اندومتریوز۳

با ساام مجدد.در ادامه درمان دارویی ناباروری بدلیل اندومتریوز به عرض میرسانم درمانهای دارویی اغلب با باروری در تناقضند.جلوی تخمکگذاری را میگیرند و موقتا جلوی باروری را میگیرند.بنابراین بعنوان یک روش درمانی بتنهایی جایی در ناباروری ندارند.در ivfبعنوان کمک درمان استفاده میشوند ،نه به تنهایی . یک سوال مهم که باید جواب داده بشه:لاپاروسکوپی یا…

با ساام مجدد.در ادامه درمان دارویی ناباروری بدلیل اندومتریوز به عرض میرسانم
درمانهای دارویی اغلب با باروری در تناقضند.جلوی تخمکگذاری را میگیرند و موقتا جلوی باروری را میگیرند.بنابراین بعنوان یک روش درمانی بتنهایی جایی در ناباروری ندارند.در ivfبعنوان کمک درمان استفاده میشوند ،نه به تنهایی .
یک سوال مهم که باید جواب داده بشه:لاپاروسکوپی یا لاپاراتومی؟کدام برای درمان اندومتریوز بهترند؟
در لاپاروسکوپی چسپندگیهای بعد از عمل کمترند.
از نظر نتیجه ی درمان برای ناباروری لاپاروسکوپی بهتره
تنها مورد قابل بحث در موارد اندومتریوز شدیده.در موارد درمان درد لگنی یا نازایی در sever endometriosisنتیجه تفاوت قابل توجهی نداشته.حتی در بعضی مطالعات گفته شده در این موارد لاپاراتومی بهتر جواب میده.

سوال بعدی،در ضایعات mild یا minimalدر بیماران نابارور چه درمانی مناسبه؟
مطالعات متاآنالیز نشان دادند که در این موارد عدم درمان و یا درمان جراحی بر درمان دارویی اندومتریوز ارجحیت دارند.
در بیماری پیشرفته و یا moderate با شکایت درد یا ناباروری،هم جراحی بر درمان دارویی ارجحیت داره.

چه زمانی حراحی رادیکال برای اندومتریوز انجام بشه؟
معمولا این روش در درمان درد که به درمانهای دارویی پاسخ نمیده،استفاده میشه.روش جراحی براساس تمایل بیمار به بچه دار شدن،متفاوته.درمانها شامل اوفورکتومی،سالپنگواوفورکتومی،هیسترکتومی،و درمان deep infiltrativeکه شامل برداشتن قسمتهایی از روده هم میتونه باشه.بهترین درمان در موارد مزمن بدون تمایل به باروریtah+bso است.در دردهای لگنی،اوفورکتومی در زمانی باید انجام بشه که مطمئنیم منشا درد تخمدانه.به این منظور کافیه دو ماه Gnrh agonistبرای ایجاد آمنوره داده بشه.گاهی مجبور میشیم برای رهایی بیمار از عوارض اوفورکتومی،استروژن تراپی انجام بدیم.

۹۴/۰۴/۱۱

۱۲:۰۱


به اشتراک بگذارید: