اگر شما دیابت دارید


اگر شما دیابت دارید، احتمال ابتلا به بیماری‌های عروق کرنری در شما نسبت به افراد دیگر بیشتر است. دیابت باعث افزایش سطح گلوکز در خون می‌شود که می‌تواند بر دیواره‌های عروق تاثیرگذاشته و منجر به تجمع و انباشتگی چربی در آنها شود. اگر چربی در عروق کرنری (عروقی که خون حامل اکسیژن را به قلب می‌رسانند) شما انباشته شود شما به بیماری‌های عروق کرنری مبتلا خواهید شد که می‌تواند باعث حمله قلبی و آنژین شود.
دیابت ارتباط مستقیم با موارد زیر دارد:

 • اضافه وزن و چاقی
 • عدم فعالیت فیزیکی
 • سابقه دیابت در افراد خانواده

  ۹۸/۰۳/۱۲

  ۱۱:۲۹


  بروزرسانی در


  به اشتراک بگذارید