ایمپلنت دندان


ایمپلنت دندان یا کاشت دندان بهترین درمان جایگزین نمودن دندان از دست رفته است . شرط موفقیت در این درمان انجام آن توسط دندانپزشک متخصص و مسلط به دانش ایمپلنت میباشد .

    ۹۷/۰۳/۱۳

    ۰۷:۴۵


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید