فوت فتیش

#فوت_ فتیش یک نوع پارافیلیا یا انحراف جنسی است
البته علاقه به فوت انواع دارد
۱٫optional
یعنی از اندام های بدنی مثلا پا برایش جالب تر است ولی ارضا جنسی از طریق دخول و با تصویر ذهنی و دیداری اندام جنسی زنان است و مشکل ندارد
۲٫attraction
تمایل شدید مثلا به پا ولی اندام تناسلی خانم هم تحریک کننده است و دخول و ارضا از هردو طریق نیاز به درمان درصورت نارضایتی دارد
۳٫exclusive
تنها راه تحریکش مثلا پا است.انحراف جنسی می باشد
در fmri این افراد ناحیه فعال متفاوت افراد نرمال است که ما در حال تحقیق در این مورد هستیم
درمانهای پیشنهادی
روان درمانی،
بیزاری درمانی با EST  ،
دارو
در کلینیک ما در حال انجام است و بسیار موثر بوده است
و در مورد tdcs و tms در حال بررسی هستیم

دکتر مهری نجات

    ۹۶/۰۱/۰۷

    ۱۸:۵۴

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: