بیضه نزول نیافته


در طول دوران جنینی بیضه ها نزدیک کلیه ساخته میشوند و به تدریج تا زمان تولد نزول پیدا میکنند و در جای طبیعی خود قرار میگیرند .

در برخی نوزادان پسر این نزول بطور طبیعی رخ نمیدهد و یک یا هر دو بیضه در موقع تولد در کیسه بیضه دیده نمیشوند.

حتما بدو تولد با معاینه پزشک از وضعیت بیضه ها مطمئن شوید .

در صورت عدم وجود بیضه ها در جای طبیعی خود  هنوز هم احتمال نزول تا سن سه ماهگی وجود خواهد داشت.

بعد از شش ماهگی تقریبا دیگر شانس نزول خودبخود بیضه ها وجود ندارد .  و باید با جراحی حتی المقدور بیضه به محل طبیعی خود آورده شود .

در غیر این صورت بافت بیضه آسیب خواهد دید و ساخت اسپرم مختل خواهد شد.  و در سنین بالاتر بیضه نزول نیافته در معرض بدخیمی خواهد بود.

    17/08/12

    11:59


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید