اعتیاد

چندی پیش یکی از همکاران پزشک از من خواستند تا در مورد اعتیاد مطلبی را ارایه دهم که متاسفانه به دلیل مشغله فراوان این مهم به تعویق افتاد. در این فرصت که دست داد، تصمیم گرفتم به این موضوع نگاهی کوتاه انداخته تا نظر خوانندگان محترم را به نکاتی چند جلب نمایم.

اعتیاد پدیده ای است که متخصصان امر در رشته های تخصصی گوناگون آن را مورد بررسی قرار داده و به طبع هر یک تعریف و رویکردی متفاوت نسبت به این موضوع پیدا کرده اند. مقوله اعتیاد می تواند گستره ای از بازی های اینترنتی تا انواع مواد روانگردان، قمار و یا الکل را شامل شود. آن چه معمولا در رویکرد به اعتیاد در نظر گرفته نمی شود، یگانگی رابطه موجود میان فرد با عنصر مورد اعتیاد است که در فردی با فرد دیگر متفاوت می باشد. باید به این مهم نیز توجه داشت که بر خلاف باور برخی ترک اعتیاد خلاصه در سم زدایی نبوده و لازم است از همین ابتدای امر پا را فراتر از دیدگاه زهر و پاد زهری گذاشته و مسئله را موشکافانه تر در نظر گیریم. در آن صورت است که خواهیم توانست به این افراد کمک موثر تری کنیم. از جمله مواردی که لازم است در این مقوله در نظر بگیریم جایگاه اعتیاد در گفتمان خود فرد، نوع لذت جویی وی در زندگی، تعبیرش از اعتیاد، عامل دانستن خود و یا دیگران می باشد. مسلما میان کسی که خود به هر دلیلی در صدد رفع مشکلش برآمده با فردی که به اجبار قرار است ترک عادت کند فرق عمیقی وجود داشته و به طبع میزان رضایتمندی برای فرد و اطرافیانش پس از دوره درمان نیز متفاوت خواهد بود. در این جا لازم می دانم به نقش موثر حمایت «صحیح» خانواده اشاره کنم چرا که در بالین این افراد کمتر مواردی دیده می شود که خود فرد به تنهایی از پس ترک اعتیادش بر آید.
در رویکرد ساختار شناسانه روانکاوی لکانی، اعتیاد به عنوان یکی از تظاهرات بالینی مطرح شده که در نوروز و سایکوز به دو شکل مختلف بروز میکند و به طبع نوع رویکرد درمانی هم در این دو ساختار ذهنی تفاوت خواهد نمود. در بسیاری از موارد سایکوز، بر خلاف باور عموم ترک اعتیاد با سرعت و اراده بیشتر صورت میگیرد. در اینجا ذکر این نکته لازم می نماید که این تقسیم بندی ها با انواعی که در کتاب های مرجع روانپزشکی مطرح می شوند متفاوت هستند و در مقاله ای دیگر به معرفی سایکوز و یا روانپریشی از دیدگاه لکانی خواهم پرداخت. مهمترین نکته ای که در روانکاوی این افراد مد نظر قرار می گیرد، تغییر ارتباط وی با نحوه لذت جویی است. در این راستا، اراده و خواست واقعی خود فرد لازم و حتمی خواهد بود. از آن جا که دراین دسته افراد یافتن لذت می بایست سریع و سهل الوصول باشد به هیچ وجه تغییر این رابطه کار ساده ای نیست.در حقیقت آن ها به طور وسواسی کل زندگی خود را دور و بر اعتیاد خود خلاصه کرده اند و کاری که با کمک روانکاو انجام خواهد شد، بسط دادن رابطه فرد با چیز مورد اعتیادش است. لازم است تا فرد معتاد به همراه تغییر جایگاه خود نسبت به مقوله لذت جویی، لذتی جایگزین برای خود یابد. این تغییر لازم است به مرور زمان با کمک روانکاو انجام گیرد. دست آخر این که زدودن سریع و ناگهانی یک نشانه بالینی ولو آزار دهنده و منافی نرم های اجتماعی نه تنها کمک کننده نیست بلکه می تواند برای فرد خطر آفرین باشد و باز هم به این مهم اشاره میکنم که همه این قال و مقال ها بدون خواست و اراده فرد معتاد بی مورد خواهد بود.

    ۹۳/۰۸/۲۴

    ۱۳:۱۲

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: