بهداشت دهان


شستشوى دهان با آب نمک به چند دلیل مفید است.آب نمک به طور موقت pH دهان را افزایش می دهد.ایجاد یک محیط قلیایی براىجلوگیرى از رشد باکترى ها مفید است.

آب نمک با تغییر فشار اُسمزى و تخریب غشاى باکترى خاصیت میکروب کُشى دارد و نیز به علت خاصیت ایزوتونیک آن ،معمولا ٢۴ ساعتبعد از جراحى هاى دندانى ،به عنوان دهانشویه ى التیام بخش توصیه مى شود.

به آسانى مى توانید دهان شویه آب نمک را با اضافه کردن ½ قاشق چای خوری نمک به یک فنجان آب گرم، تهیه کنید.

    19/09/25

    15:04


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید