بارداری و شغل


امروزه میزان زنان شاغل نسبت به دهه های قبل خیلی زیاد شده بنابراین میزان زنان شاغل باردار نیز بیشتر شده است. این موضوع توجه جدی کارفرمایان و همچنین خانمهای شاغل را می طلبد. حاملگی حق طبیعی زن است بنابراین هیچ کارفرمایی حق ندارد باردار نشدن را شرط ادامه شغل برای خانم شاغل قرار دهد.

اما تاثیر بارداری و شغل بر هم چیست؟ در اینجا دو سوال اساسی مطرح میشود. ۱- خطرات محیط کار برای این شاغل باردار چه مواردی هستند؟ ۲- بارداری در تناسب این فرد با کار چه تغییری میدهد؟

این مقاله مروری شامل قسمتهای مختلفی از جمله تعریف اصطلاحات، اهمیت توجه به موضوع بارداری زنان شاغل، خطرات محیط کار برای زنان باردار شاغل، تغییر تناسب شاغل با کار حین بارداری، برخی ملاحظات خاص، تجویزهای متخصص طب کار حین بارداری، شیردهی و مشکلات پس از زایمان می باشد.

خطرات محیط کار برای زنان باردار شاغل همان مواردی هستند که برای سلامتی مادر یا جنین او مضرند. این خطرات شامل خطرات فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک، سایکولوژیک و ارگونومیک هستند. بارداری در تناسب زن شاغل با کار نیز تغییراتی ایجاد میکند. بعد از زایمان هم توجه به مادر شاغل لازم است.

پس از شناسایی خطرات در محیط کار میتوان روشهای کنترلی مناسبی را به کار گرفت. کنترل این مخاطرات، واکسیناسیونها و توصیه های پس از تماس از وظایف متخصص طب کار میباشد. شرح این موارد را در فایل کامل مقاله در سایت www.karvasalamat.ir میتوانید بخوانید.

 

    16/04/15

    18:28


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید