اپی کوندیلیت

اپی کوندیلیت خارجی یا ارنج تنیس بازان یکی از علل مهم درد ناحیه ارنج میباشد.درد این ناحیه میتواند در مناطق دیستال یا پروگزیمال انتشار پیدا کند.

اولین عضله درگیر ECRB میباشد.در این بیماری معمولا تورم نادر است و انتشار درد به بالا و پایین محتمل میباشد.

درمان در این بیماری بصورت زیر خلاصه میشود:

استراحت نسبی،پرهیز از فعالیتهای تکراری،انواع تزریق با کورتون یا پرولوتراپی،اصلاح وضعیت ضربه زدن در ورزشکاران،استفاده از اسپلینتهای مناسب.

در موارد مقاوم به درمان،بررسی سایر علل با نوار عصب و انجام تصویربرداری از ارنج توصیه میشود.

تزریق بوتاکس در عضلهEDC انگشتان سوم و چهارم در موارد مقاوم به درمان توصیه شده است.

۹۳/۱۲/۲۶

۱۶:۰۲

Last updated on


به اشتراک بگذارید: