بررسی زوج نابارور (۲)– بررسی مرد نازا

دکتر زهره لواسانی، عضو هیأت علمی دانشگاه، بررسی مرد نازا تاریخچه، معاینه فیزیکی، S/A ،H/A کانسر تستیس، استئوپروز، استئوپنی، ژنتیک و اختلالات هورمونی تاریخچه مالفورماسیون مادرزادی ژنیتالیا کریپتورکیدیسم، بلوغ دیررس، هرنی رانی به‏خصوص در دوران کودکی (سبب اثر تخریبی وازادفران) تاریخچه اورکیت، اوریون به خصوص در بزرگسالی، STD، جراحی ادراری – تناسلی، دستکاری یا تروما…

دکتر زهره لواسانی، عضو هیأت علمی دانشگاه،

بررسی مرد نازا

 • تاریخچه، معاینه فیزیکی، S/A ،H/A
 • کانسر تستیس، استئوپروز، استئوپنی، ژنتیک و اختلالات هورمونی
 • تاریخچه مالفورماسیون مادرزادی ژنیتالیا
 • کریپتورکیدیسم، بلوغ دیررس، هرنی رانی به‏خصوص در دوران کودکی (سبب اثر تخریبی وازادفران)
 • تاریخچه اورکیت، اوریون به خصوص در بزرگسالی، STD، جراحی ادراری – تناسلی، دستکاری یا تروما
 • علایم ناحیه ادراری تناسلی، ارکتایل و عملکرد eja بسته به عملکرد ارگان باید بررسی شود.
 • سندرم یانگ، کارتاژنز، cf، گنادوتوکسین‌ها، الکل، داروها و توکسین‌های شغلی و محیطی: سایر مواد شیمیایی، گرما
 • معاینه فیزیکی: خصوصیات ثانویه جنسی، ژنیتالیا، محل مئاتوس و لمس بیضه‌ها برای سایز و قوام
 • کانسر تستیس در بین مردان نازا بیشتر است. ۳- – ۱۲ cc
 • تستیس کوچک! هایپوگنادیسم
 • CFTR !CBAVD را باید بررسی کرد.
 • حضور vase سیست‌ها و ندولاریتی اپیدیدیم! مادرزادی با تغییرات التهایی یا انسداد
 • اسپرماتیک کورد باید به صورت ایستاده بررسی شود.

 

واریکوسل

 • I: لمس فقط با مانور و السالوا
 • II: لمس بدون مانور و السالوا
 • III: کاملاً دیده می‌شود  

 

 • بررسی آزمایشگاهی
 • معاینه رکتوم با انگشت؛ کیست سمینال وزیکل و آدنوم پروستات و نئوپلازی
 • اولین قدم: آزمایش منی (S/A)؛ غیرطبیعی باشد؛ باید یک ماه بعد تکرار شود.
 • ۲-۷ روز عدم نزدیکی و سپس جمع‏آوری نمونه در کاندوم مخصوص
 • Aspermia: (عدم وجود مایع منی) Ejaculation Retrograde یا Anejaculation به دلیل روانی و عصبی
 • ادرار پس از ارگاسم را بررسی می‏کنیم؛ آلکالینزه‏کردن ادرار و ارزیابی کیفیت اسپرم
 • PH، غلظت اسپرم، حیات، حرکت، مورفولوژی، حجمحجم مایع منی

 

 • ترشحات غدد فرعی مرد، غدد سمینال وزیکل، پروستات
 • حجم کم مایع منی؛ با نبود یا انسداد غدد سمینال وزیکل یا مجاری eja در پروستات یا نقص در آندروژن یا جمع‌آوری مرتبط است.
 • حجم زیاد: ترشحات زیاد در التهاب غدد فرعی یا ارگان فرعی است.
 • PH<7 حجم کم و آزوسپرمی، انسداد یا CBAVD است.
 • تعداد کلی اسپرماتوزا در هر انزال و غلظت اسپرم برای تصمیم زمان حاملگی و میزان حاملگی مهم است.
 • زیر ۵ میلیون! severe oligo است. آزواسپرمیا: انسدادی یا غیر انسدادی

 

 • آزواسپرمیا به وسیله نبود اسپرماتوزآ مشخص می‌شود.
 • نبود غدد سمینال وزیکل! آژنزی یا دیس‎فانکشن
 • حرکت اسپرم؛ پیشرونده، بدون پیشرفت، بدون حرکت
 • آنومالی‌های ساختاری معمولاً در بیشتر از یک قسمت اسپرماتوزوآ (سر، گردن، قسمت میانی و دم است) دیده می‌شود.
 • اسپرماتوژنز مختل یا پاتولوژی‌های اپی‏دیدیم، سبب ازدیاد اسپرم‌های غیرطبیعی می‌شود که DNA طبیعی هم دارند.
 • سلول‌های غیرطبیعی، نشانگر اختلال و پاتولوژی مجاری efferent است.
 • التهاب! اختلال در حرکت اسپرم و DNA integrity بر اثر استرس اکسیداتیو ml/106<round cell
 • رنگ آمیزی خاص! فعالیت پراکسیداز! r.cell لوکوسیت‌های زیاد در مایع انزال! التهاب یا عفونت
 • تمام مردان، حتی زیر ۵۰%، می‏توانند فرتایل باشند.
 • این معیارها کمک می‏کند تا چه ارزیابی‌های بیشتری را برای بهبود باروری زوج انجام دهیم.
 • آنتی اسپرم AutoAb ASA مشکوک است.
 • تاریخچه اورولوژی: فتق یا جراحی بیضه، ترومای Testis، عفونت ژنیتالیا یا وازکتومی
 • ASA در بین مردان نازا شایع است.
 • نازایی اتوایمیون: کنتراورشیال است و تعیین ASA نامشخص است.
 • آسیب بالای DNA و fragmentation که در طی اسپرماتوژنز رخ می‌دهد، در بیماران با سمن poor شایع است. البته در SA نرمال هم دیده می‌شود.
 • فرگمانتاسیون DNA این معیار در IUI مهم است، ولی معلوم نیست در نتایج IVF و ICSI هم ارزش داشته باشد.

 

 • سونوگرافی میان اسکروتوم؛ (TSS) سونوگرافی اسکروتوم، اینگوینال، واریکوسل و توده تستیس یا ترانس رکتالی برای ارزیابی پروستات و مجرای انزال و ضایعات این مناطق مثل ضایعات سیستیک یا انسدادی
 • اگر آنالیز منی (سمن) غیرطبیعی باشد، باید بررسی هیپوتالاموس، هیپوفیز، FSH ،TT در تمام اولیگواسپرمی‏ها انجام شود.
 • LH ،prolactin، TSH در صورتی که اندیکاسیون داشته باشد.
 • LH، FSH زیر۲(هایپو-هایپو): کالمن، هموکروماتوز، هایپرپرولاکتینوما غلظت پایین SA،
 • $TT H 8<FSH ,LH
 • 11 درصد موارد آزواسپرمی می‏تواند به دلیل non-mosaic KF و ۵/. درصد هم به دلیل KF mosaic باشد.

 

 • تست‌های ژنتیک: اگر TF داریم بررسی chy از نظر حذف‌های کوچک، آنالیز کاریوتایپ کلاین فلتر، جابجایی رابرتسونیون (مواردی که شامل PGA می‎شود).
 • CF یک بیماری اتوزوم مغلوب در مردان شمال اروپا
 • فیبروز مجرا قابل لمس است – آنومالی یا آژنری کلیوی در ۱۰% CBAVD دیده می‏شود.
 • CBAVD:50% هتروزیگوت
 • در بازوی کوچک کروموزوم y؛ شامل SRy
 • در بازوی بلند کروموزم y؛ ژن‌های اسپرماتوژنز
 • میکرودلسیون کروموزم y:AZFc, AZFb, AZFa در ۷%
 • AZFc:60% موارد ! اولیگواسپرمی و آزواسپرمی
 • AZFa, b: کاملاً آزواسپرم
 • AZFa: در سندرم سرتولی – سل تنها
 • AZFb: توقف اسپروماتوژنز در مرحله primary. 
 • در این افراد می‏توان با TESE اسپرم به‏دست آورد.

 

منبع: فصل ۳۵- کتاب ART، شوهام

ترجمه: دکتر زهره لواسانی، جراح و متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ فوق‏تخصصی نازایی، عضو هیأت علمی دانشگاه– تیر ۱۳۹۵

  ۹۵/۰۴/۰۳

  ۱۱:۵۴


  به اشتراک بگذارید: