بارداری هفته۲۲و ۲۳ و۲۴

هفته۲۲٫

طول جنین ۱۹سانت و وزنش ۳۵۰ گرم ناخنها تکوین و جنین میتواند صورت خود را لمس کندو حرکت دهد

سقط جنین:۲۰درصد کل حاملگیها بسقط می انجامد سقط راه طبیعی نجات بدن از حاملگی نادرست است

نشانگان سقط:خونریزی:با پزشک تماس و ویزیت شوید بخوابید و پاها را بالا بگیرید. در نارسایی دهانه رحم :بطور طبیعی نا پایان حاملگی دهانه رحم باز نمیشود و توسط موکوس پوشیده میشوداگر در ماه سوم یا جهارم باز شودو کیسه های جنینی بیرون بزندمیتوان در زمان تشخیصبا سرکلاژ یا بخیه کردن دهانه رحم ان را درمان کردو برداشتن ان را تا یک هفته بزایمان نگه داشت

حاملگی نابجا:کاشت جنین در جایی غیر از رحم ومعمولا لوله های رحمی نابجا گفته میشود که باعث پارگی لوله و خونریزی داخل شکم میشود و گاهی قبل از اینکه علایم بارداری رخ دهد اتفاق میافتد و باید با جراحی خون و حاملگی نابجا را خارج کرد  درد شکم وخونریزی داخلی تهوع و درد شانه از علایم حاملگی خارج از رحم میباشد

جفت سر راهی:۱ بر ۲۰۰ حاملگی حاوی کفت سر راهی میباشد جایگاه جفت بدهانه رحم نزدیکتر از ۵سانت است و انواع مخنلف بر اساس فاصله جفت با دهانه رحم است وقتی کامل روی دهانه رحم توسط جفت پوشیده شود جفت نابجای کامل گفته میشود نشانه ها خونریزی است و تشخیص با سونو گرافبچی است

سونو گرافی

جفت سر راهی به علت خونریزیهای شدید مخاطره امیز برای بارداری است و از مسایل خطرناک زمان بار داری است

هفته۲۳٫

انقباضات براکستون هیکس است که از همینروزها شروع میشود و جنین نیز این انقباضات را متوجه میشود بلع مایع امنیوتیک میتواند در کودک سکسکه ایجاد کند

قند را از مایع امنیوتیک جنین از طریق بلع بدست مبیاورد و این بصورت مکمل غذایی است و بلع مایع امنیوتیک ایجاد ادرار در جنین میکند

نوک پستان :اشکال مختلف دارد  موارد فرورفته رابا پوشش نوک پستانها با کشییدن نوک پستان به بیرون و دوشیدن میتوان بیرون کشید اعتماد بنفس در شیر دادن بخش اصلی ان است

غدد مونتگومری:برجستگیهای اطراف هاله سینه است که مواد انتی باکتریال ترشح میکندکمک به امادگی نوک سینه برای شیر دهی میکند

این ترشحات همراه ترشحات نوک سینه انرا مرطوب  نگه میدارددر افرادیکه نوک سینه های تخت دارنداماده کردن سینه از زمان بارداری شروع کرد

در دوران بارداری تغییرات اندام پر مادر از قبیل افزایش قوس کمر ودرد کمر مشکلات مثانه درد و خستگی عمومی که از هفته ۲۴ اغاز میشود .      صورت جنین در ۲۴ هفتگی کامل است      مقاربت در زمان بارداری:در سه ماهه دوم گاها لذت بخش تر است و از طریق ورزش داد ن به ناحیه واژن  و عضلات کف لگن انعطاف پذیری ان بیشتر میشود

هفته ۲۳ و ۲۴ در قالب یک متن فرستاده شد

    ۹۴/۰۹/۱۹

    ۱۰:۴۸

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: