انزال زودهنگامی که اختلال انزال زودرس نیست


تعریف درست انزال زودرس در مردان از این قرار است که فرد همیشه یا تقریبا همیشه(۷۵درصد موارد) انزالهایش در خلال فعالیت جنسی با پارتنر در حدود یک دقیقه صورت می گیرد و این مشکل حداقل بمدت ۶ماه وجود داشته باشد و باعث آشفتگی بارز بالینی فرد شود.
انزال زودرس می تواند مادام العمر یا اکتسابی، موقعیتی یا همیشگی باشد.

گاهی اوقات در مراجعه فرد از انزالی زود هنگامی شکایت دارد که طبیعی است و به اشتباه #انزال_زودرس تلقی می شود، این تعریف شامل دو گروهی است که شرح آن در ذیل آورده شده است ؛

۱-موقعیتهایی که منجر به برانگیختگی نامتناسب فرد میشود، بطور مثال؛ پرهیز از انجام #رابطه_جنسی به مدت طولانی، تهییج جنسی زیاد، داشتن رابطه جنسی با پارتنری جدید، پارتنر نامناسب یا پارتنری که به جهت جنسی جذاب نیست و فرد می خواهد سریعتر رابطه به پایان برسد.
در این مواقع زمان انزال هرگز به صورت مداوم سریع نبوده ولی بصورت تصادفی و موقعیتی انزال سریع روی می دهد.

۲- مردانی که از #انزال_زودرس شکایت دارند اما زمان طبیعی انزال آنها بین ۳الی ۶ دقیقه است.این مردان دچار اشتغال ذهنی از احساس کوتاهی انزال هستند، در حالیکه درک آنها از اختلال #زود_انزالی اشتباه است.در این افراد معمولا کنترل روی انزال پایین است.

⛔اگر چه دو مورد ذکر شده جزء تعریف رسمی اختلال زودانزالی جای نمی گیرد، اما در صورتیکه خود فرد یا پارتنرش تمایل به طولانی تر شدن زمان دخول و کنترل بیشتر روی زمان انزال داشته باشند، می توان توسط دارو و رفتار درمانی تا حدی به این مساله کمک کرد.

    19/04/11

    12:02


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید