ایمپلنتهای دندانی

ایمپلنتها و پرونزهای متکی به آنها از دسته ی پروتزهای ثابت هستند که میتوانند جایگزین خوبی برای دندانهای از دسته رفته باشند.این پروتزها چه بصورت تک دندانی چه گروهی همه ى نیازهای جویدن ، زیبایی و باز سازی سیستم ماهیچه- اسکلتی دهان را تامین میکند.تحلیل استخوان و بافت لثه که پس از کشیدن دندانها پیش…

ایمپلنتها و پرونزهای متکی به آنها از دسته ی پروتزهای ثابت هستند که میتوانند جایگزین خوبی برای دندانهای از دسته رفته باشند.این پروتزها چه بصورت تک دندانی چه گروهی همه ى نیازهای جویدن ، زیبایی و باز سازی سیستم ماهیچه- اسکلتی دهان را تامین میکند.تحلیل استخوان و بافت لثه که پس از کشیدن دندانها پیش میإید با گذاشتن ایمپلنت متوقف شده و همچون دندانهای طبیعی در شرایط بهداشتی خوب میتواند کارایی خوبی داشته باشد.                                     نتیجه گیرى: در مقایسه با پروتزهای متحرک که حجیم و نازیبا هستند و در دهان حرکت دارند و تحلیل لثه شدید و گیر غذایی دارند، ودر مقایسه با پلها که دندانهای سالم تراش میخورند و بر روی آنها روکش سوار میشود و تحلیل استخوان در ناحیه ی بى دندان همچنان ادامه دارد، ایمپلنتها هم دندان از دست رفته را با کارایی بالا جایگزین میکند و هم از تحلیل واز دست رفتن استخوان فک پیشگیری میکند.

۹۴/۰۴/۰۳

۱۷:۳۹


به اشتراک بگذارید: