ایمپلنت

گونه ی دیگر دندانهای مصنوعی (پل) یا پروتز های ثابت هستند. پلها که بریج هم نامیده میشوند بر روی دندانهای دو طرف دندان کشیده شده مینشینند. این دندانها تراش خورده و روکش میشوند و دندان جایگزین به روکشها وصل هستند.این پرونزها زیبا و راحت هستند و کارایی بالایی دارند. ولی چنانچه بهداشت رعایت نشود از…

گونه ی دیگر دندانهای مصنوعی (پل) یا پروتز های ثابت هستند. پلها که بریج هم نامیده میشوند بر روی دندانهای دو طرف دندان کشیده شده مینشینند. این دندانها تراش خورده و روکش میشوند و دندان جایگزین به روکشها وصل هستند.این پرونزها زیبا و راحت هستند و کارایی بالایی دارند. ولی چنانچه بهداشت رعایت نشود از ناحیه ی لبه ی روکشها پوسیدگی ایجاد شده و باعث از دست رفتن دندان پایه و شکست پروتز میشود…….ادامه دارد.

۹۴/۰۳/۳۱

۱۷:۲۹


به اشتراک بگذارید: