پزشک هستید، جهت افزودن نام خود به این لیست عضو داک تاپ شوید:

Untitled-1

 

کانال زنان و زایمان
برای عضویت در کانال زنان و زایمان داک تاپ کلیک کنید


تصویر پروفایلنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیشهرهاتخصصامتیاز داک تاپمقالاتسوالات و نظراتپاسخ هامطالب ارسالی
دکتر بهروزمقدادی دکتر بهروزمقدادی متخصصتهرانبیماریهای کودکان22771923 1
دکتر صدیقه جهانشاهی فرد دکتر صدیقه جهانشاهی فرد فوق تخصص-متخصصارومیهبیماریهای کودکان-بیماریهای نوزادان134135214 2
دکتر سید محسن بهاالدینی دکتر سید محسن بهاالدینی فوق تخصصتهرانبیماریهای نوزادان11306126 0
دکتر کبیر شریفی دکتر کبیر شریفی فوق تخصصتهران-کاشانبیماریهای کودکان-گوارش و کبد300148 0
دکتر داود مطهری زاد دکتر داود مطهری زاد فوق تخصصتهران-کاشانبیماریهای کودکان-گوارش و کبد290138 0
دکتر وحید بکرانی دکتر وحید بکرانی متخصصتهران-تولم شهربیماریهای کودکان18281 0
دکتر حسن اسمعیلی(اسماعیلی) دکتر حسن اسمعیلی(اسماعیلی) فوق تخصصگرگانبیماریهای قلب اطفال-بیماریهای کودکان14320 0
دکتر بهنام مقدادی دکتر بهنام مقدادی متخصصتهرانبیماریهای کودکان13073 0
دکتر مرتضی رضوانی دکتر مرتضی رضوانی فوق تخصصتهرانبیماریهای اعصاب اطفال120120 0
دکتر کریم دلاوری دکتر کریم دلاوری متخصصشیرازبیماریهای کودکان12180 0
دکتر اسماعیل نمکی خلجان دکتر اسماعیل نمکی خلجان متخصصاهربیماریهای کودکان9090 0
دکتر امیر محمد آرمانیان دکتر امیر محمد آرمانیان فوق تخصصاصفهانبیماریهای نوزادان6060 0
دکتر مرتضی جلالی فخر دکتر مرتضی جلالی فخر فوق تخصصسنندجبیماریهای کلیه اطفال-بیماریهای کودکان-کلیه5050 0
دکتر رامانقشی زادیان دکتر رامانقشی زادیان فوق تخصصسنندجبیماریهای کلیه اطفال-بیماریهای کودکان-کلیه5050 0
دکتر علی خواجه دکتر علی خواجه فوق تخصصزاهداناعصاب اطفال4040 0
دکتر فایزه شریفی قزوینی دکتر فایزه شریفی قزوینی متخصصاصفهانبیماریهای کودکان4040 0
دکتر سعیدرضا لطفی دکتر سعیدرضا لطفی متخصصمشهدبیماریهای کودکان4040 0
دکتر میتراابراهیمی سیاقی دکتر میتراابراهیمی سیاقی متخصصتهرانبیماریهای کودکان4040 0
دکتر خدیجه ظریفی دکتر خدیجه ظریفی متخصصشیرازبیماریهای کودکان3030 0
دکتر مرتضی یعقوبی دکتر مرتضی یعقوبی فوق تخصصمشهدبیماریهای کودکان2020 0
دکتر مسعود زمانی دکتر مسعود زمانی متخصصپارس آبادبیماریهای کودکان2020 0
دکتر فرهادمهجوریان قمی دکتر فرهادمهجوریان قمی متخصصقمبیماریهای کودکان1010 0
دکتر محسن جوادزاده دکتر محسن جوادزاده فوق تخصصتهرانبیماریهای اعصاب اطفال1010 0
دکتر بابک بیگی دکتر بابک بیگی فوق تخصصشهریار - اندیشهبیماریهای نوزادان1010 0
دکتر ارمین خالق جو دکتر ارمین خالق جو متخصصآبادانبیماریهای کودکان1010 0
دکتر داریوش سلطانی دکتر داریوش سلطانی متخصصگلپایگانبیماریهای کودکان1010 0
دکتر علی شهابی نِژاد دکتر علی شهابی نِژاد متخصصکرمانبیماریهای کودکان1010 0
دکتر فاطمه اقبالیان دکتر فاطمه اقبالیان فوق تخصصهمدانبیماریهای کودکان1010 0
دکتر محمد علی فلاح زاده دکتر محمد علی فلاح زاده متخصصابرکوهبیماریهای کودکان1010 0
دکتر رضا  مهدیان جویباری دکتر رضا مهدیان جویباری فوق تخصصزاهدانبیماریهای کودکان-بیماریهای نوزادان1010 0
دکتر مازیار زینلی دکتر مازیار زینلی متخصصتهرانبیماریهای کودکان1010 0
دکتر مرتضی جلالی فخر دکتر مرتضی جلالی فخر متخصصتهرانبیماریهای کودکان1010 0
دکتر محمدحسین سپهریان دکتر محمدحسین سپهریان فوق تخصصتهرانبیماریهای نوزادان1010 0
دکتر سید مازیار مرتضوی دکتر سید مازیار مرتضوی فوق تخصصتهرانبیماریهای نوزادان1010 0
دکتر علی فرجی دکتر علی فرجی متخصصتهرانبیماریهای کودکان1010 0
دکتر محمد شکرانی دکتر محمد شکرانی متخصصدورودبیماریهای کودکان0000 0
دکتر امیر بهاری بندری دکتر امیر بهاری بندری متخصصآملبیماریهای کودکان0000 0
دکتر احمد قيصري دکتر احمد قيصري متخصصباغملکبیماریهای کودکان0000 0
دکتر علیرضا شیخ حسینی دکتر علیرضا شیخ حسینی متخصصکرمانبیماریهای کودکان-بیماریهای نوزادان0000 0
دکتر سيدمحمدسعيد نوربخش دکتر سيدمحمدسعيد نوربخش متخصصتهرانبیماریهای کودکان0000 0
دکتر بابک خطی دکتر بابک خطی متخصصرشتبیماریهای کودکان0000 0
دکتر محمد کیان راد دکتر محمد کیان راد متخصصتهرانبیماریهای کودکان0000 0
دکتر رضا عباسي دکتر رضا عباسي متخصصچنارانبیماریهای کودکان0000 0
دکتر محمد رضا قاسم زاده دکتر محمد رضا قاسم زاده متخصصکرجبیماریهای کودکان0000 0
دکتر بهاره سروستانی دکتر بهاره سروستانی متخصصشیرازبیماریهای کودکان0000 0
دکتر مریم رحمتیان دکتر مریم رحمتیان متخصصاهربیماریهای کودکان0000 0
دکتر حسین شیری دکتر حسین شیری متخصصاهربیماریهای کودکان0000 0
دکتر سمیه نامجو دکتر سمیه نامجو متخصصشیرازبیماریهای کودکان0000 0
دکتر شیوا شایسته فر دکتر شیوا شایسته فر متخصصکرجبیماریهای کودکان0000 0


به اشتراک بگذارید: