ایمپلنت دندان

ایمپلنت دندان یا کاشت دندان بهترین درمان جایگزین نمودن دندان از دست رفته است . شرط موفقیت در این درمان انجام آن توسط دندانپزشک متخصص و مسلط به دانش ایمپلنت میباشد .

    ۹۷/۰۳/۱۳

    ۰۷:۴۵

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: