اندومتریوز۴

آیا بعد از هیسترکتومی میشه درمان هورمونی به این بیماران داد؟
با اینکه اغلب تمایلی به هورمونها بعد از عمل وجود نداره،ولی گاهی بعلت عوارض یائسگی ناچار به استفاده از هورمونیم.دادن دوزهای پایین استروژن با احتمال کمی از عود همراهه. مصرف tibolon در یک مطالعه ی معتبر انتخاب مناسبی بوده.به هر حال هورمون درمانی باید با مانیتورینگ دقیق بیمار از نظر عود همراه باشه.گزارشات نادری از ایحاد بدخیمی بدنبال HRTدر اندومتریوز دیده شده.به هر حال باید استروژن با پروژسترون داده بشه و تمام عوارض احتمالی هورمون درمانی به بیمار توضیح داده بشه.
لاپاروسکوپی جراحی:
عمل با جدا کردن چسبندگیهای روده و احشا لگنی شروع میشه تا رحم قابل دید بشه.تخمدانها باید از کولدوساک یا دیواره های لگنی جدا بشوند.لوله ها از چسبندگی آزاد شده و در صورت نیاز با ماده ی رنگی باز بودنشون بررسی بشه.ایمپلنتهای اندومتریوز و اندومتریوما باید برداشته بشه.

Peritoneal implants
با روشی که کمترین آسیب رو بزنه باید انجام بشه.hydro dissection و لیزر بهترین روشه.لیزر از آب عبور نمیکنه و به بافتهای زیرین آسیب نمیزنه.از طرفی همین مایع که معمولا رینگرلاکتات هست،مانع عبور انرژی لیزر به بافتهای زیرین میشه.در بیشتر مراکز لیزر وجود نداره و از الکتروکوتری استفاده میشه که باید دقت زیاد برای جلوگیری به آسیبهای مربوط به کوتر و سوزاندن نسوج به عمل آورد.در کوتر باید محل عمل مرتبا irrigateبشه .

خارج کردن اندومتریوز تخمدانی:
تخمدانها محل شایع اندومتریوزند.اندومتریوماهای کمتراز دو سانت را coagulateمیکنیم.باید سطح تخمدان را از اندومتریوز پاک کنیم.درناژ اندومتریوما یا برداشتن ناقص آن نباید انجام بشه چون با عود بیماری همراهه.از هر ضایعه ی مشکوک باید بیوپسی برداشته بشه.اگر نتونیم دیواره ی کیست را کامل برداریم باید با بیوپسی از خوش خیم بودنش مطمئن باشیم و بعد دیواره ی کیست را ablateکنیم.ablationبا عمق سه تا چهار میلیمتر در حد برداشتن کیست ارزش داره.سوراخ کردن و تخلیه ی محتویات شکلاتی بدون سیستکتومی یا ablationکمترین تهاجم و بیشترین عود را داره.
در اندومتریومای بیشتر از دوسانت،کیست سوراخ شده،محتویات تخلیه،شستشو داده و بعد از بررسی دقیق دیواره از نظر ندولاریتی،دیواره ی کیست از نسج تخمدان جدا میشه.اگر جایی قابل جدا شدن نبود،بایدablateبشه.گاهی پیدا کردنplane of cleavageبسیار مشکله.در اینصورت جدا کردن را با وسیله ادامه میدیم تا به محلcleavageبرسیم.بستن و دوختن کیست الزامی نیست.برای defectبیشتر از پنج سانتی متر ،لبه ها را با سوچور نزدیک میکنیم.نباید سوچور به کورتکس تخمدان برسه و فقط با یک سوچور از داخل نسج را نزدیک میکنیم.اینکار میتونه از چسبندگی جلوگیری کنه.
گاهی درگیری تخمدان در یک طرف بحدی شدیده که نیاز به سالپنگو اوفورکتومی یکطرفه است.این کار با محدود کردن تخمکگذاری به محل سالم و کاهش عود،خودبخود به باروری کمک میکنه.
بعد از سیستکتومی،عود درد هم طولانیتره.
اندیومتریومای تخمدانی بزرگتر از یک سانتیمتر به درمان دارویی پاسخ مناسبی نمیدهد.آسپیراسیون اندومتریوما با لاپاروسکوپی با احتمال عود زیاد ،در مدت کوتاه همراهه.
بهترین درمان جراحی اندومتریومای تخمدانی،برداشتن لاپاروسکوپیک دیواره ی کیست هست.این روش در مقایسه با fenestration &ablation با دوره ی طولانیتری از نظر از بین رفتن علائم و عود طولانیتر همراه است.با این روش حاملگی بعد از درمان هم بیشتر دیده میشه.

۹۴/۰۴/۱۱

۱۲:۳۸

Last updated on


به اشتراک بگذارید: