بارداری هفته بهفته هفته ٩و١٠

هفته ۹٫

طول جنسن ۲۲ تا ۳۰ میلیمتر است وزن تقریبا ۴گرم صورت مادر گرد میشود و گاهی جوش در میاورد در این هفته چشمهای جنین رشد میابد قفسه سینه پهن و صاف میشود اندامها رشد میکنند دستها سریعتر رشد میکنند

هفته ۱۰.

رویان شروع بمکیدن انگشت میکند مغز رشد میکند

بخش دمی جنین حذف میشودو تکامل نورونها سلولهای عصبی اغاز میشود

درمادر؛نوسانات روحی غیر عادی نیست

افزایش وزن واقعی گواتر خفیف و نرم شدن لثه ها در مادر اتفاق میافتد

در جنین مرکر بیضه ها تستوسترون ترشح میشودناهنجاریهای دستگاه تناسلی در هفته ۱۰ است

در کشور های سازماندهی شدهنحوه زایمان تعیین میشودزایمان طبیعی با ماما وزمانیکه مداخله لازم است با مداخله پزشک صورت میگیرد

اتاق زایمان شبیه خانه طراحی شده و راحت است و مادر در حالت راحت وحالت چمباتمه زدن حرکات رو بجلو و عقب درد مادر راتسکین میدهد

    ۹۴/۰۸/۲۷

    ۱۷:۴۵

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: