اقلیم شناسی سرطان

اپیدمیولوژی سرطان، به فهم ما از تفاوت‌های منطقه‌ای سرطان و تغییرآن طیِّ زمان، در اروپّا و کلّ دنیا کمک می‌کند. امید است که با کمک علم اپیدمیولوژی، بتوانیم عوامل خطر سرطان را شناسایی کنیم. الگوی زندگی و عوامل محیطی شاملِ: سیگار، الکل، رژیم غذایی، آلودگی‌های هوا و محیط کار – که می‌توانند این تفاوت‌ها را…

اپیدمیولوژی سرطان، به فهم ما از تفاوت‌های منطقه‌ای سرطان و تغییرآن طیِّ زمان، در اروپّا و کلّ دنیا کمک می‌کند. امید است که با کمک علم اپیدمیولوژی، بتوانیم عوامل خطر سرطان را شناسایی کنیم. الگوی زندگی و عوامل محیطی شاملِ: سیگار، الکل، رژیم غذایی، آلودگی‌های هوا و محیط کار – که می‌توانند این تفاوت‌ها را توضیح دهند – برای سیاست‌های پیش‌گیری از سرطان مهم هستند.

نتایج مطالعات EURPCARE و دیگر مطالعات، بیان‌گر این واقعیت هستند که تفاوت‌های بزرگ، در بقایِ بیمارانِ مبتلا به سرطان در اروپا و تمامِ دنیا، عمدتاً، به دلیل تفاوت در غربال‌گری، زمان تشخیص، و کیفیّت درمان است. تمام این یافته‌ها به برنامه‌های ملّیِ کنترلِ سرطان – که شاملِ پیش‌گیری اولیّه، غربال‌گری تا حیطۀ درمان، بازتوانی و اقدامات حمایتی هستند – کمک می‌کند.

    ۹۵/۱۰/۲۳

    ۰۹:۰۱


    به اشتراک بگذارید: