اقلیم شناسی سرطان پروستات

این سرطان، عمدتاً، مردان مُسن را درگیر می‌کند. در بسیاری از کشورهای اروپایی،  به دلیل پیر شدنِ جمعیّتِ مردان  شاهد مرگ و میر رو به افزایشی هستیم . در ایران، بعد از «سرطان معده» و «سرطان مثانه» سوّمین سرطانِ شایعِ کشور در مردان «سرطانِ پروستات» است که نسبت به بروز جهانی آن، میزان کم‌تری دارد….

این سرطان، عمدتاً، مردان مُسن را درگیر می‌کند. در بسیاری از کشورهای اروپایی،  به دلیل پیر شدنِ جمعیّتِ مردان  شاهد مرگ و میر رو به افزایشی هستیم . در ایران، بعد از «سرطان معده» و «سرطان مثانه» سوّمین سرطانِ شایعِ کشور در مردان «سرطانِ پروستات» است که نسبت به بروز جهانی آن، میزان کم‌تری دارد. در دنیا به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت در سال ۱۴ نفر مبتلا به این سرطان در مردان وجود دارد ولی در ایران ۹٫۲ نفر به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت در سال را دربرمی‌گیرد. هم‌چنین گفتنی است؛ این سرطان سوّمین عامل مرگ‌ومیر ناشی از سرطان در مردان ایرانی است.

    ۹۵/۱۰/۲۲

    ۱۱:۲۱


    به اشتراک بگذارید: