اندومتریوز چیست؟


اندومتریوز چیست؟

کاشته شدن بافت دیواره ی داخلی رحم (اندومتر) در مناطق غیر طبیعی میتواند بدلیل جریان ِبرگشتی ِخون ِقاعدگی ،از طریق لوله های رَحِمی به داخل شکم و حفره ی لگن اتفاق بیفتد‌.

این تئوری قطعی نیست زیرا این اتفاق در همه ی خانمها می افتد ولی همه مبتلا به اندومتریوز نمی شوند.

وجود سلولهای چند خاصیتی(مولتی پتانسیل)در لگن

این سلولها میتوانند به بافت اندومتر تبدیل شده و اندومتریوز ایجاد کنند.

کاشته شدن ِمستقیم بافت اندومتر از طریق جراحیها در مناطق دیگر.برای مثال در محل برش ِمربوط به زایمان طبیعی یا سزارین.

اختلال در سیستم ایمنی خانمهای مبتلا که سبب رشد اندومتر در مناطق غیرمعمول میشود.

علت درد در اندومتریوز چیست؟

شدت درد در اندومتریوز متغیر است.در بعضی موارد خفیف و گاهی بسیار شدید میباشد که بستگی به مکان ِدرگیری دارد.دلایل زیر بعنوان علت درد عنوان شده اند:

کاشته شدنهای عمیق در اندومتریوز و کاشته شدن در مناطقی که تعداد زیادی عصب وجود دارد.

رها کردن ِموادی از نسج ِمبتلا که واسطه ی ایجاد درد هستند.

وقتی اندومتریوز اطراف یک بافت را گرفتار کرده و آن را تحت فشار قرار میدهد.

توجه داشته باشید که در اندومتریوز شدت بیماری با شدت درد ارتباط مستقیمی ندارد ،بعبارتی شدت درد علامتی از شدید بودن بیماری نیست.

آیا اندومتریوز نازایی میدهد؟

اندومتریوز یک بیماری لگنی است که در خانمهای نابارور شایعتر است.

در حدود هفتاد درصد از خانمهایی که اندومتریوز متوسط یا خفیف دارند،بدون مشکل باردار میشوند.

اندومتریوز به دلایل متفاوتی میتواند سبب ناباروری شود:

اثر بر ساختمان و آناتومی لگن

اندومتریوز میتواند با ایجاد کیست در تخمدان و چسبندگی بین رحم و تخمدان و سایر اعضا لگن همراه باشد.

این چسبندگی ها ،ساختمان و عملکرد طبیعی رَحِم و تخمدان را تحت تاثیر قرار میدهند.

اثرات هورمونی اندومتریوز

اندومتریوز میتواند با ترشح مواد التهابی اثرات منفی بر تخمک،اعضای لگنی و لانه گزینی جنین داشته باشد.

توجه داشته باشید که این عوارض در نوع شدید اندومتریوز شایعتر است.

درمان اندومتریوز چگونه است؟

درمان اندومتریوز دربرخی از موارد دارویی و در برخی موارد جراحی است.

انتخاب روش درمانی بستگی به علائم بیمار( شدت درد) دارد و اینکه تاکنون بارداری داشته یا مایل به بارداری است. پزشکان معمولا سعی میکنند از روشهای غیر جراحی بیماری راکنترل کنند، مگر انکه دربررسی‌ها نیاز به مداخله جراحی ضروری باشد 

 درمان دارویی اندومتریوز:

استفاده از مسکن برای کاهش درد شامل مفنامیک اسید، بروفن یا ناپروکسن می‌باشد در صورت عدم بهبود درد میتوان نوع مسکن ضدالتهابی را عوض کرد.

دومین دسته داروها در درمان اندومتریوز داروهای هورمونی هستند که شامل قرص‌های ضدبارداری، دستگاه میرنا، قرص‌ها و امپولهای پروژسترونی می‌باشند.ازانجاییکه تغییرات هورمونی در تشدید علائم نقش دارند  ، مصرف این داروها از تغییرات هورمونی بر روی بافتهای اندومتریوزی جلوگیری کرده و حتی در بعضی موارد به  تضعیف( اتروفی) شدن ان کمک میکند و درد بیمار رانیز کم میکند


    به اشتراک بگذارید