انجام اعمال اندوسکوپی در جراحی مغز و اعصاب

در مرکز فوق تخصصی جراحی معز و اعصاب کودکان بیمارستان نمازی اعمال جراحی مغز و اعصاب زیر به روش اندوسکوپی و با مزایایی شامل خونریزی بسیار کمتر ،طول مدت بستری بسیار اندک و کوچک بودن برشهای جراحی و درنهایت درد و ناراحتی کمتر بویژه در کودکان انجام میشود

۱_درمان اندوسکوپیک هیدروسفالوس :بدون نیاز به گذاشتن شانت در کودکان و بزرگسالان

۲_جراحی اندوسکوپیک کرانیوسینوستوز یا همان بدشکلی جمجمه به صورت رایج به عنوان تنهامرکز در ایران

۳_جراحی اندوسکوپیک کیستهای داخل جمجمه

۹۴/۰۱/۰۲

۲۲:۵۵

Last updated on


به اشتراک بگذارید: